Početna stranica Početna stranica

VITAMINAS ADE
retinol, holekalciferol, tokoferol


UPUTSTVO ZA LEK


VITAMINAS ADE, rastvor za injekciju, 100 000 i.j./mL+ 50 000 i.j./mL + 50 mg/mL, 1 x 100 mL(za primenu na životinjama)


Proizvođač: SUPER’S DIANA, S.L.


Adresa: Ctra. C-17, km 17, 08150 Parets del Vallès (Barcelona), Spain


Podnosilac zahteva: Centralfarm d.o.o.


Adresa: Prvi maj 1B, 11426 Meljak, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  SUPER’S DIANA, S.L.

  Ctra. C-17, km 1708150 Parets del Vallès (Barselona), Španija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Centralfarm d.o.o.

  Prvi maj 1B, 11426 Meljak, Beograd, Republika Srbija


 2. IME LEKA VITAMINAS ADE

  100 000 i.j./mL + 50 000 i.j./mL+ 50 mg/mL rastvor za injekciju

  za goveda, svinje, ovce, konje i pse retinol, holekalciferol, tokoferol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Vitamin A palmitat 100 000 i.j.

  Holekalciferol 50 000 i.j All-rac-alfa-tokoferil acetat 50 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzil-alkohol (E1519) 20.9 mg


  Ostale pomoćne supstance: sojino ulje, prečišćeno Bistar uljani rastvor žute boje


 4. INDIKACIJE


  Prevencija i lečenje deficita vitamina A, D3 i E.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne koristiti u slučajevima preosetljivosti na bilo koju komponentu leka.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Vrlo retko, može doći do alergijskih reakcija. U tim slučajevima, upotrebiti epinefrin (adrenalin) i/ ili antihistaminike.

  Ukoliko se lek aplikuje na pogrešan način moguća je pojava apscesa.

  U vrlo retkim slučajevima, moguće su blage lokalne reakcije na mestu davanja leka, koje spontano nestaju tokom kraćeg vremenskog perioda.


  Učestalost pojavljivanja neželjenih reakcija definisana je u skladu sa sledećim usvojenim terminima:

  • Vrlo često (više od 1 od 10 tretiranih životinja pokazuje znake neželjene (neželjenih) reakcija.

  • Često (više od jedne a manje od 10, od ukupno 100 tretiranih životinja)

  • Povremeno (više od jedne a manje od 10, od ukupno 1000 tretiranih životinja)

  • Retko (više od jedne a manje od 10, od ukupno 10 000 tretiranih životinja)

  • Vrlo retko (manje od jedne od ukupno 10 000 tretiranih životinja)


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda (odrasle kateogorije i telad), konji (odrasle kategorije i ždrebad), svinje, ovce, i psi (odrasle kategorije)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


Intramuskularna upotreba.

Lek se primenjuje isključivo jednokratno.


Goveda:

Odrasle životinje: 5-10 mL po životinji u jednokratnoj dozi (ekvivalent 500 000-1000000 i.j. vitamina A, 250 000-500 000 i.j. vitamina D3 i 250-500 mg vitamina E)

Telad: 2.5 mL po životinji u jednokratnoj dozi ( ekvivalent 250 000 i.j. vitamina A, 125 000 i.j. vitamina D3 i 125mg vitamina E)


Konji:

Odrasle životinje: 5-10 mL po životinji, u jednokratnoj dozi (ekvivalent 500 000-1000000 i.j. vitamina A, 250 000-500 000 i.j. vitamina D3 i 250-500 mg vitamina E)

Ždrebad: 2.5 mL po životinji u jednokratnoj dozi (ekvivalent 250 000 i.j. vitamina A, 125 000 i.j.

vitamina D3 i 125 mg vitamina E)


Svinje:

Odrasle životinje: 2.5 mL po životinji u jednokratnoj dozi (ekvivalent 250 000 i.j. vitamina A, 125 000 i.j. vitamina D3 i 125 mg vitamina E)


Ovce:

Odrasle životinje: 2.5 mL po životinji u jednokratnoj dozi (ekvivalent 250 000 i.j. vitamina A, 125 000 i.j. vitamina D3 i 125 mg vitamina E)


image


Psi:

Odrasle životinje: 1-3 mL po životinji u jednokratnoj dozi (ekvivalent 100 000-300 000 i.j. vitamina A, 50 000-150 000 i.j. vitamina D3 i 50-150 mg vitamina E)


9.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Ne davati lek u dozama većim od preporučenih.

Ukoliko se liposolubilni vitamini daju u visokim hipervitaminoze.

Lek se primenjuje samo kod odraslih svinja, ovaca i pasa.

dozama

moguća

je

pojava

znakova


10.


KARENCA


dozama moguća je pojava znakova

Meso i jestiva tkiva: 28 dana Mleko: nula (0) dana


11.


POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece. Čuvati u originalnom pakovanju.

Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.

Rok upotrebe: 36 meseci

Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana


12.


POSEBNA UPOZORENJA

Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Nema posebnih upozorenja

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Ne davati lek u dozama većim od preporučenih.

Ukoliko se liposolubilni vitamini daju u visokim hipervitaminoze.

Lek se primenjuje samo kod odraslih svinja, ovaca i pasa.


Upotreba tokom graviditeta i laktacije

Ispitivanja na životinjama pokazuju teratogeno dejstvo Vitamina A. Lek ne primenjivatiu periodu graviditeta.


Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

U slučaju samoubrizgavanja leka, obratiti se lekaru i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu leka. Zbog prisustva Vitamina A u leku i rizika od samoubrizgavanja, trudnicama se ne preporučuje rukovanje ovim lekom.


image


 1. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa propisanim uslovima.


 2. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  23.03.2020.


 3. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od obojenog stakla (tip III) sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QA11JA

Broj dozvole i datum izdavanja: 323-01-00354-18-003 od 23.03.2020.


image