Početna stranica Početna stranica

Biocan DHPPi + L
vakcina koja sadrži živi virus štenećaka, živi Adenovirus pasa tip 2, živi Parvovirus pasa, živi virus parainfluence pasa i inaktivisane bakterije Leptospira spp.


UPUTSTVO ZA LEKBIOCAN DHPPi+L, liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju, 10 x 1 doza liofilizata i 10 x 1 mL suspenzije


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVETA a.s.

Adresa: KOMENSKEHO 212 68323 Ivanovice na Hane ,Češka Republika

Podnosilac zahteva: Provet doo

Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beogradimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET doo Nikolaja Gogolja 48 Beograd

  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA BIOVETA a.s.

  68323 Ivanovice na Hane

  Češka Republika


 2. IME LEKA Biocan DHPPi+L

  Vakcina protiv štenećaka (CDV), infektivnog hepatitisa (CAV-1), infektivnog laringotraheitisa (CAV-2), parvoviroze (CPV-2), parainfluence (CPIV-2) i leptospiroze (inaktivisani serotipovi L.icterohaemorrhagiae, L.canicola, L.grippotyphosa)

  liofilizat i suspenzija za suspenziju za injekciju za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza vakcine sadrži:


  Aktivne supstance:

  Liofilizat:

  Živi atenuirani virus štenećaka min 10 3.0 TCID 50max. 10 4.5 TCID 50

  Živi atenuirani virus Adenovirusa pasa min 10 3.5 TCI 50max. 10 4.5 TCID 50

  Živi atenuirani Parvovirus pasa min 10 4.5 TCID 50max. 10 5.5 TCID 50

  Živi atenuirani virus parainfluence pasa min 10 3.0 TCID 50max. 10 4.2 TCID 50


  Suspenzija:

  Inaktivisana Leptospira icterohaemorrhagiae min.titar 32 MAT * Inaktivisana Leptospira canicola . min.titar 32 MAT * Inaktivisana Leptospira grippotyphosa min.titar 32 MAT *

  *Geometrijska sredina titra specifičnih antitela utvrđena mikroaglutinacionim testom.


  Adjuvans:

  Aluminium hidroksid gel 2 mg


  Ostale pomoćne supstance:

  Hranljiva podloga za leptospire, zaštitna podloga za liofilizaciju


  image


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija pasa protiv štenećaka, infektivnog hepatitisa, infektivnog laringotraheitisa, parvoviroze, parainfluence i najčešće prisutnih serotipova leptospire (Leptospira icterohaemorrhagiae; Leptospira canicola; Leptospira grippotyphosa) kod pasa u uzrastu od najmanje 8 nedelja.

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 14 dana nakon završetka primarnog programa vakcinacije (dve doze vakcine u intervalu od 14-21 dan).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Vakcina se ne sme aplikovati bolesnim, kahektičnim, rekonvalscentnim, invadiranim parazitima, kao ni životinjama pred transport.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu aplikacije vakcine može se javiti lokalna reakcija ( promena veličine zrna graška), koja spontano prolazi, u roku od 3 nedelje. Retko se javlja reakcija preosetljivosti.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  1ml nezavisno od starosti, težine I rase

  Vakcinu treba dati subkutano,u predelu ramena u starosti od 8 nedelja I vise, revakcinaciju bi trebalo uraditi nakon 14-21 dana.


  Preporučena šema vakcinacije:

  Šemu vakcinacije bi trebalo da preporuči veterinar u zavisnosti od situacije na terenu i nivoa pasivnog imuniteta stvorenog usled prisustva kolostralnih antitela kod štenadi.

  Revakcinaciju bi trebalo sprovoditi jednom godišnje, kako bi se održao konstantan imunitet kod vakcinisanih pasa.  Uzrast štenadi

  Uslovi infekcije

  povoljni

  nepovoljni parvoviroza

  nepovoljni štenećak

  5-6 nedelja

  Puppy(P)+C

  Puppy(DP,DHPPi)+C

  7-8 nedelja

  Puppy(P)+C

  Puppy(DP,DHPPi)+C

  8-10 nedelja

  DHPPi+L

  DHPPi+L

  DHPPi+L

  12-16 nedelja

  DHPPi+LR(R)

  DHPPi+LR(R)

  DHPPi+LR(R)

  godišnja revakcinacija

  DHPPi+LR(R)

  DHPPi+LR(R)

  DHPPi+LR(R)


  image


  Vakcine u zagradama (P, R, DP, DHPPi) - označavaju mogućnost alternativne primene drugih vakcina iz Biocan serije.

  Vakcine označene +C, +L, +LR - označavaju mogućnost istovremene ili kombinovane primene sa ovim vakcinama.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Dobro promućkati bočicu pre upotrebe.

  Samo klinički zdrave životinje u dobroj kondiciji mogu biti vakcinisane. Mogući antiparazitski tretman izvodi se najmanje 10 dana pre vakcinacije.

  Vakcinisane životinje trebalo bi poštedeti fizičkog rada nedelju dana po vakcinaciji.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  ČUVATI VAN DOMAŠAJA DECE

  Čuvati na tamnom i suvom mestu na temperaturi 2-8°C. Ne zamrzavati


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle rastvaranja: upotrebiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu


  Samo klinički zdrave životinje u dobroj kondiciji mogu biti vakcinisane. Mogući antiparazitski tretman izvodi se najmanje 10 dana pre vakcinacije.

  Vakcinisane životinje trebalo bi poštedeti fizičkog rada nedelju dana po vakcinaciji.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Dobro promućkati bočicu pre upotrebe.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Vakcinaciju bi trebalo izbegavati poslednje dve nedelje pred očekivani porodjaj.


  image


  Predoziranje

  Imunizacija dva puta većom dozom Biocana L i deset puta većom dozom DHPPi komponente nije izazvala neželjene efekte kod ciljne vrste.


  Interakcije

  Vakcina BIOCAN DHPPi + L može se koristiti odvojeno ili istovremeno sa ostalim Biocan vakcinama prema preporučenoj vakcinacionoj šemi ili u kombinaciji sa tečnim Biocan vakcinama (Biocan C, Biocan M plus, Biocan B, Biocan R)


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni imunološki preparat ili ostatak imunološkog preparata se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  02.10.2019.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: plastična kutija sa 10x1 doza liofilizata (DHPPi komponenta) i 10x1 ml suspenzije (L komponenta)

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC KOD : QI07AI02

Broj dozvole: 323-01-00230-19-001 od 02.10.2019.image