Početna stranica Početna stranica
Apoteke Pomoć Turskoj

EFFIPRO 2.5 mg/ml

UPUTSTVO ZA LEK


EFFIPRO 2.5 mg/ml, sprej za kožu za mačke i pse


Sprej za kožu,rastvor za mačke i pse, 1x 100ml Sprej za kožu, rastvor za mačke i pse, 1x 250ml

Sprej za kožu, rastvor za mačke i pse, 1x 500ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VIRBAC S.A. Francuska


Adresa: Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D., Francuska Podnosilac zahteva: VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O. Adresa: Vrbnička 1b, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VIRBAC S.A. Francuska, Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D., Francuska


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Velvet Animal Health doo, Vrbnička 1b, Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  EFFIPRO 2,5 mg/ml, sprej za kožu, za mačke i pse (fipronil)

  sprej za kožu, rastvor za mačke i pse, 1x100ml

  sprej za kožu, rastvor za mačke i pse, 1x250ml sprej za kožu, rastvor za mačke i pse, 1x500ml


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca:


  Fipronil...................................................................................2.5 mg


  Pomoćne supstance:


  Kopovidon................................................................................20 mg

  Izopropanol..........................................................................628.8 mg

  Prečišćena voda do .....................................................................1 ml


 4. INDIKACIJE


  Za tretman i prevenciju infestacije buvama (Ctenocephalides spp.) kod pasa i mačaka. Za tretman i prevenciju infestacije krpeljima (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) kod pasa i mačaka.

  Prevencija i tretman infestacije vašima (Trichodectes canis) kod pasa i (Felicola subrostratus) kod mačaka.

  Tretman i kontrola alergijskog dermatitisa koji izazivaju buve (FAD) kod pasa i mačaka.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne upotrebljavati kod bolesnih (sistemska oboljenja, groznica) kao i životinja u rekonvalescenciji. Ne upotrebljavati kod kunića, jer se mogu javiti neželjene reakcije čak sa letalnim ishodom.

  Ne upotrebljavati u slučaju preosetljivosti na aktivne supstance ili bilo koji ekscipijens.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U slučaju lizanja mesta aplikacije, može doći do kratkotrajne hipersalivacije što je uglavnom reakcija na nosače aktivne supstance.


  Na mestu aplikacije se, u retkim slučajevima, mogu javiti lokalni gubitak dlake, ljuspanje kože, svrab i crvenilo. Takođe su zapaženi generalizovan svrab i gubitak dlake.

  U izuzetnim situacijama može doći do hipersalivacije, prolaznih neuroloških tegoba (preosetljivost, depresija, simptomi poremećaja nervnog sistema) ili povraćanja. Prilikom takvih slučajeva treba se obratiti veterinaru.

  Lek se ne sme predozirati.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Mesto primene

  Spolja, aplikacijom na dlaku.

  Jednim pritiskom na mehaničku sprej pumpu oslobađa se 0.5 ml rastvora (bočica od 100 ml), ili

  1.5 ml rastvora (bočica od 250 ml), ili 3 ml rastvora (bočica od 500 ml).


  Doziranje

  Naneti 3 do 6 ml po kg telesne mase ( 7.5 do 15 mg aktivne supstance po kg tm), u zavisnosti od

  dužine dlake.

  Ove doze se postižu sa 6 – 12 aplikacija pumpom sprej boce od 100 ml, odnosno 2 do 4 aplikacije pumpom sprej boce od 250 ml i 1-2 aplikacije pumpom sprej boce od 500 ml.


  U zavisnosti od dužine krzna :

  • Sa sprej bocom od 100 ml postižu se 4 do 8 tretmana za mačku od 4 kg ili do 3 tretmana za psa telesne mase 10kg.

  • Sa sprej bocom od 250 ml postižu se 2 do 4 tretmana za psa od 20 kg.

  • Sa sprej bocom od 500 ml postižu se 2 do 4 tretmana za psa od 40 kg.

   .

   Način upotrebe

   Za sprej boce od 250 ml i 500 ml podesiti diznu pumpe na „sprej“opciju.

