Početna stranica Početna stranica

HYOGEN
vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Mycoplasma hyopneumoniae, soj 2940UPUTSTVO ZA LEK


HYOGEN, emulzija za injekciju, 5x50 doza (5x100 mL)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.


Adresa: Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Farmanima d.o.o., Živka Davidovića 113, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd., Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska


 2. IME LEKA


  HYOGEN

  vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Mycoplasma hyopneumoniae, soj 2940 emulzija za injekciju

  za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza od 2 mL vakcine sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Inaktivisana Mycoplasma hyopneumoniae, soj 2940 najmanje 5,5 ELISA jedinica*


  Adjuvans:

  Parafin tečni, laki 187 mcL

  Escherichia coli J5 LPS najviše 38000 endotoksin jedinica


  Pomoćne supstance:

  Tiomersal 50 mcg


  * srednji titar antitela (izražen u M. hyopneumoniae ELISA jedinicama) u serumu kunića 28 dana nakon imunizacije polovinom doze vakcine za svinje (1 mL).


  Ostale pomoćne supstance: sorbitan trioleat; polisorbat 80; natrijum-hlorid; kalijum-hlorid; natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat; kalijum-dihidrogenfosfat; voda za injekcije


  Emulzija za injekciju. Beličasta, homogena emulzija.


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija tovnih svinja od 3. nedelje starosti, u cilju smanjenja učestalosti i intenziteta promena na plućima koje prouzrokuje Mycoplasma hyopneumoniae.

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 3 nedelje posle vakcinacije. Dužina trajanja imuniteta: 26 nedelja posle vakcinacije.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na dan vakcinacije veoma često se javlja prolazni porast telesne temperature za oko 1,3°C. Kod nekih jedinki ovaj porast može dostići 2°C , ali se u svim slučajevima telesna temperatura vraća na normalne vrednosti narednog dana.

  Veoma često se na mestu primene može javiti lokalna reakcija u vidu otoka dijametra do 5 cm i može trajati do 3 dana. Ove reakcije su prolazne i ne zahtevaju dodatno lečenje.

  Povremeno se neposredno posle vakcinacije mogu javiti blage reakcije preosetljivosti, u vidu prolaznih kliničkih znakova kao što je povraćanje.

  Ozbiljne reakcije u tipu anafilakse (šok, rekumbencija), koje mogu biti fatalne, prijavljivane su veoma retko tokom postmarketinškog praćenja leka. Ove reakcije zahtevaju hitnu primenu simptomatske terapije.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana)

  • česta (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (tovne svinje).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu.

  Svinje vakcinisati u predelu bočne strane vrata.

  Vakcina se daje jednokratno u dozi od 2 mL, najranije u uzrastu od 3 nedelje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe dobro promućkati bočicu.

  Za primenu vakcine koristiti sterilne špriceve i igle i poštovati principe asepse.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati na temperaturi 2-8 °C (u fižideru). Čuvati zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 15 meseci.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 10 sati.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinisati samo zdrave životinje.

  Dostupni podaci nisu dovoljni da bi se mogla isključiti interakcija maternalnih antitela sa vakcinom. Interakcija sa maternalnim antitelima je poznata i treba je uzeti u obzir. Preporučuje se odlaganje vakcinacije kod prasadi kod koje su u starosti od 3 nedelje prisutna rezidualna maternalna antitela.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nije primenljivo.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu (pakovanje) leka.

  Za korisnike:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Slučajno ubrizgavanje/samoubrizgavanje može izazvati snažan bol i razvoj otoka, posebno ukoliko se vakcina ubrizga u zglob ili prst, što u veoma retkim slučajevima, ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć, može dovesti do gubitka prsta. Ukoliko vam je slučajno ubrizgana ova vakcina, potražite hitnu medicinsku pomoć čak iako je ubrizgana veoma mala količina i ponesite uputstvo za lek sa sobom. Ukoliko bol traje duže od 12 sati i posle lekarskog pregleda, treba ponovo zatražiti pomoć lekara.

  Za lekare:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Čak i veoma male, slučajno ubrizgane količine mogu uzrokovati razvoj jakog otoka, što može rezultirati razvojem ishemične nekroze, pa čak i gubitkom prsta. Stoga je neophodno HITNO hirurško zbrinjavanje pacijenta, koje se sastoji od što hitnije incizije i ispiranja zahvaćene regije, posebno kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nije primenljivo.


  image


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. U skladu sa tim, odluku o primeni ove vakcine pre ili nakon primene nekog drugog veterinarskog leka treba donositi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Nema podataka. Kako je vakcina inaktivisana, ispitivanje bezbednosti prkomerne doze vakcine se ne zahteva.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.07.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje:

Bočica od polietilena niske gustine sa 50 doza (100 mL) vakcine, zatvorena zapušačem od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

Sekundarno pakovanje:

Kartonska kutija sa 5x50 doza (5x100 mL) vakcine.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI09AB13


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00102-22-001 od 26.07.2022.image