Početna stranica Početna stranica

Porcilis Ery+Parvo+Lepto
vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije E.rhusiopathiae (soj M2, serotip 2), inaktivisani parvovirus svinja (soj 014) i inaktivisane bakterije Leptospira spp.UPUTSTVO ZA LEK


Porcilis Ery+Parvo+Lepto, suspenzija za injekciju, 1 x 25 doza (1 x 50 mL)


za primenu na životinjama


Proizvođač: Intevet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: Marlo Farma


Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Turango d.o.o., Kragujevac

  Vojvode Antonija Pljakica 9b, Kragujevac, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International B.V.

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA


  Porcilis Ery+Parvo+Lepto

  vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije E. rhusiopathiae, (soj M2 serotip 2), inaktivisani parvovirus svinja (soj 014) i inaktivisane bakterije Leptospira spp.

  suspenzija za injekciju

  za svinje (krmače i nazimice)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza (2 mL) vakcine sadrži:


  Aktivne supstance:


  Inaktivisane bakterije E. rhusiopathiae, serotip 2 (soj M2) ≥ 1 ppd*

  Inaktivisani Parvovirusa svinja, (soj 014) ≥ 130 U** Inaktivisana L. interrogans serogrupa Canicola serovar Portland-Vere

  (soj Ca-12-000) ≥ 2816 U**

  Inaktivisana L. interrogans serogrupa Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni

  (soj Ic-02001) ≥ 210 U**

  Inaktivisana L. interrogans serogrupa Australis serovar Bratislava

  (soj As-05073) ≥ 1310 U**

  Inaktivisana L. kirschneri serogrupa Grippotyphosa serovar Dadas

  (soj Gr-01-005) ≥ 648 U**

  Inaktivisana L. interrogans serogrupa Pomona serovar Pomona

  (soj Po-01-000) ≥ 166 U**

  Inaktivisana L. santarosai serogrupa Tarassovi serovar Gatuni

  (soj S1148/02) ≥ 276 U**


  * jedna protektivna doza za svinje

  ** antigenske jedinice odrđene in vitro testom imunogenosti ELISA (antigenic mass ELISA)


  Adjuvans:

  dl-α-tokoferilacetat 150 mg

  Ostale pomoćne supstance:

  Polisorbat80,simetikon,natrijum-hlorid,kalijum-hlorid,kalijum-dihidrogenfosfat,natrijum- hidrogenfosfat, dihidrat i voda za injekcije


  image


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju svinja u cilju:

  • smanjenja kliničkih znakova crvenog vetra (kožne lezije i groznica) uzrokovanih serotipom 1 i serotipom 2 Erysipelothrix rhusiopathiae

  • smanjenja transplacentalne infekcije, titra virusa i uginuća fetusa uzrokovanih parvovirusom svinja

  • smanjenja kliničkih znakova (porast telesne temperature i smanjenje unosa hrane ili aktivnosti), smanjenja infekcije i izlučivanja bakterija uzrokovanih Leptospira interrogans serogrupa Canicola serovar Canicola.

  • smanjenja kliničkih znakova (porast telesne temperature i smanjenje unosa hrane ili aktivnosti), težine infekcije i uginuća fetusa koje uzrokovanih Leptospira interrogans serogrupa Pomona serovar Pomona.

  • smanjenja infekcije koje prouzrokuju Leptospira interrogans serogrupa Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni i Icterohaemorrhagiae, Leptospira interrogans serogrupa Australis serovar Bratislava, Leptospira kirschneri serogrupa Grippotiphosa serovar Grippotiphosa i Bananal / Liangguang, Leptospira weilii serogrupa Tarassovi serovar Vughia i Leptospira borgpetersenii serogrupa Tarassovi serovar Tarassovi.