   Poprskati celo telo životinje sa udaljenosti od oko 10 – 20 cm. Aplikovati suprotno od pravca pružanje dlake kako bi se osiguralo da čitavo krzno bude vlažno do kože. Razbarušiti krzno dugodlakih životinja kako bi proizvod dospeo do kože.

   Za predeo glave i kada tretirate mlade ili nervozne životinje, poprskajte sprej na rukavicu i

   nanesite preparat na krzno. Dozvolite prirodno sušenje. Ne sušite peškirom.


   Karakteristike proizvoda

   Proizvod sadrži sredstvo za površinsko oblaganje dlake koje čini krzno sjajnim.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Planiranje tretmana

  Za optimalnu kontrolu buva i/ili krpelja,plan tretmana bi trebalo praviti na osnovu lokalne epidemiološke situacije.

  Preparat je aktivan do 3 meseca protiv buva kod pasa , do 2 meseca protiv buva kod mačaka u zavisnosti od uslova u okolini.

  Preparat je aktivan protiv infestacije krpeljima do jednog meseca kod pasa i mačaka, takođe u zavisnosti od stepena izloženosti i uslova okoline.

  Kada se koristi kao deo strategije tretmana FAD, preporučeno je tretiranje jednom mesečno alergičnih pacijenata a takođe i svih pasa i mačaka u domaćinstvu.

  U nedostatku studija sigurnosti, minimalni interval između tretmana je 4 nedelje. Štenad i mačići starosti od 2 dana mogu se bezbedno tretirati.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Veoma zapaljivo

  Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati od direktne sunčeve svetlosti. Čuvati van domašaja dece.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Samo za spoljašnju primenu.

  Ne prekoračite preporučenu dozu.

  Izbegnite kontak proizvoda sa očima životinje.

  U slučaju slučajnog kontakta sa očima, potrebno je odmah isprati oči tekućom vodom. Ne nanosite sprej direktno na područja sa oštećenom kožom.

  Omogućite tretiranim životinjama da se osuše u dobro provetrenoj prostoriji.


  Ne zatvarajte tretirane životinje u zatvoren prostor ili boksove za prenos sve dok se krzno potpuno ne osuši.

  Držite tretirane životinje dalje od vatre i drugih izvora toplote i površina koje bi mogle biti oštećene alkoholnim nosačem iz spreja, barem 30 minuta od nanošenja spreja i dok se krzno potpuno ne osuši.


  Veoma je važno obezbediti da životinje posle tretmana ne ližu jedna drugu.

  Trebalo bi izbeći kupanje ili potapanje u vodu dva dana nakon nanošenja proizvoda.

  Za optimum efikasnosti nije preporučljivo kupati ili šamponirati životinje dva dana pre ili posle tretmana.

  Kupanje i šamponiranje do 4 puta u dva meseca nije uticalo ne rezidualnu efikasnost proizvoda. Mesečni tretman se preporučuje ukoliko se primenjuje češće šamponiranje.


  Psima ne bi trebalo dozvoliti plivanje u otvorenim vodama dva dana nakon aplikacije.


  Postoji mogućnost infestacije pojedinačnim krpeljima. Iz ovog razloga prenošenje infektivnih bolesti ne može biti potpuno isključeno ukoliko su uslovi nepovoljni.


  Tretman postelja, tepiha i nameštaja odgovarajućim insekticidnim sredstvom uz redovno usisavanje pomoći će u poboljšanju uslova u okolini ,te maksimizirati trajanje zaštite od reinfestacije.


  Proizvod nije namenjen za direktnu primenu na okolinu.


  Za optimalnu kontrolu infestacije buvama u domaćinstvima sa više životinja i u odgajivačnicama sve pse i mačke bi trebalo tretirati odgovarajućim insekticidom.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

  Proizvod može izazvati iritaciju sluzokože i očiju.

  Zbog toga treba izbegavati kontakt sa ustima i očima.U slučaju kontakta leka sa očima, potrebno je pažljivo isprati oči tekućom vodom. Ukoliko iritacija očiju ne prestane, treba se obratiti lekaru i poneti uputstvo za lek.

  Treba izbeći kontakt preparata sa prstima. Ako do kontakta ipak dođe, ruke treba oprati vodom i sapunom.

