Početna stranica Početna stranica

EFFITIX
fipronil, permetrin


UPUTSTVO ZA LEK


Effitix 26.8 mg/240 mg za veoma male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, (26.8 mg/0.44 mL + 240 mg/0.44 mL), 4 x 0.44 mL


Effitix 67 mg/600 mg za male pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, (67 mg/1.1 mL + 600 mg/1.1 mL), 4 x 1.1 mL


Effitix 134 mg/1200 mg za srednje pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, (134 mg/2.2 mL + 1200 mg/2.2 mL), 4 x 2.2 mL


Effitix 268 mg/2400 mg za velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, (268 mg/4.4 mL + 2400 mg/4.4 mL), 4 x 4.4 mL


Effitix 402 mg/3600 mg za veoma velike pse, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, (402mg/6.6 mL + 3600 mg/6.6 mL), 4 x 6.6 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VIRBAC


Adresa: 1ère avenue – 2065m – L.I.D, 06516 Carros, Francuska


Podnosilac zahteva: VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O.


Adresa: Vrbnička 1b, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O.;

  Vrbnička 1b, 11000 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VIRBAC;

  1ère avenue – 2065m – L.I.D, 06516 Carros, Francuska


 2. IME LEKA


  Effitix 26.8 mg/240 mg za veoma male pse

  (26.8 mg + 240 mg)/0,44 mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse

  fipronil, permetrin


  Effitix 67 mg/600 mg za male pse

  (67 mg + 600 mg)/1,1 mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse

  fipronil, permetrin


  Effitix 134 mg/1200 mg za srednje pse

  (134 mg + 1200 mg)/2,2 mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse

  fipronil, permetrin


  Effitix 268 mg/2400 mg za velike pse

  (268 mg + 2400 mg)/4,4 mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse

  fipronil, permetrin


  Effitix 402 mg/3600 mg za veoma velike pse

  (402 mg + 3600 mg)/6,6 mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse

  fipronil, permetrin  image


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna pipeta sadrži:


  Fipronil

  Permethri n

  Butilhidroksianizol (E320)

  Butilhidroksit oluen (E321)

  *Ostale Pomoćne supstance

  Effitix za veoma male pse

  26.84

  mg

  239.8 mg

  0.088 mg

  0.044 mg

  QSP 0.44

  mL

  Effitix za male pse

  67.1 mg

  599.5 mg

  0.22 mg

  0.11 mg

  QSP 1.1 mL

  Effitix za srednje pse

  134.2

  mg

  1199.0 mg

  0.44 mg

  0.22 mg

  QSP 2.2 mL

  Effitix za velike pse

  268.4

  mg

  2398.0 mg

  0.88 mg

  0.44 mg

  QSP 4.4 mL

  Effitix za veoma velike pse

  402.6

  mg

  3597.0 mg

  1.32 mg

  0.66 mg

  QSP 6.6 mL


  Ostale pomoćne supstance: E321, Benzil alkohol, Di-etilen glikol monoetil eter Bistar rastvor žute boje.


 4. INDIKACIJE


  Lek se koristi kod pasa pri infestacijama buvama i/ili krpeljima u slučajevima kad je potrebno i repelentno delovanje odnosno zaštita od uboda komaraca i/ili papataća.


  Buve:

  Preventiva i terapija infestacija buvama iz roda Ctenocephalides felis koje na telu pasa budu ubijene za 24 časa nakon tretmana. Jedan tretman omogućava kontinuirano dejstvo leka protiv novih infestacija odraslim buvama tokom perioda od 4 nedelje. Ovaj lek može da se koristi u sklopu strategije suzbijanja i kontrole alergijskog dermatitisa koji izazivaju buve (FAD) tamo gde je ovo stanje prethodno dijagnostikovano od strane veterinara.


  Krpelji:

  Lek ima trenutni akaricidni efekat na krpelje (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus). Jednom primenom se omogućava kontinuirana akaricidna efikasnost prilikom infestacija krpeljima Ixodes


  image


  ricinus, Dermacentor reticulatus i Rhipicephalus sanguineus u trajanju od 4 nedelje. Ukoliko se krpelji nalaze na psu u vreme aplikacije leka ne moraju svi da budu ubijeni za 48 sati.


  Papataći i komarci:

  Jedna aplikacija leka omogućava repelentnu aktivnost odnosno zaštitu od uboda papataća (Phlebotomus perniciosus) i komaraca (Culex pipiens, Aedes aegypti) u trajanju od 4 nedelje.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne koristi u slučaju da postoji preosetljivost na aktivne supstance ili na neki od ekscipijenasa. Ne koristiti kod kunića i mačaka jer može doći do neželjenih reakcija ili čak uginuća (pogledati i deo 12).

