Početna stranica Početna stranica
Apoteke

Parvosin-Ol Emulzija za injekciju

UPUTSTVO ZA LEK


Parvosin-Ol

Emulzija za injekciju, 1x50 doza (100 ml)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVETA a.s.


Adresa: KOMENSKEHO 212 68323 Ivanovice na Hane ,Češka Republika

Podnosilac zahteva: Provet doo

Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET doo Nikolaja Gogolja 48 Beograd

  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA BIOVETA a.s.

  68323 Ivanovice na Hane

  Češka Republika


 2. IME LEKA


  Parvosin-Ol

  vakcina koja sadrži inaktivisani Parvovirus svinja, soj S-27

  Emulzija za injekciju


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza (2 ml) sadrži

  Aktivne supstance:


  Inaktivisani parvovirus svinja CAPV V198, soj S-27 – najmanje 4 log2 *


  *Titar (HI) antitela u serumu zamoraca nakon primene ¼ preporučene doze za svinje.


  Konzervans

  Tiomersal 0,2 mg


  Pomoćne supstance

  Rastvor formaldehida 36-38%, uljna emulzija


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija krmača, nazimica i nerastova u cilju prevencije parvoviroze svinja. Nastanak imuniteta: maksimalan titar antitela je zameležen nakon 35 dana.

  Trajanje imuniteta: šest meseci


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane svinje.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon primene vakcine moguća je pojava lokalne reakcije (otok i bol) koja spontano prolazi u roku od 2-3 nedelje.

  Kao kod mnogih vakcina, posle upotrebe može se javiti anafilaks. U tim slučajevima preporučuje se inicijalna primena adrenalina koja treba da bude praćena adekvatnom terapijom.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  2 ml intramuskularno- duboko iza uva

  Nazimice i krmače:

  Prva vakcinacija: 2-4 nedelje pre pripusta

  Sledeća vakcinacija je uvek 2-4 nedelje pre pripusta

  Nerastovi:

  Vakcinisati jedanput najmanje 2 nedelje pre skoka..

  Za održavanje imuniteta,revakcinaciju uraditi u okviru 6 meseci.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vakcinu zagrejati na temperaturu 15-25 °C, bocu promućkati pre upotrebe.


 10. KARENCA


  Nula dana.

  Zbog mogućnosti lokalne reakcije ne preporučuje se klanje svinja 10 dana nakon vakcinacije.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi 2-8°C, zaštićeno od sunčeve svetlosti. Ne zamrzavati.

  Rok upotrebe: 36 meseci

  Rok upotrebe posle otvaranja: 10 sati


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine, kada se koristi sa drugim veterinarskim lekovima. Zbog toga odluka o upotrebi ove vakcine pre ili nakon ostalih veterinarskih lekova mora biti doneta u zavisnosti od slučaja do slučaja.


  Neželjeni efekti nakon vakcinacije gravidnih jedinki su iskključeni.

  Prilikom vakcinacije dva puta većom dozom, kod svinja nije izazvalo neželjene efekte


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  Vakcina se može primenjivati tokom graviditeta


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Za korisnika:

  Proizvod sadrži mineralno ulje. U slučaju samoubrizgavanja može doći do oticanja i bola, posebno u slučaju ubrizgavanjau prst ili zglob, a u retkim slučajevima i do gubitka povređenog prsta ukoliko nije pružena adekvatna medicinska pomoć,.

  U slučaju samoubrizgavanja potražite medicinsku pomoć iako je ubrizgana i veoma mala količina

  proizvoda i ponesite pakovanje sa sobom. Ukoliko se bol nastavi i 12 sati posle ukazane pomoći opet se obratiti lekaru.


  Za lekara:

  Ovaj proizvod sadrži mineralno ulje. Čak i u slučajevima samoubrizgavanja male količine ovog proizvoda može doći do otoka i ishemične nekroze, čak i do gubitka prsta. Potrebna je hitna medicinska pomoć i možda rana incizija i ispiranje povređenog mesta, posebno ako se radi o korenu prsta ili tetivi.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.11.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Staklena boca od 100 ml zatvorena sa gumenim čepom i aluminijumskim zatvaračem.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QI09AA02

Vakcina sadrži inaktivisani soj parvovirusa , uzročnika parvoviroze kod svinja.


Vakcina indukuje stvaranje specifičnih antitela u cilju zaštite embriona i fetusa kod nazimica i krmača tokom graviditeta.


Nije preporučljivo mešati vakcinu sa drugim vakcinama.


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00116-14-001 od 10.11.2014.