Početna stranica Početna stranica

Fypryst
fipronilUPUTSTVO ZA LEKFypryst, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 100 mL Fypryst, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 250 mL Fypryst, sprej za kožu, rastvor, 2.5 mg/mL, boca, 1 x 500 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, D.D., NOVO MESTO


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

  Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA


  Fypryst

  fipronil 2.5 mg/mL sprej za kožu, rastvor za mačke i pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL spreja za kožu, rastvora sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Fipronil 2.5 mg


  Pomoćne supstance:

  Kopovidon Izopropil alkohol Prečišćena voda


  Sprej za kožu, rastvor. Bistra, bezbojna tečnost.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i prevencija infestacije buvama (Ctenocephalides spp.) i krpeljima (Rhipicephalus spp.,

  Dermacentor spp., Ixodes spp.) kod mačaka i pasa.

  Lečenje i kontrolisanje dermatitisa izazvanog alergijom na buve kod mačaka i pasa. Prevencija i lečenje infestacije pavašima.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod bolesnih životinja (sistemske bolesti, groznica) ili kod životinja u rekonvalescentnom periodu.

  Ne koristiti kod kunića, jer može doći do neželjenih reakcija, pa čak i smrti.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ako životinja liže mesto aplikacije, može se pojaviti kratak period hipersalivacije, uglavnom kao posledica unošenja nosača aktivne supstance.

  Među veoma retkim neželjenim reakcijama nakon upotrebe su primećeni prolazni kutani eritem na mestu aplikacije, generalizovani svrab ili alopecija. Izuzetno, mogu se pojaviti hipersalivacija, prolazni neurološki simptomi (hiperestezija, depresija, nervni simptomi), povraćanje ili respiratorni simptomi posle upotrebe.

  Lek se ne sme predozirati.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke i psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Sprej se primenjuje pomoću mehaničke pumpice, spoljnom upotrebom aplikacijom na kožu (dlaku).


  Način primene: Naprskati sprejom čitavo telo životinje, sa udaljenošću od približno 10–20 cm. Primeniti u smeru u kome je polegla dlaka i proveriti da li je čitavo krzno navlaženo. Protresti krzno, naročito kod dugodlakih životinja, kako bi lek stigao do kože.

  Za tretman regije glave i prilikom tretiranja mladih ili nervoznih kućnih ljubimaca, lek se nanosi raspršivanjem spreja na ruku koja je u rukavici i utrljavanjem leka u krzno. Ostaviti krzno da se osuši prirodnim putem. Ne sušiti ga peškirom.


  Doziranje:

  Da bi se krzno navlažilo do kože, u zavisnosti od dužine dlake primeniti 3 do 6 mL po kg telesne mase (7.5 do 15 mg aktivne supstance po kg t.m.), odnosno prsnuti:


  • 6 do 12 puta po kg t.m. ako se radi o spreju od 100 mL

  • 2 do 4 puta po kg t.m. ako se radi o spreju od 250 mL

  • 1 do 2 puta po kg t.m. ako se radi o spreju od 500 mL.


   Lek deluje do pet nedelja protiv krpelja, od mesec dana do tri meseca protiv buva i 63 dana (kod pasa) odnosno 42 dana (kod mačaka) protiv pavaši.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  U nedostatku studija bezbednosti, minimalni interval između tretmana je 4 nedelje.


 10. KARENCA


  image


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25C. Veoma zapaljivo.

  Zaštititi od direktne sunčeve svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 1 godina, čuvati na temperaturi do 25C. Lek nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Voditi računa da lek ne dođe u kontakt sa očima životinje.

  Važno je osigurati da se preparat nanese na mesto gde ga životinja ne može olizati i sprečiti da se životinje međusobno ližu po završetku tretmana.

  Psima ne bi trebalo dozvoliti plivanje u otvorenim vodama dva dana nakon aplikacije.

  Postoji mogućnost infestacije pojedinačnim krpeljima. Iz ovog razloga prenošenje infektivnih bolesti ne može biti potpuno isključeno ukoliko su uslovi nepovoljni.


  Buve sa životinja često infestiraju korpe, postelju i uobičajena mesta za odmor životinja kao što su tepisi i nameštaj i ta bi mesta trebalo tretirati u slučaju masivnih infestacija, na početku mera kontrole, odgovarajućim insekticidom uz redovno usisavanje.


  Rizik od javljanja neželjenih dejstava (videti odeljak 6.) može se povećati prilikom predoziranja, pa životinje treba lečiti tačnom dozom u skladu sa telesnom težinom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Laboratorijske studije nisu otkrile nikakvo teratogeno dejstvo fipronila na pacovima i zečevima. Lek se može koristiti kod životinja tokom graviditeta i laktacije, pošto nema resorpcije sa kože.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Proizvod može izazvati iritaciju sluzokože i očiju. Zbog toga treba izbegavati kontakt proizvoda sa ustima i očima.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na aktivnu supstancu ili alkohol treba da izbegavaju kontakt sa lekom. Treba izbegavati kontakt sadržaja sa prstima. Ukoliko do toga dođe, oprati ruke vodom i sapunom.

  Posle slučajnog izlaganja očiju, treba ih pažljivo isprati čistom vodom. Oprati ruke posle kontakta sa lekom.

  Tretirane životinje ne treba dirati dok se mesto aplikacije ne osuši i deci ne treba dozvoliti da se igraju sa tretiranim životinjama dok se mesto aplikacije ne osuši. Zato se preporučuje da se životinja ne tretira tokom dana, već je treba tretirati tokom rane večeri, i da skoro tretiranoj životinji ne treba dozvoliti da spava sa vlasnicima, posebno sa decom.


  image


  Ne pušiti, piti ili jesti u toku aplikacije.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Fipronil može imati nepovoljno dejstvo na vodene organizme. Ne kontaminirati jezera, reke i kanale proizvodom ili praznom ambalažom. Ne dozvoliti psima da plivaju u otvorenim vodama naredna dva dana po tretmanu.

  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 03.12.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Pakovanje 1x100 mL

Unutrašnje pakovanje: neprozirna, bela boca od polietilena velike gustine, 100 mL, opremljena raspršivačem sa pumpicom koji može da rasprši 0.5 mL po jednom prskanju.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.


Pakovanje 1x250 mL

Unutrašnje pakovanje: neprozirna, bela boca od polietilena velike gustine, 250 mL, opremljena raspršivačem sa pumpicom koji može da rasprši 1.5 mL po jednom prskanju.


Pakovanje 1x500 mL

Unutrašnje pakovanje: neprozirna, bela boca od polietilena velike gustine, 500 mL, opremljena raspršivačem sa pumpicom koji može da rasprši 3.0 mL po jednom prskanju.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP53AX15

Broj i datum izdavanja dozvole:

Fypryst, 1 x 100 mL: 323-01-00168-18-002 od 03.12.2018.

Fypryst, 1 x 250 mL: 323-01-00169-18-002 od 03.12.2018.

Fypryst, 1 x 500 mL: 323-01-00170-18-002 od 03.12.2018.


image