Početna stranica Početna stranica

Dehinel Plus Flavour
prazikvantel, pirantel, febantel


UPUTSTVO ZA LEKDehinel Plus Flavour, tableta, (50 mg+144 mg+150 mg)/tbl, 10x10 tableta


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, D.D., NOVO MESTO

Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

  Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

 2. IME LEKA Dehinel Plus Flavour

  prazikvantel, pirantel, febantel (50 mg+144 mg+150 mg)/tbl tableta

  za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:


  Aktivne supstance:

  Prazikvantel 50 mg

  Pirantel-embonat 144 mg

  Febantel 150 mg


  Pomoćne supstance: Laktoza monohidrat Skrob, kukuruzni Povidon K30 Natrijum-laurilsulfat

  Mikrokristalna celuloza Bezvodni koloidni silikagel Magnezijum-stearat

  Aroma mesa


  Tableta žute boje, okruglog oblika sa uočljivim tamnim mrljama, zakošenih ivica i dve podeone crte u obliku krsta na jednoj strani tablete.

  Tablete se mogu podeliti na dve jednake polovine i četiri jednake četvrtine.


 4. INDIKACIJE


  Lek se koristi za prevenciju i lečenje mešovitih parazitskih infekcija digestivnog trakta pasa prouzrokovanih sledećim parazitima:

  Nematode

  Askaride: Toxocara canis, Toxascaris leonina

  Ankilostomatide: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum

  Bičasti crvi: Trichuris vulpis


  image


  Cestode

  Pantljičare: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se može davati gravidnim kujama tokom poslednje trećine graviditeta, kao i tokom laktacije.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema podataka.

  Ako primetite bila kakva neželjena dejstva, obavestite o tome svog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi (male i srednje veličine).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Za oralnu primenu. Doziranje

  Preporučene doze su: 15 mg febantela/kg t.m., 14,4 mg pirantel embonata/kg t.m. i 5 mg prazikvantela/kg

  t.m.– što odgovara 1 tableti na 10 kg telesne mase psa.

  Tablete se mogu prepoloviti/podeliti na četiri jednaka dela kako bi se obezbedila preciznost doziranja.


  Primena i trajanje terapije

  Tablete se mogu davati psima direktno ili se mogu prikriti u hrani. Nije potrebno ograničavanje pristupu hrane ni pre ni posle primene leka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se obezbedila primena tačne doze, telesnu masu psa treba utvrditi što je tačnije moguće.

  Štenad se mogu lečiti ovim lekom od 2 nedelje starosti i na svake 2 nedelje do uzrasta od 12 nedelja. Nakon toga, treba ih lečiti u intervalima od 3 meseca. Preporučuje se da se lek kujama daje u isto vreme kad i štenadi.

  Za kontrolu nematode Toxocara kujama koje doje treba dati lek 2 nedelje nakon štenjenja i na svake 2 nedelje do prestanka dojenja.

  Za rutinsku kontrolu preporučuje se pojedinačna doza u intervalima od 3 meseca.

  U slučaju teške infestacije valjkastim crvima, ponovljenu dozu treba dati nakon 14 dana.


 10. KARENCA


  Ne odnosi se na ovaj lek.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  image


  Ovaj veterinarski lek ne zahteva bilo kakve posebne uslove za čuvanje. Lek nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe: 3 godine.

 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Poželjno je da se pre lečenja, životinje i njihova okolina tretiraju preparatima protiv buva zbog moguće reinfekcije sa Dipylidium caninum.

  Nekoliko dana posle primene leka, (5 do 6 dana), sakupljati feces tretiranih pasa i neškodljivo ga uklanjati, kako bi se sprečila reinfekcija, infekcija drugih životinja i ljudi, naročito sa Echinococcus granulosus.

  Za efikasnu prevenciju parazitoza preporučuje se davanje leka 3 do 4 puta godišnje.

  Takođe, preporučuje se da se kuje neposredno pred štenjenje, (2 nedelje) tretiraju ovim lekom kako bi se prevenirala infekcija štenadi sa T. canis.


  Za primenu na životinjama

  Nema.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

  Nakon davanja tableta, oprati ruke.

  U slučaju gutanja tablete, potražiti pomoć lekara.


  Upotreba u periodu graviditeta i laktacije

  Lek se može davati gravidnim kujama tokom poslednje trećine graviditeta, kao i tokom laktacije.


  Interakcije

  Lek se ne daje zajedno sa holinergicima (levamizolom). Efekat aktivne supstance može biti povećan u kombinaciji sa inhibitorima aktivnosti holinesteraze (organofosfati). Specifična svojstva piperazina (neuromišićna paraliza parazita), mogu da antagonizuju efekat pirantela (spastična paraliza parazita).


  Predoziranje

  Nisu zabeležena neželjena dejstva čak i pri dozama koje su nekoliko puta bile veće od uobičajene doze.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.04.2018.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister, Alu/Alu. Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.


imageVeličina pakovanja: 10x10 tableta.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QP52AC55


Broj dozvole: 323-01-00377-17-001 od 11.04.2018.image