Početna stranica Početna stranica

Oxyvet intrauterine pessaries
oksitetraciklin


UPUTSTVO ZA LEK


Oxyvet intrauterine pessaries, intrauterina tableta, blister, 10 x 2 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Provet S.A.


Adresa: Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o.

  Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Provet S.A.

  Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka


 2. IME LEKA


  Oxyvet intrauterine pessaries

  500 mg intrauterina tableta

  za krave, kobile, svinje, ovce i koze. oksitetraciklin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intrauterina tableta sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Oksitetraciklin-hidrohlorid 500 mg


  Pomoćne supstance:

  kukuruzni skrob; povidon K 30; celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat i laktoza, monohidrat.


 4. INDIKACIJE


  Prevencija i lečenje endometritisa i puerperalnih infekcija, posebno onih koje su nastale kao posledica retencije placente.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati životinjama preosetljivim na tetracikline.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguć je nadražajni efekat preparata na endometrijum, alergijska reakcija, kao i izostanak antibakterijske efikasnosti zbog poznate slabe osetljivosti većine stafilokoka na oksitetraciklin. Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave, kobile, svinje, ovce i koze.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intrauterina upotreba.


  Vrsta životinje

  Prevencija

  Lečenje

  Krave, kobile

  2-3 intrauterine tablete

  3-4 intrauterine tablete

  Svinje, ovce i koze

  1 intrauterine tablete

  1-2 intrauterine tablete


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kod preventivne primene, aplikacuju treba sprovesti posle porođaja a, ukoliko je potrebno i ponoviti posle 24 sata. U slučaju septikemije ili generalizovane infekcije, neophodna je i peroralna ili parenteralna primena antibiotika.


 10. KARENCA


  Mleko: 72 sata od poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti.

  Rok upotrebe: 3 godine


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ne postoje.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ne postoje.

  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  U slučaju preosetljivosti na tetracikline, izbegavati direktan kontakt sa kožom ili udisanje isparenja. Oprati ruke posle primene.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja:

  Lek se ne koristi tokom graviditeta.


  image


  Interakcije

  Ovaj lek se ne primenjuje istovremeno sa bilo kojim baktericidnim antibiotikom zbog antagonističkog antimikrobnog delovanja, niti sa antacidima, solima aluminijuma, kalcijuma, magnezijuma, gvožđa, cinka i kiselinama.


  Inkompatibilnost

  Tetracikline ne treba davati istovremeno sa penicilinima, cefalosporinima, tilozinom, hloramfenikolom i hidrokortizonom.


  Predoziranje

  Nije poznato.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  10.02.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister izgrađen od aluminijumske i PVC folije. Svaki blister sadrži po 2 intrauterine tablete.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija koja sadrži 10 blistera ( 20 tableta). Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara ATCvet kod: QG51AA01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00312-19-001 od 10.02.2020.image