Početna stranica Početna stranica

Stronghold
selamektinUPUTSTVO ZA LEK


Stronghold 45 mg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.75 mL Stronghold 120 mg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 1.0 mL Stronghold 240 mg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 2.0 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: ZOETIS BELGIUM SA


Adresa: Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain La Neuve, Belgija


Podnosilac zahteva: ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD


Adresa: Vladimira Popovića 38-40, Novi Beograd, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  ZOETIS BELGIUM PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD;

  Vladimira Popovića 38-40 Novi Beograd, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  ZOETIS BELGIUM SA;

  Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain La Neuve, Belgija


 2. IME LEKA Stronghold 45 mg

  45 mg/0.75 mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za mačke

  selamektin


  Stronghold 120 mg

  120 mg/1.0 mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse

  selamektin


  Stronghold 240 mg

  240 mg/2.0 mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse

  selamektin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Stronghold 45 mg

  1 tuba sa 0.75 mL 6% rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Selamektin 45 mg

  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksitoluen 0.6 mg


  Stronghold 120 mg

  1 tuba sa 1.0 mL 12% rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:

  Aktivna supstanca:

  selamektin 120 mg

  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksitoluen 0.8 mg


  image


  Stronghold 240 mg

  1 tuba sa 2.0 mL 12% rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Selamektin 240 mg

  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksitoluen 1.6 mg


  Ostale pomoćne supstance: dipropilen glikolmetiletar; izopropilalkohol.


 4. INDIKACIJE


  Psi i mačke


  Lečenje i prevencija infestacija buvama uzrokovanih sa Ctenocephalides spp. u toku jednog meseca nakon jedne aplikacije. Ovo je rezultat adulticidnog, larvicidnog i ovicidnog dejstva leka. Lek ima ovicidno dejstvo u toku 3 nedelje od aplikacije. U cilju smanjenja populacije buva treba sprovoditi mesečni tretman gravidnih životinja i životinja u laktaciji koji će isto tako delovati preventivno protiv infestacije buvama legla do 7 nedelja starosti. Lek se može koristiti kao deo strateškog tretmana alergijskog dermatitisa uzrokovanog buvama a svojim ovicidnim i larvicidnim dejstvom može pomoći u suzbijanju postojeće infestacije buvama u okolini u kojoj životinje borave.


  Prevencija srčanog oboljenja uzrokovanog sa Dirofilaria immitis primenom leka jedanput mesečno.

  Stronghold se može bezbedno koristiti kod životinja inficiranih odraslim oblicima srčanog crva, međutim preporučuje se u skladu sa dobrom veterinarskom praksom da sve životinje stare 6 meseci ili starije koje žive u zemljama gde postoje vektori koji prenose parazite treba testirati na postojanje odraslih oblika srčanog crva pre početka lečenja lekom Stronghold. Preporučuje se periodično testiranje pasa na odrasle oblike srčanog crva, kao sastavni deo strategije prevencije infekcije srčanim crvom, čak i kada se Stronghold primenjuje jednom mesečno. Ovaj lek nije efikasan protiv odraslih oblika D.immitis.

  Lečenje infestacije ušnim šugarcima (Otodectes cynotis)


  Mačke:

  • lečenje infestacija pavašima (Felicola subrostratus);

  • lečenje infekcija odraslim oblicima valjkastih crva Toxocara cati;

  • lečenje infekcija odraslim oblicima intestinalnih crva Ancylostoma tubaeforme.


   Psi:


   • lečenje infestacija pavašima (Trichodectes canis);

   • lečenje sarcoptes šuge (uzrokovane sa Sarcoptes scabiei);

   • lečenje infekcija odraslim oblicima valjkastih crva (Toxocara canis).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne upotrebljavati kod životinja mlađih od 6 nedelja. Ne upotrebljavati kod mačaka obolelih istovremeno od neke druge bolesti, iscrpljenih ili pothranjenih mačaka.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Upotreba leka kod mačaka u retkim slučajevima može dovesti do slabe prolazne alopecije na mestu aplikacije. U vrlo retkim slučajevima može doći do prolazne iritacije na mestu aplikacije leka. Alopecija i iritacija prolaznog su karaktera i nije potrebno lečenje. U nekim slučajevima potrebno je primeniti simptomatsku terapiju.


  U retkim slučajevima aplikacija ovog proizvoda može dovesti do privremenog nakupljanja dlake u grupice na mestu aplikacije i/ili povremene pojave male količine belog praha na mestu aplikacije. Ovo su normalne pojave koje nestaju u toku 24 sata nakon aplikacije i ne utiču na bezbednost ili efikasnost leka.


