Početna stranica Početna stranica

GALLIMUNE 407 ND+IB+EDS+ART
vakcina koja sadrži inaktivisani virus Newcastle bolesti (soj Ulster 2C), inaktivisani virus infektivnog bronhitisa (soj Massachussets 41), inaktivisani virus sindroma pada nosivosti EDS76 (soj V127) i inaktivisani virus avijarnog rinotraheitisa (soj VCO3)UPUTSTVO ZA LEKGALLIMUNE 407 ND+IB+EDS+ART, emulzija za injekciju, 10 x 300 mL (10 x 1000 doza)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: MERIAL Laboratoire Porte des Alpes


Adresa: Rue del Aviation, 69800 Saint Priest, Francuska


Podnosilac zahteva: BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Milentija Popovića 5a, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

  Milentija Popovića 5a, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  MERIAL Laboratoire Porte des Alpes

  Rue del Aviation, 69800 Saint Priest, Francuska


 2. IME LEKA


  GALLIMUNE 407 ND+IB+EDS+ART

  vakcina koja sadrži inaktivisani virus Newcastle bolesti (soj Ulster), inaktivisani virus infektivnog bronhitisa (soj Mass41), inaktivisani virus sindroma pada nosivosti (soj V127) i inaktivisani virus avijarnog rhinotraheitisa (soj VCO3)

  emulzija za injekciju

  za kokoške (buduće roditelje i nosilje)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza vakcine od 0,3 mL sadrži:


  Aktivne supstance:

  Inaktivisani virus Newcastle bolesti, soj Ulster 2C najmanje 50 PD(50)(*) Inaktivisani virus infektivnog bronhitisa, soj Mass4l najmanje 18 HI.J(**) Inaktivisani virus sindroma pada nosivosti (EDS76), soj V127 najmanje 180 HI.J (**)

  Inaktivisani virus avijarnog rhinotraheitisa

  (sindrom otoka glave), soj VCO3 najmanje 0.76 ODD (***)

  (virus avijarnog rhinotraheitisa uzgojen na kokošijim jajima, Vero ćelijama, ćelijama embriona patke)


  Koncentracije su izražene kao titar antitela dobijen u testovima potencije. Jedna jedinica (J) odgovara titru antitela od 1.

  (*): minimalna zaštitna doza u skladu sa Ph. Eur. 0870 (**)HI: Inhibicija hemaglutinacije

  (***) ODD: Optical Density Difference (razlika u optičkoj gustini)


  Adjuvans:

  Parafinsko ulje 170-186 mg


  Pomoćne supstance:

  Tiomersal najviše 30 mcg

  Formaldehid najviše 90 mcg


  image


  Ostale pomoćne supstance: estri masnih kiselina i etoksilovanih poliola, estri masnih kiselina i poliola, voda za injekcije


  Emulzija za injekciju. Homogena emulzija beličaste boje.


 4. INDIKACIJE


  image

  Buster vakcinacija podmlatka roditeljskih jata i koka nosilja, posle vakcinacije živim vakcinama protiv:

  • virusa Newcastle bolesti, u cilju smanjenja pada nosivosti uzrokovanog ovom infekcijom,

  • virusa infektivnog bronhitisa, u cilju smanjenja pada nosivosti vezanog za infektivni bronhitis koji je uzrokovan sojem Mass41 ,

  • avijarnog pneumovirusa, u cilju smanjenja respiratornih simptoma uzrokovanih ovom infekcijom (avijarni rinotraheitis).


   Aktivna imunizacija podmlatka roditeljskih jata i koka nosilja, u cilju smanjenja pada nosivosti koje uzrokuje infekcija virusom sindroma pada nosivosti (EDS76), bez prethodne primarne vakcinacije živom vakcinom.


