Početna stranica Početna stranica

Pentasa
mesalazin

UPUTSTVO ZA LEK


PENTASA, 2g, granule sa produženim oslobađanjem PENTASA, 4g, granule sa produženim oslobađanjem mesalazin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek PENTASA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek PENTASA

 3. Kako se uzima lek PENTASA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek PENTASA

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek PENTASA i čemu je namenjen

  Lek Pentasa, granule sa produženim oslobađanjem sadrži aktivnu supstancu mesalazin. Pripada grupi lekova koja se naziva antidijaroici, intestinalni antiinflamatorni/antiinfektivni lekovi koji se koriste za lečenje lakših i umerenih napada ulceroznog kolitisa i pomoći da ne dođe do novih napada.


  Ulcerozni kolitis je zapaljenska (inflamatorna) bolest debelog creva u kojoj zapaljenje sluzokože creva dovodi do brojnih malih dubokih oštećenja njene površine (čireva) koji mogu krvariti.


  Lek Pentasa kesice sadrže granule koje polako otpuštaju aktivni sastojak (mesalazin). To pomaže smanjenju zapaljenja i bolnih simptoma.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek PENTASA Lek PENTASA ne smete uzimati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na mesalazin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedeni u odeljku 6)

  • ako ste alergični na druge salicilate kao što je acetilsalicilna kiselina

  • ako imate teška oštećenja jetre i/ili bubrega.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Pentasa granule sa produženim oslobađanjem:

   • ako ste alergični na sulfasalazin (rizik od alergije na salicilate)

   • ako imate ili ste prethodno imali bolesti jetre ili bubrega

   • ako imate stanje zbog kojeg ste skloni krvarenju

   • ako imate aktivni peptički ulkus (čir na želucu ili duodenumu)

   • ako uzimate lekove koji mogu uticati na funkciju bubrega npr. nesteroidni antiinflamatorni lekovi kao što je aspirin

   • ako imate neko oboljenje pluća naročito astmu

   • ako kod Vas iznenada dođe do pojave grčeva u stomaku, bola u stomaku, groznice (povišene telesne temperature), jake glavobolje ili osipa kože. U tom slučaju prestanite odmah s uzimanjem leka Pentasa

   • ako primetite poremećaj rada srca.


   Dok ste na terapiji lekom Pentasa, Vaš lekar će odrediti kontrole krvi i mokraće da proveri funkciju Vaših bubrega, naročito na početku lečenja.


   Drugi lekovi i lek PENTASA

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se izdaju bez recepta. To je posebno važno ako uzimate neki od sledećih lekova:

   • azatioprin (koristi se nakon transplantacije ili za lečenje autoimunih bolesti)

   • 6-merkaptopurin ili tiogvanin (hemoterapija, koristi se za lečenje leukemije)

   • određene lekove koji sprečavaju zgrušavanje krvi (lekovi za lečenje tromboze ili razređivanje krvi).


   Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek

   Postoji ograničeno iskustvo sa upotrebom mesalazina tokom trudnoće i dojenja. Prijavljeni su slučajevi poremećaja krvi kod novorođenčadi čije su majke uzimale ovaj lek. Novorođenče može da dobije alergijske reakcije nakon dojenja npr. proliv. Ako novorođenče dobije dijareju, treba prekinuti sa dojenjem.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Malo je verovatno lek PENTASA, granule sa produženim oslobađanjem utiče na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.

 3. Kako se uzima lek PENTASA

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Odrasli:

Za lečenje napada kolitisa, lekar će Vam obično propisati dozu do 4 g mesalazina dnevno, a može se uzimati jednom na dan ili u podeljenim dozama. To može značiti uzimanje jedne kesice od 4 g leka PENTASA, granula sa produženim oslobađanjem ili dve kesice od 2 g leka PENTASA, granula sa produženim oslobađanjem.


Da bi se sprečili dalji napadi, Vaš lekar će obično propisati 2 g mesalazina dnevno, a to znači uzimanje jedne kesice od 2 g leka PENTASA, granula sa produženim oslobađanjem.


Upotreba kod dece i adolescenata


Deca od 6 godina i starija:

Dozu za decu će izračunati lekar i ona zavisi od telesne mase deteta. Uopšteno, za decu do 40 kg telesne mase preporučuje se polovina doze za odrasle, a za decu iznad 40 kg, doza je kao i za odrasle osobe.


Granule su uzimaju oralno (na usta), odmah nakon otvaranja kesice prema navedenim uputstvima. Nemojte žvakati granule.

 1. Otvorite kesicu.

 2. Ispraznite sadržaj kesice na jezik.

 3. Isperite i progutajte granule odmah sa malo vode, sokom od pomorandže tako da budete sigurni da vam ni jedna granula nije ostala u ustima.

 4. Možete sadržaj kesice pomešati sa jogurtom, i odmah progutati bez žvakanja granula.


Ako ste uzeli više leka PENTASA nego što treba

Ako ste slučajno uzeli ili ste uzeli više leka nego što Vam je propisano, odmah se obratite lekaru ili najbližoj hitnoj pomoći.