   Početak imuniteta:

   E. rhusiopathiae: 3 nedelje Parvovirus svinja: 10 nedelja Serogrupe leptospira: 2 nedelje


   Trajanje imuniteta:

   E. rhusiopathiae: 6 meseci Parvovirus svinja: 12 meseci

   Leptospira, serogrupa Australis: 6 meseci

   Leptospira, serogrupe Canicola, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Pomona i Tarassovi: 12 meseci


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Vrlo često u prva dva dana nakon vakcinacije može doći do povećanja telesne temperature. Uočeno povećanje bilo je prosečno 0,5° C (u pojedinačnim slučajevima maksimalno povećanje je bilo do 1,5

  °C)

  Veoma često se mogu uočiti prolazne lokalne reakcije, koje se uglavnom sastoje od crvenog, mekog do tvrdog, bezbolnog otoka. Llokalne reakcije mogu imati prečnik od ≤ 5 cm u veoma retkim slučajevima lokalne reakcije kod pojedinih životinja mogu biti i do 20 cm u prečniku. Sve lokalne reakcije se povlače u potpunosti u roku od približno 2 nedelje posle vakcinacije.

  Kod pojedinih životinja, retko se mogu primetiti umerene sistemske reakcije kao što su povraćanje, crvenilo, ubrzano disanje i grčevi koje nestaju kroz nekoliko minuta.


  image


  Kod pojedinih životinja, retko se mogu pojaviti prolazna inapetenca i smanjenje aktivnosti, koji se u potpunosti povlače u roku od nedelju dana.


  Učestalost neželjenih reakcija je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • Veoma često (više od 1 na 10 tretiranih životinja kod koje su se javile neželjene reakcije)

  • Često (više od 1 ali manje od 10 tretiranih životinja na 100 životinja)

  • Povremeno (više od 1 ali manje od 10 tretiranih životinja na 1000 životinja)

  • Retko (više od 1 ali manje od 10 tretiranih životinja na 10000 životinja)

  • Veoma retko (manje od 1 životinje na 10000 tretiranih životinja, uključujući izolovane izveštaje)


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje za reprodukciju (krmače i nazimice)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu.


  Pojedinačna doza od 2 mL aplikuje se u predeo vratne muskulature. Pre primene leka vakcina treba da dostigne sobnu temperaturu.

  Dobro promućkati pre upotrebe.

  Izbegavati kontaminaciju vakcine višestrukim probadanjem čepa injekcionim iglama.


  Osnovni program vakcinacije:

  Svinje koje ranije nisu vakcinisane treba da prime prvu dozu vakcine 6 do 8 nedelja pre očekivanog termina osemenjavanja a drugu dozu vakcine 4 nedelje kasnije.


  Revakcinacija:

  Revakcinacija vakcinom Porcilis Ery+Parvo+Lepto treba da se sprovodi jednom godišnje. Šest meseci nakon svake imunizacije vakcinom Porcilis Ery+Parvo+Lepto, treba izvršiti jednu revakcinaciju preparatom koji kao imunogen sadrži Erysipelotrix rhusiopathiae kako bi se obezbedila adekvatna zaštita protiv crvenog vetra svinja. U slučaju od povećanog rizika od infekcije vrstom L.interrogans serogrupa Australis, potrebno je na svakih šest meseci vršiti revakcinaciju, s obzirom na to da nije poznato da li su, odnosno koliko dugo su po isteku od 6 meseci, životinje zaštićene ove serogrupe leptospira


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre primene leka vakcina treba da dostigne sobnu temperaturu. Dobro promućkati pre upotrebe.

  Izbegavati kontaminaciju.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Čuvati u frižideru (2 °C do 8 °C). Ne zamrzavati.

  Zaštititi od svetlosti.


  Rok upotrebe: 24 meseca.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 10 sati.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  U slučaju samoubrizgavanja vakcine, bez odlaganja potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo i etiketu sa bočice.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se primenjivati tokom graviditeta.


  Interakcije

  Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine prilikom istovremene primene sa drugim veterinarskim lekovima. Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka treba da bude za svaki pojedinačni slučaj.


  Predoziranje:

  Nijedna neželjena reakcija osim već pomenutih u delu 6 nije uočena nakon aplikacije dvostruke doze vakcine.


  Inkompatibilnost:

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni proizvod ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.01.2020.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Primarno pakovanje:

PET bočica od 50 mL (25 doza) zatvorena nitril gumenim zapušačem (tip I, Ph. Eur.) i zaptivena aluminijumskom kapicom

Sekundarno pakovanje:

Kartonska kutija sa jednom bočicom od 50 mL (25 doza)

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI09AL07

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00380-18-001 od 28.01.2020. godineimage