Početna stranica Početna stranica

Metricyclin
hlortetraciklinUPUTSTVO ZA LEK


METRICYCLIN, intrauterina tableta, 1x100 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KELA N.V.

Adresa: Hoogstraten, Industriezone de Kluis, St. Lenaartseweg 48, Belgija Podnosilac zahteva: MAKROPROGRES d.o.o.

Adresa: Spasovdanska 8g, Beograd, Srbija


image


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


MAKROPROGRES d.o.o.,

Spasovdanska 8g, Beograd, Srbija


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


KELA N.V.,

Hoogstraten, Industriezone de Kluis, St. Lenaartseweg 48, Belgija


 1. IME LEKA


  Metricyclin hlortetraciklin 1000 mg intrauterina tableta

  za krave


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intrauterina tableta sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Hlortetraciklin-hidrohlorid 1000 mg

  Pomoćne supstance:

  Skrob, pirinčani; celuloza, mikrokristalna; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; ricinusovo ulje, higrogenizovano; magnezijum-stearat.


 3. INDIKACIJE


  Terapija akutnih puerperalnih infekcija uterusa izazvanih bakterijama osetljivim na hlortetraciklin.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate kada se primenjuje intrauterine, osim kod preosetljivosti na hlortetracikline i tetracikline. Preparat ne treba davati životinjama koje boluju od puerperalne hipokalcemije.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata pri intrauterinoj primeni.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  image


  Krave


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intrauterinu primenu

  Primeniti dve tablete kao pojedinačnu dozu.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Primenjivati samo kada je cerviks još uvek otvoren (nedugo nakon porođaja), nakon detaljnog čišćenja i dezinfekcije vulve, uz odgovarajući lubrikant po potrebi.


 9. KARENCA


  Mleko tretiranih životinja nije za ljudsku upotrebu 4 dana. Meso tretiranih životinja nije za ljudsku upotrebu 10 dana.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25ºC.

  Rok upotrebe: 3 godine


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebna upozorenja za primenu kod životinja

  Nepravilna upotreba ovog leka može da dovede do pojave bakterija rezistentnih na hlortetraciklin i smanji efikasnost lečenja drugim tetraciklinima kao rezultat moguće unakrsne rezistencije.

  Za neke patogene mikroorganizme, upotreba leka treba da se zasniva na rezultatima testova antibiograma.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ovaj lek je indikovan za intrauterinu upotrebu odmah nakon porođaja.


  Interakcije

  Nisu poznate ukoliko se lek primenjuje intrauterino.


  Predoziranje

  Nakon intrauterine primene, mogućnost pojave neželjenih reakcija usled predoziranja je zanemarljiv.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA  image


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


07.08.2018.


15.

OSTALI PODACI

Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: (1tableta/blisteru).


blister od aluminijumske


folije


i providne PVC


folije

Spoljašnje pakovanje: plastična kutija sa 100 tableta (blistera).

ATCvet kod: QG51AA02

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00029-18-001 od 07.08.2018.


image