Početna stranica Početna stranica

Medimectin
ivermektin


UPUTSTVO ZA LEKMedimectin, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL Medimectin, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 24 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Vetmedic d.o.o.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o.

Adresa: Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija


Broj rešenja: 323-01-00191-18-003 od 28.01.2019. za lek Medimectin, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL

323-01-00190-18-003 od 28.01.2019. za lek Medimectin, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 24 x 100 mL


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Vetmedic d.o.o., Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Vetmedic d.o.o., Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 2. IME LEKA Medimectin

  ivermektin (10 mg/mL) rastvor za injekciju goveda, svinje i ovce


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Ivermektin 10 mg


  Pomoćne supstance:

  Glicerol formal 486 mg

  Propilen glikol do 1 mL


 4. INDIKACIJE Goveda

  Lek je indikovan za tretman i kontrolu endo i ektoparazita goveda:


  Gastrointestinalne nematode (adultni oblici i larve IV stadijuma): Ostertagia ostertagi (uključujuči inhibisane lave O.ostertagi) Ostertagia lyrata

  Haemonchus placei Trichostrongylus axei Trichostrongylus colubriformis Cooperia oncophora

  Cooperia punctata Cooperia pectinata

  Broj rešenja: 323-01-00191-18-003 od 28.01.2019. za lek Medimectin, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL

  323-01-00190-18-003 od 28.01.2019. za lek Medimectin, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 24 x 100 mL


  Bunostomum phlebotomum Oesophagostomum radiatum Strongyloides papillosus (adultni) Nematodirus helvatianus (adultni) Nematodirus spathiger (adultni) Trichuris spp. (adultni)


  Plućne nematode (adultne i larve IV stadijuma):

  Dictyocaulus viviparus


  Ektoparaziti: Štrkljevi: Hypoderma bovis

  Hypoderma lineatum Šugarci:

  Psoroptes bovis

  Sarcoptes scabei var. bovis

  Vaši:

  Haematopinus eurysternus Solenopotes capillatus Linognathus vituli


  Svinje


  Medimectin je indikovan za tretman i kontrolu endo i ektoparazita svinja:


  Gastrointestinalne nematode (adultni oblici i larve IV stadijuma):

  Ascaris suum Oesophagostomum spp. Hyostrongylus rubidus

  Strongyloides ransomi (adultni oblici i somatske larve)

  Trichuris suis


  Plućne nematode:

  Metastrongylus spp. (adultni)


  Ektoparaziti

  Šugarci: Sarcoptes scabei var. suis

  Vaši: Haematopinus suis


  Broj rešenja: 323-01-00191-18-003 od 28.01.2019. za lek Medimectin, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL

  323-01-00190-18-003 od 28.01.2019. za lek Medimectin, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 24 x 100 mL


  Ovce


  Medimectin je indikovan za tretman i kontrolu endo i ektoparazita ovaca:


  Gastrointestinalne nematode (adultni oblici i larve IV stadijuma):

  Ostertagia circumcincta (uključujući inhibisane O. circumcincta)

  O. trifurcate

  Haemonchus contortus (uključujući inhibisane H. contortus) Trichostrongylus axei (adultni)

  Trichostrongylus colubriformis Trichostrongylus vitrinus (adultni) Cooperia curticei Oesophagostomum columbianum

  Oesophagostomum venulosum (adultni)

  Nematodirus filicollis Chabertia ovina Trichuris ovis (adultni)


  Plućne nematode:

  Dictyocaulus filaria (adultni oblici i larve IV stadijuma)

  Protostrongylus rufescens (adult)


  Ektoparaziti

  Štrkljevi: Oestrus ovis (nezreli stadijumi)

  Šugarci: Psoroptes ovis (adulti i nezreli stadijumi)


  Za tretman i kontrolu šuge izazvane sa Psoroptes ovis, potrebene su dve injekcije u sedmodnevnom intervalu.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne sme aplikovati intravenski ili intramuskularno.

  Ovaj lek se ne sme koristiti kod vrsta za koje nije indikovan. Kod nekih rasa pasa (koli, staroengleski ovčar, mešanci...) može biti fatalan.

  Ne daje se kravama i ovcama u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Prolazna nelagodnost, bol i lokalna reakcija na mestu aplikacije su moguće. Kada se koristi za tretiranje goveđe hipodermoze, ivermektin može izazvati ozbiljne neželjene reakcije. Ubijena larva u kičmenom kanalu može prouzrokavati paralizu i posrtanje, a larva ubijena oko ždrela može dovesti do


  Broj rešenja: 323-01-00191-18-003 od 28.01.2019. za lek Medimectin, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL

  323-01-00190-18-003 od 28.01.2019. za lek Medimectin, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 24 x 100 mL


  pojave salivacije i naduna. Ovi efekti se mogu izbeći tretiranjem životinja odmah posle sezone štrkljeva.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje i ovce.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek Medimectin se primenjuje isključivo subkutano. Kod goveda i ovaca preporučena terapijska doza ivermektina je 200 mcg/kg telesne mase a aplikacija se sprovodi kod goveda u predelu ispred ili iza ramena a kod ovaca u predelu vrata. Preporučena doza ivermektina za svinje je 300 mcg/kg telesne mase a lek se aplikuje isključivo subkutano u predelu vrata.


