Početna stranica Početna stranica
Apoteke

Prazitel Plus

UPUTSTVO ZA LEK


Prazitel Plus, tableta, 2 x 8 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Doo Vetmedic, Beograd


Adresa: Ustanička 17, 11000 Beograd, mesto proizvodnje Bregalnička 32, 26300 Vršac Podnosilac zahteva: Doo Vetmedic, Beograd

Adresa: Ustanička 17, 11000 Beograd


1.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


Vetmedic d.o.o. Beograd, Ustanička 17, Beograd-Voždovac, 11010 Beograd, Srbija


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


Vetmedic d.o.o., Bregalnička 32, Vršac, Srbija


2.


IME LEKA


Prazitel Plus

prazikvantel, pirantel, febantel

50 mg + 144 mg + 150 mg

tableta

za pse


3.


KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


1 tableta sadrži:


Aktivne supstanca

Prazikvantel 50 mg

Pirantel – embonat 144 mg

(ekvivalentno 50 mg pirantela)

Febantel 150 mg


Pomoćne supstance:

Celuloza mikrokristalna; laktoza, monohidrat; natrijum laurilsulfat; magnezijum


stearat;

kroskarameloza natrijum; silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; aroma svinjetine


 1. INDIKACIJE


  Lečenje mešanih infekcija nematodama i cestodama. Lek je efikasan protiv sledećih vrsta parazita: Nematode (valjkasti crvi):

  Toxocara canis, Toxascaris leonina ( odrasli oblici i razvojni oblici u kasnijim fazama razvoja)

  Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (odrasli oblici)

  Trichuris vulpis (odrasli oblici)


  Cestode (pantljičare):

  Echinococcus spp. (E.granulosus, E.multilocularis) Taenia spp. ( T.hydatigena, T.pisiformis, T.taeniformis) Dipylidum caninum (odrasli i razvojni oblici)


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje istovremeno sa jedinjenjima piperazina, zbog antagonističkog mehanizma delovanja pirantela i piperazina.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo o tome obavestite nadležnog šveterinara.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: oralna upotreba.

  Preporučena doza za psa iznosi 1 tableta / 10 kg t.m. Tableta se daje psu direktno (stavljanjem na koren jezika) ili u hranu koju pas rado jede.

  Ako postoji opasnost od reinfestacije, potrebno je zatražiti savet od veterinara u pogledu frekvencije ponavljanja tretmana.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi doziranje leka bilo što tačnije, telesnu masu životinje treba što tačnije odrediti.


 7. KARENCA


  Nije primenljivo.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece. Uslovi čuvanja leka:

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine.


 9. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Buve su prelazni domaćini za Diplylidium caninum. Reinfestacija ovom vrstom parazita će se

  sigurno dogoditi ako se ne preduzmu mere kontrole prelaznih domaćina kao što su buve i miševi. Malo je verovatna infestacija pantljičarama štenadi mlađih od 6 nedelja.

  Nakon učestale i ponavljane upotrebe bilo koje klase antihelmintika može doći do razvoja rezistencije kod parazita.

  Svaki preostali deo iskorišćene tablete treba baciti.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Zabeleženi su teratogeni efekti kod ovaca i pacova nakon davanja visokih doza febantela. Kod pasa tokom ranog graviditeta nisu izvođena ispitivanja.

  Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa korist/rizik od strane odgovornog veterinara.

  Ne preporučuje se upotreba leka kod pasa tokom prve 4 nedelje graviditeta. Prilikom lečenja gravidnih kuja ne bi trebalo prekoračivati propisane doze.


  Interakcije

  Ne daje se istovremeno sa jedinjenjima piperazina.

  Ne primenjivati istovremeno sa preparatima koji deluju holinergički.


  Predoziranje

  Psi dobro podnose kombinaciju prazikvantela, pirantel embonata i febantela. Studijama

  podnošljivosti je dokazano da doze koje su 5 puta veće od preporučenih mogu sporadično da dovedu do povraćanja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju gutanja leka, potražiti medicinsku pomoć i lekaru pokazati Uputstvo za lek.

  Osobe koje daju tabletu psu direktno ili u hrani, posle kontakta sa lekom treba da operu ruke.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka uništavaju se prema važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  28.08.2015.


 12. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnjepakovanje: blister od meke (45µm) i čvrste (25µm) aluminijumske folije sa 8 tableta. Folija je ispresecana crtama tako da se po jedna tableta nalazi u jednom polju, radi lakšeg deljenja blistera.


Spoljnjepakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalaze dva blistera ( ukupno 16 tableta) i Uputstvo za lek.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AA51

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00167-14-003 od 25.08.2015.