Ako ste zaboravili da uzmete lek PENTASA

Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je odmah čim se setite i zatim uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Prijavljeno je nekoliko teških alergijskih reakcija (uključujući tešku eroziju kože koja može da utiče na kožu kao zaštitnu barijeru tela). Alergijska reakcija može dovesti do oticanja lica i vrata i/ili otežanog disanja ili gutanja (Quincke-ov edem). Ako se to dogodi, odmah se obratite svom lekaru ili najbližoj ambulanti za pomoć.


  Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • proliv

  • bol u želucu

  • mučnina

  • povraćanje

  • glavobolja

  • osip

  • nadutost usled pojave gasova


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • zapaljenje nekih delova srca (miokarditis i perikarditis) koje može da dovede do nedostatka daha i bola u grudima ili lupanja srca (brzi ili nepravilni otkucaji srca)

  • zapaljenje pankreasa (karakteriše se jakim bolom u leđima i/ili trbuhu)

  • povećanje vrednosti amilaze (enzim uključen u varenje ugljenih hidrata)

  • vrtoglavica

  • povećana osetljivost kože pri izloženosti suncu i ultravioletnom zračenju (fotosenzitivnost)


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • anemija i drugi poremećaji krvi (smanjenje broja određenih krvnih ćelija što može uzrokovati neobjašnjivo krvarenje, modrice, groznicu (povišenu telesnu temperaturu) ili zapaljenje grla)

  • bolesti jetre (simptomi uključuju žuticu (žuta prebojenost kože i/ili beonjača) i/ spore pokrete creva)

  • poremećaj funkcije bubrega (simptomi uključuju pojavu krvi u mokraći i/ili edem (oticanje zbog nakupljanja tečnosti)

  • periferna neuropatija (stanje koje utiče na nerve u šakama i stopalima, osećaj trnjenja, ukočenosti)

  • alergijske i fibrozne reakcije na plućima, zapaljenje plućne maramice ili ožiljci na plućima (simptomi uključuju kašalj, bronhospazam, nelagodnost u grudima ili bol pri disanju, otežano disanje, krvavu i/ili prekomernu sluz)

  • pankolitis (vrsta inflamatorne bolesti creva koja zahvata celokupnu dužinu debelog creva)

  • gubitak kose (privremeno)

  • bol u mišićima ili zglobovima

  • zapaljenje koja može dazahvati različite delove tela kao što su zglobovi, koža, bubrezi, srce itd. (simptomi su bol u zglobovima, umor, groznica (povišena telesna temperatura), neubičajeno i iznenadno krvarenje (npr. krvarenje iz nosa), modrice, crvenilo kože (uključujući teške erozije kože i pojavu velikog broja plikova koji mogu da utiče na kožu kao zaštitnu barijeru tela)

  • nakupljanje tečnosti oko srca (perikardni izliv) što može uzrokovati bol u grudima ili pritisak

  • promena boje mokraće

  • prolazna oligospermija (smanjen broj spermatozoida)

  • teški proliv i bol u trbuhu zbog alergijske reakcije na ovaj lek u crevima

  • alergijske reakcije i groznica mogu se povremeno javiti


  Veoma retko kod adolescenata su prijavljeni slučajevi uporne glavobolje praćene zamućenjem vida (benigna intrakranijalna hipertenzija)


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 2. Kako čuvati lek PENTASA

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do: ”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek PENTASA

Aktivna supstanca je mesalazin.

PENTASA, granule sa produženim oslobađanjem, 60 x (2 g)

Jedna kesica sadrži 2 g mesalazina.

PENTASA, granule sa produženim oslobađanjem, 30 x (4 g)

Jedna kesica sadrži 4 g mesalazina.


Pomoćne supstance su: etilceluloza i povidon.


Kako izgleda lek PENTASA i sadržaj pakovanja

Granule sa produženim oslobađanjem.

Belo-sive do bledo belosmeđe granule cilindričnog oblika.


PENTASA, granule sa produženim oslobađanjem, 60 x (2 g):

Unutrašnje pakovanje leka je kesica od Poliester/Aluminijum/LD polietilen filma koja sadrži 2 g mesalazina. Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 60 kesica i Uputstvo za lek.


PENTASA, granule sa produženim oslobađanjem, 30 x (4 g):

Unutrašnje pakovanje leka je kesica od Poliester/Aluminijum/LD polietilen filma koja sadrži 4 g mesalazina. Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 30 kesica i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

FERRING PHARMACEUTICALS D.O.O. BEOGRAD-STARI GRAD

Gospodar Jevremova 47, Beograd

Proizvođač

FERRING GMBH

Wittland 11, Kiel, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2019.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

PENTASA, granule sa produženim oslobađanjem, 60 x (2 g): 515-01-04361-17-002 od 27.12.2019.

PENTASA, granule sa produženim oslobađanjem, 30 x (4 g): 515-01-04362-17-001 od 27.12.2019.