Početna stranica Početna stranica

Prazimec - C
abamektin, prazikvantel


UPUTSTVO ZA LEK


Prazimec-C, tableta, 0.25 mg + 6.25 mg, 50 x 2 tbl


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Biovet JSC


Adresa: 39 Petar Rakov Street, 4550 Peštera, Bugarska Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


image


1.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića 113, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, Peštera, Bugarska.


2.


IME LEKA

Prazimec-C

abamektin, prazikvantel

0.25 mg + 6.25 mg tableta

za mačke


3.


KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 tableta sadrži:

Aktivne supstance:

Abamektin 0.250 mg

Prazikvantel 6.250 mg

Pomoćne supstance:

Laktoza,monohidrat; natrijum-laurilsulfat; mikrokristalna


celuloza; pšenični skrob; saharoza;

askorbinska kiselina; talk; magnezijum-stearat i silicijum-dioksid, koloidni, hidratisan.


 1. INDIKACIJE


  Lek je indikovan za terapiju mačaka invadiranih endoparazitima i ektoparazitima osetljivim na ove dve aktivne komponente i koji su podeljeni na sledeće klase:

  Pantljičare (cestode) : Dipylidium caninum, Hydatigera taeniaeformis, Mesocestoides lineatus, Taenia hydatigena, Taenia ovis, Taenia pisiformis, Echinococcus multilocularis ( eksperimentalna infekcija ) , Diphyllobothrium erinacei ( sin. Spirometra erinacei-europei), Diphyllobotrium latum, Joyeuxiella pasqualei.

  Metilji (trematode) : Opistorchis felineus, Paragonimus kellicotti, Alaria alata.

  Valjkaste gliste (nematode): Toxocara cati (mystax), Aelurustrongylus abstrusus, Toxascaris leonina, Ancylostoma tubaeforme, A.braziliense, Thominx aerophilus ( ili Trichocephalus vulpis), Uncinaria stenocephala, Capillaria aerophila, Strongyliodes stercoralis, Angyostrongylus vasorum. Šugarci : Notoedres cati , Otodectes synotis, Rhypicephalus bursa, Felicola subrostratus, Ixodes ricinus.

  Buve : Ctenocephalus cati (felis)


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Lek je kontraindikovan za gravidne mačke, mačiće koji sisaju i mačiće mlađe od 2 meseca.


  image


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Predoziranje može prouzrokovati znake intoksikacije – midrijazu, ataksiju, blagi tremor, hipotermiju, miorelaksaciju, gubitak apetita i opštu depresiju.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke.


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralna primena, sa čvrstom hranom.

  1 tableta na 2,5 kg telesne težine- protiv endoparazita. 2 tablete na 2,5 kg telesne težine- protiv ektoparazita. Tretman se može ponoviti posle 7-10 dana.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Videti tačku 8. Doziranje i način primene.


 7. KARENCA


  Nije primenljivo.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.

  Rok upotrebe: 2 godine


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ne davati mačićima koji sisaju i mlađim od 2 meseca. Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja Ne davati mačićima koji sisaju.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije  image


  Ne davati gravidnim mačkama i mačkama koje doje.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Ne pušiti, ne piti i ne jesti tokom rukovanja sa lekom. Oprati ruke posle upotrebe.

  Izbegavati kontakt sa očima.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Predoziranje

  Aplikovanje doza 10-12 puta veće od terapijskih ( 26 i 31,2 mg / kg telesne težine) dovode do znakova blage do teške intoksikacije – midrijaze, ataksije, blagog tremora, otežanog disanja, hipotermije, miorelaksacije, gubitka apetita i opšte depresije. Uginuće se javlja za vreme i posle primene, zavisno od doze.


  Inkompatibilnost

  Nema podataka.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Lek je veoma opasan za ribe i vodene organizme. Potrebno je sprovoditi mere bezbednosti kako lek ili ostaci leka ne bi dospeli u površinske vode ili vodotokove.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  17.10.2019.


 12. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister koji se sastoji od aluminijumske i mlečno bele PVC/PVDC folije. Blister sadrži 2 tablete.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 50 blistera (100 tableta).

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QP54AA52

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00276-19-001 od 17.10.2019. godine.image