Početna stranica Početna stranica

Lamictal
lamotrigin

CENE

tableta blister, 30 po 25 mg

Veleprodaja: 143,20 din
Maloprodaja: 173,27 din
Participacija: 50,00 din

tableta blister, 30 po 50 mg

Veleprodaja: 306,00 din
Maloprodaja: 370,26 din
Participacija: 50,00 din

tableta blister, 30 po 100 mg

Veleprodaja: 564,30 din
Maloprodaja: 682,80 din
Participacija: 50,00 din


UPUTSTVO ZA LEK


Δ

Lamictal, 25 mg, tablete


Δ

Lamictal, 50 mg, tablete


Δ

Lamictal, 100 mg, tablete lamotrigin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Kako izgleda lek Lamictal i sadržaj pakovanja


Lamictal, 25mg, tablete

Bledo žućkasto-smeđe tablete, oblika zaobljenog četvorougla sa više faseta, sa utisnutom oznakom ″GSEC7″ na jednoj i oznakom ″25″ na drugoj strani.


Lamictal, 50mg, tablete

Bledo žućkasto-smeđe tablete, oblika zaobljenog četvorougla sa više faseta, sa utisnutom oznakom ″GSEE1″ na jednoj i oznakom ″50″ na drugoj strani.


Lamictal, 100mg, tablete

Bledo žućkasto-smeđe tablete, oblika zaobljenog četvorougla sa više faseta, sa utisnutom oznakom ″GSEE5″ na jednoj i oznakom ″100″ na drugoj strani.


Lamictal, 25 mg, tablete

Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister ili PVC/Al blister sa zaštitom za decu, koji sadrži 10 tableta. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 tableta (ukupno 30 tableta) i Uputstvo za lek.


Lamictal, 50 mg, tablete

Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister ili PVC/Al/papir blister sa zaštitom za decu, koji sadrži 10 tableta. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 tableta (ukupno 30 tableta) i Uputstvo za lek.


Lamictal, 100 mg, tablete

Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister ili PVC/Al/papir blister sa zaštitom za decu, koji sadrži 10 tableta. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 tableta (ukupno 30 tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

EVROPA LEK PHARMA D.O.O. BEOGRAD

Bore Stankovića 2, Beograd


Proizvođač:

GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A.

Ul. Grunwaldzka 189, Poznan, Poljska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Novembar, 2022.

Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


Lamictal, 25 mg, tablete: 515-01-00255-22-001 od 18.11.2022.


Lamictal, 50 mg. tablete: 515-01-00256-22-001 od 18.11.2022.


Lamictal, 100 mg, tablete: 515-01-00257-22-001 od 18.11.2022.