  Ne upotrebljavati kod bolesnih životinja (sistemska oboljenja, groznica) kao i životinja u rekovalescenciji.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle primene leka prijavljivanje su prolazne reakcije kože (pruritus, eritem) kao i generalizovani svrab. Takođe, povremeno su prijavljivane i prolazne promene u ponašanju (obično hiperaktivnost/agitacija) kao i povraćanje.

  Ukoliko životinja liže mesto aplikacije može doći do prolazne hipersalivacije.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Upotreba lokalnim nakapavanjem na kožu. Doza:

  Preporučena minimalna doza iznosi 6,7 mg/kg t.m. fipronila i 60 mg/kg t.m. permetrina.


  Telesna masa psa

  Fipronil (mg)

  Permetrin (mg)

  1.5-4 kg

  26.8

  240

  4-10 kg

  67

  600

  10-20 kg

  134

  1200


  image  20-40 kg

  268

  2400

  40-60 kg

  402

  3600


  image

  Za pse sa telesnom masom većom od 60kg treba koristiti odgovarajuću kombinaciju pipeta.


  Način primene:

  Izvaditi pipetu iz poklopca blistera i držati je uspravno. Kucnuti uski deo da bi se osiguralo da se kompletan sadržaj pipete nalazi u njenom širem delu. Polomiti vrh pipete sa prelomljivim vrhom na podeonoj liniji. Razdvojiti dlaku na mestu aplikacije dok se ne vidi koža. Postaviti vrh pipete direktno na ogoljenu kožu i nežno istiskivati dok se sadržaj ne isprazni na dva do 4 različita mesta u zavisnosti od telesne mase, duž leđa psa od lopatica prema bazi repa. Orijentacije radi, psima lakšim od 20 kg lek treba aplikovati na dva mesta dok onima od preko 20 kg aplikaciju sprovesti na 2-4 mesta.


  image


  image


  Sistem za zaustavljanje kapi.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Raspored tretmana

  Upotreba leka treba da bude zasnovana na potvrđenoj infestaciji buvama i/ili krpeljima ili riziku od njenog nastanka kada je potrebna i repelentna aktivnost tj. zaštita od uboda papataća ili komaraca. U zavisnosti od vrste ektoparazita, ovlašćeni veterinar može da preporuči da se tretman ponovi. U tom slučaju interval između dva tretmana mora da bude najmanje 4 nedelje.


 10. KARENCA  image  image

  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju (pipete u blisteru u kartonskoj kutiji) na temperaturi do 30 °C. Rok upotrebe: 3 godine u originalnom pakovanju.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Lek zadržava aktivnost i nakon izlaganja tretirane životinje sunčevoj svetlosti ili kada životinja pokisne.

  Izbegavati često plivanje ili šamponiranje tretiranih pasa jer to može direktno uticati na dužinu trajanja zaštitnog delovanja leka.


  Pas zaražen buvama može ispoljavati alergijsku reakciju na pluvačku buve koja se naziva alergijski dermatitis koji izazivaju buve (FAD). Ukoliko pas ima zapaljenje kože i svrab, ukoliko se izraženo češe, grize i stalno je nemiran odnosno neudobno mu je, trebalo bi pitati veterinara da li se radi o alergijskom dermatitisu (FAD).


  U cilju smanjivanja reinfestacije novim buvama preporučuje se da se svi psi u domaćinstvu tretiraju. i ostale životinje koje žive u istom domaćinstvu takođe treba da budu tretirane odgovarajućim lekom. Buve sa ljubimaca često infestiraju korpe i prostirku životinje, kao i druge reone za odmor kao što su tepisi, ili mekane prostirke koje se takođe tretiraju odgovarajućim sredstvom i redovno usisavaju u slučajevima kada postoji jaka infestacija i na početku primena mera kontrole infestacije.


  Uvek je moguće pronaći pojedinačno zakačene krpelje ili neki trag uboda papataća odnosno komarca. Zbog toga nikada nije moguće isključiti prenošenje zaraznih bolesti naročito u slučaju nepovoljnih uslova.


  Studije su pokazale da preparat pruža zaštitu od uboda komaraca ili papataća u trajanju od 4 nedelje. Zbog toga se preporučuje da se kod kratkotrajnih putovanja (na manje od 4 nedelje) u endemska područja sprovede tretman neposredno pred očekivano izlaganje insektima. U slučaju dužeg boravka (npr. da životinja živi u endemskim područjima ili da putovanje traje duže od 4 nedelje) raspored tretmana treba da bude zasnovan na lokalnoj epidemološkoj slici.  image


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Pre tretmana životinju treba precizno izmeriti. Bezbednost leka nije proveravana kod pasa mlađih od 12 nedelja kao ni kod onih koji su lakši od 1,5 kg. Treba obratiti pažnju da sadržaj pipete ne dođe u kontakt sa očima ili ustima tretiranih pasa. Naročito treba sprečiti da životinja liže tretirano mesto na sebi ili drugim životinjama jer tako dolazi do peroralnog unosa leka. Ovaj lek je ekstremno toksičan za mačke za koje može da bude i fatalan zbog njihove fiziološke nesposobnosti da metabolišu permetrin. U slučaju nehotičnog izlaganja oprati mačku šamponom ili sapunom i odmah potražiti savet veterinara. U cilju sprečavanja neželjenog kontakta mačaka sa ovim lekom, tretirane pse treba držati dalje od mačaka dok se mesto aplikacije ne osuši. Ovo je važno da bi se se sprečilo da mačke dođu u kontakt sa mestom aplikacije na tretiranim psima. U slučaju da do kontakta ipak dođe, odmah treba potražiti savet veterinara.