  Tokom nanošenja preparata ne treba pušiti, piti ili jesti.

  Ne udišite sprej.

  Tokom tretmana koristite PVC ili nitril rukavice. Preporučljivo je da se u svrhu zaštite odeće nosi vodootporna zaštitna kecelja. Ukoliko se odeća jako nakvasi, treba je odložiti i oprati pre nove upotrebe.

  Odložite rukavice posle upotrebe i operite ruke sapunom i vodom.

  Odmah sperite kapljice sa kože vodom i sapunom. Ukoliko se pojave znaci iritacije kože potražite savet lekara.

  Osobe sa poznatom osetljivošću (na fipronil ili nosače (alkohol)) ili astmom mogu biti posebno osetljive na ovaj proizvod i treba da izbegavaju kontakt sa njim. Ne rukujte proizvodom ukoliko ste pri ranijoj upotrebi imali reakciju.

  Tretirajte životinje ovim proizvodom samo na otvorenom vazduhu ili u dobro provetrenoj prostoriji.


  Tretman više životinja:

  Dobra ventilacija je posebno bitna kada se tretira veći broj životinja. Tretirajte ih napolju ili

  smanjite koncentarciju alkoholnih isparenja izvođenjem tretiranih životinja iz prostorije dok alkohol ne ispari. Obezbedite da prostorija bude dobro provetrena između individualnih tretmana.


  Dodatno obezbedite da prostorija za sušenje bude dobro provetrena i izbegavajte smeštaj nekoliko skoro tretiranih životinja u istom vazdušnom prostoru.


  Druga upozorenja

  Fipronil može imati nepovoljno dejstvo na vodene organizme. Ne treba kontaminirati jezera, reke i

  kanale proizvodom ili praznom ambalažom.

  Proizvod može oštetiti bojene i lakirane površine ili drugu opremu u domaćinstvu.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Laboratorijska ispitivanja nisu pokazala bilo kakav teratogeni ili embriotoksični efekat fipronila kod pacova i kunića. Fipronil dobro podnose štenci nakon tretmana kuje u laktaciji.

  Kako ispitivanje upotrebe ovog proizvoda tokom graviditeta kod kuja i tokom graviditeta i laktacije kod

  mačaka nije sprovedeno, primena preparata u ovom periodu treba da bude samo uz preporuku veterinara koji će proceniti odnos između koristi i rizika njegove upotrebe.

  U nedostatku specifičnih podataka o toleranciji i efikasnosti proizvoda kod drugih vrsta,

  preporučuje se njegova primena samo kod pasa i mačaka.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.05.2012.


 15. OSTALI PODACI


  Rok upotrebe: 24 meseca

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: Nije primenljivo

  Pakovanje: Preparat je dostupan u tri pakovanja:


  • EFFIPRO 2.5 mg/ml, sprej za kožu, za mačke i pse, sprej boca sa 100 ml rastvora

  • EFFIPRO 2.5 mg/ml, sprej za kožu, za mačke i pse, sprej boca sa 250 ml rastvora

  • EFFIPRO 2.5 mg/ml, sprej za kožu, za mačke i pse, sprej boca sa 500 ml rastvora


Sprej boca je bele boje, hermetički zatvorena, načinjena od polietilena visoke gustine,

opremljena mehaničkom sprej pumpom koja oslobađa 0.5 ml rastvora (kod sprej boce od 100ml),

1.5 ml rastvora (kod sprej boce od 250ml) i 3 ml rastvora (kod sprej boce od 500ml) po jednom pritisku.

Klip pumpice je načinjen od polietilena male gustine.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QP53AX15 Broj dozvole:

323-01-0056-11-001 za Effipro 2,5 mg/ml, sprej za kožu, za mačke i pse, sprej boca sa 100 ml

rastvora (1x100ml)

323-01-0057-11-001 za Effipro 2,5 mg/ml, sprej za kožu, za mačke i pse, sprej boca sa 250 ml rastvora (1x250ml)

323-01-0058-11-001 za Effipro 2,5 mg/ml, sprej za kožu, za mačke i pse, sprej boca sa 500 ml rastvora (1x500ml)