  Šema na osnovu koje se vrši doziranje leka Medimectin je sledeća:


  Goveda (1 ml/50 kg)


  Ovce (0,5 ml/25 kg)


  Svinje (1 ml/33 kg)

  Telsena masa (kg)

  Volumen (ml)

  Telesna masa (kg)

  Volumen (ml)

  Telesna masa (kg)

  Volumen (ml)

  Do 50

  1,0

  Do 5

  0,1

  Manje od 4

  0,1

  51 – 100

  101 – 150

  151 – 200

  201 – 250

  251 – 300

  301 – 350

  351– 400

  2,0

  3,0

  4,0

  5,0

  6,0

  7,0

  8,0

  5,1 – 10

  10,1 – 15

  15,1 – 25

  25,1 – 50

  50,1 – 75

  75,1 - 100

  0,2

  0,3

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  5 – 7

  8 – 10

  11 – 13

  14 – 16

  17 – 33

  34 – 50

  51 – 66

  67 – 99

  100 – 133

  134 – 166

  167 - 200

  0,2

  0,3

  0,4

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  3,0

  4,0

  5,0

  6,0

  Za goveda preko 400 kg telesne mase lek izdozirati 1 ml/50 kg telesne mase

  Za ovce preko 100 kg telesne mase lek izdozirati 0,5 ml/25 kg telesne mase

  Za svinje telesne mase preko 200 kg lek izdozirati 1 ml/33 kg telesne mase


  Kada su svinje i ovce telesne mase manje od 16 kg, potrebno je koristiti brizgalice od 1 ml, graduisane na podeoke od 0,1 ml.


  Broj rešenja: 323-01-00191-18-003 od 28.01.2019. za lek Medimectin, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL

  323-01-00190-18-003 od 28.01.2019. za lek Medimectin, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 24 x 100 mL


  Svaki 1ml leka Medimectin sadrži 10 mg ivermektina, što je doza dovoljna za 50 kg telesne mase goveda i ovaca i 33 kg telesne mase svinja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se lek pravilno izdozirao, potrebno je da se što tačnije odredi telesna masa životinja.

  Koristiti sterilan pribor, a pošto ovaj lek ne sadrži konzervans treba voditi računa da ne dođe do njegove kontaminacije prilikom izvlačenja sadržaja iz bočice.

  Ne aplikovati više od 10 ml na jednom injekcionom mestu.

  Kod goveda u edemičnom područiju treba izbegavati terapiju u migratornoj fazi infekcije sa Hypoderma bovis i Hypoderma lineatum. Goveda takođe mogu osećati nelagodnost i prolazno znojenje na mestu aplikacije leka. Da bi se ovi efekti minimizirali, na mestu aplikacije maksimalna količina leka ne treba da bude veća od 10 ml. Lek se ne koristi kod krava i ovaca čije se mleko koristi za ishranu ljudi. Kod ovaca, za terapiju i kontrolu šuge izazvane sa Psoroptes ovis, preporučuje se dvokratna aplikacija leka sa razmakom od sedam dana. Suviše česta primena jedne vrste antihelmintika i subdoziranje potpomažu razvoj rezistencije.

  Treba biti obazriv u tretmanu mlade prasadi, jer i pri primeni terapijskih doza leka, mada retko, mogu nastati poremećaji kao što su ataksija, tremor ili midrijaza.

  Preporučuje se vakcinacija ovaca protiv klostridijalnih infekcija pre aplikacije ovog leka.


 10. KARENCA


  Goveda (meso i iznutrice): 49 dana.

  Goveda (mleko): Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja.

  Ovce (meso i iznutrice): 42 dana.

  Ovce (mleko): Ne koristi se kod ovaca čije je mleko namenjeno ishrani ljudi. Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja.

  Svinje (meso i iznutrice): 28 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 ˚C.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 ˚C.


  Broj rešenja: 323-01-00191-18-003 od 28.01.2019. za lek Medimectin, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL

  323-01-00190-18-003 od 28.01.2019. za lek Medimectin, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 24 x 100 mL


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Voditi računa da ne dođe do samoubrizgavanja ovog leka, jer se na tom mestu razvijaju iritacija i bol. Ukoliko do samoubrizgavanja ipak dođe, odmah se obratiti lekaru. Tokom rada sa ovim lekom ne treba piti i pušiti. Posle rada obavezno oprati ruke vodom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek Medimectin se može primenjivati kod krava, ovaca i svinja u svim stadijumima graviditeta i laktacije, ako mleko krava i ovaca nije namenjeno za ishranu ljudi.


  Interakcije

  Lek ne primenjivati sa bilo kojim drugim antiparazitskim lekom.


  Predoziranje

  Kod goveda i ovaca doza ivermektina od 4,0 mg/kg telesne mase (20x viša od terapijske), aplikovana subkutano izaziva ataksiju i depresiju.

  Kod svinja doza ivermektina od 30 mg/kg (100x viša od terapiojske doze) aplikovana subkutano izaziva letargiju, ataksije, bilateralnu midrijazu, intermitentni tremor, otežano disanje i ležanje na strani.


  Inkompatibilnost

  Ovaj lek ne treba mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

  Lek Medimectin ne sme da dospe u vodotokove jer je štetan za ribe i druge vodene organizme.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.01.2019.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1x100 mL: Bočica, zapremine 100 mL, u složivoj katronskoj kutiji.

24x100 mL: 24 bočice, zapremine po 100 mL, u složivoj katronskoj kutiji.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QP54AA01

Broj dozvole: 1x100mL: 323-01-00191-18-003 od 29.01.2019.

24x100mL: 323-01-00190-18-003 od 29.01.2019.

Broj rešenja: 323-01-00191-18-003 od 28.01.2019. za lek Medimectin, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 100 mL

323-01-00190-18-003 od 28.01.2019. za lek Medimectin, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 24 x 100 mL