Početna stranica Početna stranica

Vetametilj
albendazolUPUTSTVO ZA LEKVetametilj, tableta, 375mg, 50 x 1 tbl


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSTVO D.O.O.


Adresa: Milana Predića 20, Beograd, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: VETERINARSTVO D.O.O.


Adresa: Milana Predića 20, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSTVO D.O.O.

  Milana Predića 20, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSTVO D.O.O.

  Milana Predića 20, Beograd Republika Srbija


 2. IME LEKA Vetametilj

  375 mg tableta

  za goveda i ovce albendazol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna tableta sadrži:


  Aktivna supstanca

  Albendazol 375 mg


  Pomoćne supstance:

  Laktoza monohidrat; celuloza, mikrokristalna; povidon; kukuruzni skrob, preželatinizirani; natrijum laurilsulfat; magnezijum stearat


  Ovalna tableta bele ili skoro bele boje.


 4. INDIKACIJE


  Vetametilj je namenjen za lečenje parazitskih oboljenja goveda i ovaca prouzrokovanih parazitima sledećih rodova:


  Goveda:

  • želudačno crevne nematode (odrasli oblici i larve IV stadijuma): Ostertagia spp, Haemonchus spp, Trichostrongylus spp, Nematodirus spp, Oesophagostomum spp, Bunostomum spp, Cooperia spp, Strongyloides spp; plućne nematode (odrasli oblici i larve IV stadijuma) - Dictyocaulus viviparus;

  • cestode: Moniezia spp.;

  • trematode (samo adultni oblici): Fasciola hepatica, Fascioloides magna, Dicrocoelium dendriticum.


   image


   Ovce:

  • gastrointestinalne nematode: Teladorsagia spp (Ostertagia spp), Haemonchus spp, Trichostrongylus spp, Nematodirus spp (uključujući N. battus), Chabertia spp i Oesophagostomum spp (uključujući i inhibisane larve Ostertagia)

  • plućne nematode: Dictyocaulus filaria,

  • cestode: Moniezia spp;

  • trematode: Fasciola hepatica i Dicrocoelium dendriticum.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena preparata u periodu parenja (osemenjavanja), kao i u prvih 45 dana graviditeta kod krava i u prvih mesec dana graviditeta kod ovaca.

  Preparat se ne daje ovcama u periodu laktacije, ukoliko se mleko koristi za ishranu ljudi. Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na albendazol.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod goveda inficiranih plućnim nematodama može doći do pojave kašlja posle primene leka, koji ponekad traje i nekoliko nedelja.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i ovce.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doze albendazola za goveda iznose:

  Za infekcije nematodama i cestodama 7.5 mg na 1 kg telesne mase odnosno 2 Vetametilj tablete za goveče mase 100 kg.


  Doza albendazola za lečenje fascioloze goveda iznosi 10 mg po kg telesne mase odnosno 3 Vetametilj tablete na približno 110 kg telesne mase.


  Doze albendazola za ovce iznose:

  Za infekcije nematodama i cestodama doza albendazola iznosi 5 mg po 1 kg telesne mase odnosno 1 tableta za životinju telesne mase do 80 kg.


  Za infekcije trematodama preporučena je terapeutska doza od 7.5 mg po 1 kg telesne mase odnosno 1 Vetametilj tableta za ovcu od 50 kg t.m..


  Lek se primenjuje jednokratno, a u slučaju potrebe lečenje se može ponoviti nakon 3 - 4 nedelje (i ukoliko postoji stalna izloženost infekciji ili kod infekcija jačeg intenziteta).


  Da bi se lek pravilnije dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se lek pravilno dozirao potrebno je što tačnije odrediti telesnu masu životinje. Životinje se tretiraju prema njihovoj telesnoj masi i odgovarajućoj indikaciji da bi se sprečilo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.


 10. KARENCA Goveda:

  Meso: 14 dana

  Mleko: 5 dana


  Ovce:

  Meso: 10 dana

  Lek se ne koristi kod ovaca čije se mleko koristi u ishrani ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja: čuvati na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 2 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Kod goveda sa težim infekcijama plućnim nematodama može doći do pojave kašlja koji može trajati nekoliko nedelja nakon primene leka.

  Feces lečenih životinja u prva 2 - 3 dana nakon dehelmintizacije treba sakupiti i neškodljivo ukloniti. U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije treba izbegavati:

  -suviše čestu i ponavljanu upotrebu anthelminitika iste grupe tokom dužeg vremenskog perioda.

  -subdoziranje koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka.

  Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na anthelminitke treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni antihelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije i nošenja jaja

  Ne primenjuje se u prvih 45 dana graviditeta kod krava i u prvih mesec dana graviditeta kod ovaca. Preparat se ne daje ovcama u periodu laktacije, ukoliko se mleko koristi za ishranu ljudi.


  Interakcije

  Nisu utvrđene interakcije albendazola sa drugim lekovima


  image


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Tokom rada sa lekom ne trba jesti, piti ni pušiti. Nositi zaštitnu opremu. Ukoliko dođe do kontakta sa očima ili kožom odmah isprati tekućom vodom. Ukoliko se pojavi bilo kakva iritacija kože ili sluzokože koja traje i posle ispiranja vodom, obratiti se lekaru. Posle rukovanja lekom obavezno oprati ruke.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  27.07.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: kesica od tripleks folije (PET/AL/PE) koja sadrži jednu tabletu. Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 50 tableta

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QP52AC11

Broj dozvole: 323-01-00489-21-001 od 27.07.2022.godine


image