Početna stranica Početna stranica

Mastiplan LC
cefapirin, prednizolonUPUTSTVO ZA LEK


Mastiplan LC, intramamarni špric, 20 x 8 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: INTERVET INTERNATIONAL GMBH


Adresa: Feldstrasse 1a, Underschleissheim, Nemačka

Podnosilac zahteva: MARLOfarma, d.o.o., Beograd

Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLOfarma, d.o.o., Beograd, Hektorovićeva 20a, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International B.V., Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija Intervet International GmbH, Unterschleissheim, Nemačka


 2. IME LEKA Mastiplan LC

  cefapirin, prednizolon (300 mg+20 mg)/injekoru intramamarna suspenzija


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intramamarni špric (8 g) sadrži:

  Aktivne supstance:

  Cefapirin (u obliku natrijumove soli) 300 mg

  Prednizolon 20 mg

  Pomoćne supstance:

  Ulje kikirikija, glicerinmonostearat; kalcijum-natrijum-aluminijumsilikat.


 4. INDIKACIJE


  Preparat je namenjen za lečenje mastitisa kod krava u laktaciji, izazvanih sledećim mikroorganizmima: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, koagulaza negativne Staphyloccocci, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne upotrebljavati kod životinja preosetljivih na cefalosporine i druge beta laktamske antibiotike.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U vrlo retkim slučajevima do reakcije preosetljivosti može doći neposredno. Učestalost neželjenih reakcija definisana je prema sledećoj klasifikaciji:

  • veoma često (više od 1 od 10 životinja koje pokazuju neželjene reakcije u toku jednog lečenja)

  • često (više od 1 ali manje od 10 životinja od 100 životinja)

  • manje često (više od 1, ali manje od 10 životinja od 1000 životinja)

  • retko (više od 1, ali manje od 10 životinja od 10.000 životinja)

  • veoma retko (manje od 1 životinje od 10.000 životinja, uključujući i izolovane izveštaje).


   image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mlečne krave u laktaciji.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Sadržaj jednog intramamarnog šprica treba aplikovati u svaku zahvaćenu četvrt vimena putem sisnog kanala, odmah posle muže. Preparat se daje u dvanaestočasovnim intervalima u 4 uzastopne muže.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre aplikacije injektora, obolelu četvrt vimena treba dobro izmusti. Sisni otvor treba temeljno očistiti i dezinfikovati vlažnom maramicom koja se nalazi u pakovanju. Pripreme za aplikaciju brižljivo sprovoditi kako bi se izbegla moguća kontaminacija vrha intramamarnog šprica. Skinuti vrh kapice i vrh intramamarnog šprica ubaciti oprezno u kanal u dužini oko 5 mm, ili ukloniti celu kapicu i vrh injektora celom dužinom uvesti u sisni kanal. Istisnuti kompletan sadržaj intramamarnog šprica u četvrt vimena. Disperzija preparata se postiže blagom masažom tretirane četvrti.


 10. KARENCA


  Meso: 4 dana (96 časova).

  Mleko: 6 dana (144 sata).


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25 °C.

  Intramamarne špriceve čuvati u spoljnjoj kartonskoj kutiji.


  Rok upotrebe: 3 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Upotreba leka mora biti bazirana na rezultatima antibiograma.

  Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika. Jedan injektor upotrebljavati samo za jednu četvrt vimena.

  Ne koristiti vlažnu maramicu za čišćenje sisa i vimena sa otvorenim ranama.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili dodira sa kožom. Preosetljivost na penicline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto.


  image


  Osobama sa poznatom prosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Oprati ruke posle svake upotrebe.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se ne primenjuje tokom graviditeta.


  Interakcije

  Istovremena upotreba sa antibiotikom koji ima bakteriostatsko dejstvo može izazvati antagonističke efekte.

  Ne preporučuje se istovremena upotreba parenteralnih aminoglikozida ili drugih nefrotoksičnih lekova.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao i ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  03.08.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kutija sa kesom u kojoj se nalazi 20 intramamarnih špriceva i 20 vlažnih maramica.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ51RV01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00542-17-001 od 03.08.2018. godineimage