Početna stranica Početna stranica
Apoteke

Prazimec-D

UPUTSTVO ZA LEK


Prazimec-D, tableta, 2 mg + 50 mg, 50 x 2 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Biovet JSC


Adresa: 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska.


 2. IME LEKA


  Prazimec-D

  abamektin, prazikvantel 2 mg + 50 mg

  tableta za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:

  Aktivne supstance:

  Abamektin 2 mg

  Prazikvantel 50 mg

  Pomoćne supstance:

  Laktoza, monohidrat; skrob,pšenični; saharoza; askorbinska kiselina; natrijum-laurilsulfat; mikrokristalna celuloza; talk; magnezijum-stearat i silicijum-dioksid, koloidni, hidratisan.


 4. INDIKACIJE


  Preparat je indikovan za terapiju pasa invadiranih endoparazitima i ektoparazitima osetljivim na ove dve aktivne komponente i koji su podeljeni na sledeće klase:

  Pantljičare (cestode) : Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Mesocestoides lineatus, Taenia multiceps, Taenia hydatigena, Taenia ovis, Taenia pisiformis, Taenia taeiae, Dipylidium caninum, Diphyllobotrium latum, Hydatigera taeniaeformis.

  Metilji (trematode) : Opistorchis felineus, Paragonimus westermani, P. skrjabini, P. kellicotti. Valjkaste gliste (nematode): Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Strongyliodes stercoralis, Dirofilaria immitis, Filaroides osteri. Krpelji : Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Sarcoptes canis, Otodectes cynotis, Notoedres spp., Demodex canis.

  Insekti : Linognathus setosus (vaši), Ctenocephalus canis (pseća buva), Ctenocephalus felis (mačja

  buva), Pulex irritans (ljudska buva).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat je kontraindikovan za pse rase koli, škotski ovčar, šetlandski ovčar, staroengleski ovčar (bobtejl). Ne davati štenadi mlađoj od 2 meseca.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U slučaju predoziranja može se pojaviti salivacija, dilatacija pupile i poremećaj u hodu. Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralna upotreba, sa čvrstom hranom. 1 tableta na 10 kg telesne težine.

  Tretman se može ponoviti posle jednog meseca.

  Ne davati više od 4 tablete odjednom psima telesne težine veće od 40 kg.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Videti tačku 8. Doziranje i način primene.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Preparat je kontraindikovan za pse rase koli, škotski ovčar, šetlandski ovčar, staroengleski ovčar (bobtejl). Ne davati gravidnim kujama kao i štenadi mlađoj od dva meseca.

  Ne davati više od 4 tablete odjednom psima čija je telesne težine veća od 40 kg.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne davati gravidnim kujama i kujama koje doje štenad.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Ne pušiti, ne piti i ne jesti tokom rukovanja sa preparatom. Oprati ruke posle upotrebe.

  Voditi računa da lek ne dođe u kontakt sa očima.

  Predoziranje

  U slučaju predoziranja može se pojaviti salivacija, dilatacija pupile i poremećaj u hodu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  10.11.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister koji se sastoji od aluminijumske i mlečno bele PVC/PVDC folije. Blister sadrži 2 tablete.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 50 blistera (100 tableta).

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QP54AA52

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00240-14-001 od 10.11.2014.