  Ne koristiti kod kunića i mačaka.

  image


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ovaj lek može da izazove neurotoksične reakcije i može biti štetan u slučaju da se proguta. Ingestiju treba izbegavati uključujući i kontakt ruke sa ustima. U slučaju neželjenog gutanja, odmah treba potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za korisnika ili etiketu.

  Lek može da izazove iritaciju očiju ili sluzokoža zbog čega je potrebno izbegavati kontakt sa ustima ili očima uključujući i kontakt rukama. U slučaju da do kontakta sa očima dođe, odmah ih treba detaljno isprati vodom. Ukoliko iritacija potraje, potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za korisnika ili etiketu.

  Izbegavati kontakt leka sa kožom. Ukoliko do njega dođe, odmah isprati mesto kontakta sapunom i vodom.

  Ruke posle upotrebe dobro oprati.

  Ne jesti, piti ili pušiti prilikom rukovanja ovim veterinarskim lekom.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću (alergijom) na fipronil, permetrin ili neki drugi sastojak formulacije treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom koji u veoma retkim slučajevima kod nekih osoba može da dovede do iritacije respiratornog trakta i kožnih reakcija.

  Tretirane životinje ne treba hvatati niti se igrati sa njima otprilike 12 časova nakon tretmana. Zbog toga se preporučuje da se one tretiraju rano uveče ili kasno poslepodne da bi se sa njima smanjila mogućnost kontakta. Na dan tretmana životinjama ne treba dozvoliti da spavaju sa vlasnicima naročito ne sa decom.


  image


  Pipete sa lekom držati u originalnom pakovanju. U cilju sprečavanja da deca dođu u kontakt sa iskorišćenim pipetama treba ih odmah odložiti na adekvatan način.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Laboratorijske studije sa fipronilom i permetrinom nisu ukazala da postoje dokazi o njihovom teratogenom ili embriotiksičnom delovanju. Ovaj lek nije testiran na gravidnim kujama niti na kujama u laktaciji. Upotrebu leka u graviditetu i laktaciji treba sprovesti isključivo na osnovu profesionalnog saveta veterinara i procene odnosa koristi i rizika.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Inkompatibilnost

  Nema poznatih.


  Predoziranje

  Bezbednost leka je dokazana aplikacijom petostruke preporučene doze kod zdrave štenadi uzrasta 12 nedelja koja su tretirana 3 puta u intervalu od 3 nedelje. Međutim, rizik od nastanka neželjenih reakcija (pogledati deo 4.6) uvek može da bude povišen u slučaju predoziranja tako da životinje treba tretirati sa pipetom odgovarajuće jačine a prema telesnoj masi psa.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Fipronil i permetrin magu da ozbiljno ugroze vodene organizme. Psima ne treba dozvoliti plivanje u vodotokovima tokom 2 dana od aplikacije leka.

  Lek može da ispolji neželjene efekte na ofarbane, lakirane ili druge površine u kući ili nameštaju. Pre kontakta životinje sa tim materijalima treba pustiti da se mesto aplikacije osuši.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

  Ne kontaminirati bare, vodotokove i kanale sa ovim lekom ili praznim kontejnerom jer to može predstavljati opasnost po ribe i druge vodene organizme.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  07.05.2021.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: plastična pipeta u blisteru

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa četiri pipete.


Proizvod je dostupan u pakovanju:

4 x 0.44 mL


4 x 1.1 mL


4 x 2.2 mL


4 x 4.4 mL


4 x 6.6 mL

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP53AC54

Broj i datum izdavanja dozvole:

323- 01-00407-20-001 od 07.05.2021. godine za lek Effitix 26.8 mg/240 mg za veoma male pse

323- 01-00408-20-001 od 07.05.2021. godine za lek: Effitix 67 mg/600 mg za male pse

323-01-00405-20-001 od 07.05.2021. godine za lek: Effitix 134 mg/1200 mg za srednje pse

323-01-00409-20-001 od 07.05.2021. godine za lek: Effitix 268 mg/2400 mg za velike pse

323-01-00406-20-001 od 07.05.2021. godine za lek: Effitix 402 mg/3600 mg za veoma velike pse


image