   Za Newcastle bolest, infektivni bronhitis i sindrom pada nosivosti:

   • vreme potrebno za razvoj imuniteta: 4 nedelje nakon vakcinacije,

   • trajanje imuniteta: jedna sezona nošenja. Za avijarni rinotraheitis:

   • vreme potrebno za razvoj imuniteta: 14 nedelja nakon vakcinacije

   • trajanje imuniteta: jedna sezona nošenja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon primene jedne doze vakcine, na mestu injekcije nisu primećene reakcije koje se mogu palpirati. U kliničkim studijama su veoma često (u 87% slučajeva) histološkim pregledom sprovedenim tri nedelje nakon vakcinacije, na mestu aplikacije uočavane lezije koje su u vezi sa uljanim adjuvansom (npr. male količine uljanih rezidua i povremeno aseptični mikroapscesi).

  Učestalost neželjenih reakcija prikazana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (1-10 od 100 životinja);

  • povremena (1-10 od 1000 životinja);

  • retka (1-10 od 10.000 životinja);

  • veoma retka (manje od 1 od 10.000 životinja, uključujući izolovane izveštaje)


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


   image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Kokoške (budući roditelji i nosilje)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna upotreba. Jedna doza iznosi 0,3 mL.

  Primeniti intramuskularnim putem jednu dozu (0,3 mL) vakcine, jedinkama u uzrastu od najmanje 18 nedelja, i to najmanje 4 nedelje nakon primarne vakcinacije živim vakcinama protiv Newcastle bolesti (soj Hitchner B1 ili VG /GA), infektivnog bronhitisa (soj Mass H120) i avijarnog pneumovirusa (soj PL21 ).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Dobro promućkati pre upotrebe.

  Za primenu vakcine primeniti uobičajene mere asepse.

  Ne koristiti brizgalice sa klipom od prirodne gume ili butl elastomera.

  Oprema koja se koristi za vakcinaciju, uključujući igle i brizgalice, mora da bude sterilna.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati u frižideru (2-8 °C). Čuvati zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 18 meseci.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinisati samo zdravu živinu.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nema posebnih upozorenja.


  image


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama Za korisnika:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Slučajno ubrizgavanje/samoubrizgavanje može izazvati snažan bol i razvoj otoka na mestu uboda, posebno ukoliko se vakcina aplikuje u predeo zgloba ili prsta, što u veoma retkim slučajevima može dovesti do gubitka prsta ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć.

  Ukoliko vam je slučajno ubrizgana ova vakcina, potražite hitnu medicinsku pomoć čak iako je ubrizgana veoma mala količina vakcine, i ponesite uputstvo za lek sa sobom. Ako bol ne prestane nakon 12 sati od lekarskog pregleda, ponovo potražite pomoć lekara.

  Za lekara:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Čak i male, slučajno ubrizgane količine vakcine mogu dovesti do intenzivnog oticanja na mestu uboda, što može rezultirati razvojem ishemične nekroze, pa čak i gubitkom prsta. Stoga je neophodno HITNO hirurško zbrinjavanje pacijenta, u smislu što hitnije incizije i ispiranja zahvaćene regije, posebno kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.


  Upotreba u periodu nošenja jaja

  Ne koristiti u periodu od 4 nedelje pre pronošenja, niti tokom perioda nošenja jaja.


  Predoziranje

  Posle primene dvostruke doze vakcine, pored reakcija navedenih u delu Neželjena dejstva, moguća je prolazna apatija i pojava blagog edema na mestu injekcije.


  Interakcije

  Ispitivanja bezbednosti i efikasnosti su pokazala da se ova vakcina može primeniti istog dana, ali ne pomešana, sa inaktivisanom vakcinom protiv Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium. iz Gallimune programa

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primeni istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, osim sa gore navedenom vakcinom. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili posle primene bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.06.2020.  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: boca od polipropilena, zatvorena zapušačem od nitril elastomera i zaptivena aluminijumskom kapicom, sa 1000 doza (300 mL) vakcine.

Spoljašnje pakovanje: kutija koja sadrži 10 boca sa po 1000 doza vakcine i Uputstvo za lek.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim programom mera zdravstvene zaštite životinja.


ATCvet kod: QI01AA18


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00470-19-001 od 18.06.2020.image