  Učestalost neželjenih reakcija prikazana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (od 1 do 10 životinja od 100);

  • povremena (od 1 do10 od 1000 životinja );

  • retka (od 1 do 10 od 10 000životinja );

  • veoma retka (manje od 1 od 10 000 životinja, uključujući izolovane izveštaje).


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za spoljašnju upotrebu.


  Za upotrebu nakapavanjem.


  Aplikovati lokalno na kožu na bazu vrata ispred grebena lopatice. Stronghold treba primenjivati jednokratno u dozi od 6 mg selamektina/kg telesne mase. Kada kod životinje postoji istovremeno infestacija ili infekcija sa više vrsta parazita, preporučuje se aplikacija samo jedne pojedinačne doze od 6mg/kg t.m. Odgovarajuća dužina tretmana za pojedine vrste parazita navedena je u tabeli.


  Aplikovati u skladu sa sledećom tabelom:


  Mačke (kg)

  Boja zatvarača tube

  Rastvoreni selamektin mg

  Jačina (mg/mL)

  Aplikovana zapremina (stvarna veličina tube u mL)

  2.6-7.5

  Plava

  45

  60

  0.75

  * Za primenu leka kod mačaka telesne mase veće od 7.5 kg, potražiti savet nadležnog veterinara.  image


  Psi (kg)

  Boja zatvarača tube

  Rastvoreni selamektin mg

  Jačina (mg/mL)

  Aplikovana

  zapremina (stvarna veličina tube u mL)

  10.1-20

  Crvena

  120

  120

  1.0

  20.1-40

  Zelena

  240

  120

  2.0

  >40

  Odgovarajuća kombinacija tuba

  60/120

  Odgovarajuća kombinacija tuba


  image

  Lečenje i preventiva infestacije buvama (mačke i psi)

  Nakon aplikacije leka adultni oblici buva uginjavaju, nema proizvodnje jaja, a uginjavaju larve buva (koje se nalaze samo u okolini). Na ovaj način zaustavlja se razmnožavanje buva, prekida se životni ciklus buve i može se pomoći u suzbijanju postojeće infestacije buvama u području kojem životinja ima pristup.

  Za prevenciju infestacije buvama, lek treba aplikovati u mesečnim intervalima tokom sezone buva, počevši mesec dana pre početka aktivnosti buva. Smanjenjem populacije buva, mesečni tretman gravidnih i životinja u laktaciji pomoći će u prevenciji infestacije buvama legla starosti do 7 nedelja. Kao deo strategije lečenja alergijskog dermatitisa uzrokovanog buvama lek treba aplikovati u mesečnim intervalima.


  Preventiva oboljenja uzrokovanog srčanim crvom (mačke i psi)

  Lek treba aplikovati tokom godine ili bar u toku prvih mesec dana kada je životinja prvi put izložena komarcima i nakon toga jednom mesečno sve do kraja sezone komaraca. Poslednju dozu treba dati u toku mesec dana od poslednjeg izlaganja komarcima. Ukoliko se propusti jedna doza i ako se premaši mesečni interval između doza onda odmah treba aplikovati lek i nastaviti mesečno doziranje što će smanjiti mogućnost za razvoj odraslih oblika srčanog crva. Kada treba da zamenimo drugi lek koji se prethodno koristio u programu preventive srčanog crva, prvu dozu leka treba dati u toku mesec dana od poslednje doze prethodnog leka.


  Lečenje infekcija valjkastim crvima (mačke i psi) Aplikovati jednu dozu leka.


  Lečenje infekcije pavašima (mačke i psi) Aplikovati jednu dozu leka.


  Lečenje infekcije ušnim šugaracima (mačke) Aplikovati jednu dozu leka.


  Lečenje infekcije ušnim šugarcima (psi)

  Aplikovati jednu dozu leka. Debris treba nežno ukloniti iz spoljašnjeg ušnog kanala prilikom svakog tretmana. Preporučuje se naredni veterinarski pregled 30 dana nakon tretmana jer kod pojedinih životinja može biti potreban i drugi tretman.


  Lečenje infekcije ankilostomatidama (mačke) Aplikovati jednu dozu leka.


  Lečenje Sarcoptes šuge (psi)

  U cilju potpune eliminacije šugaraca potrebno je aplikovati jednu dozu leka u toku dva uzastopna meseca.


  image


  Način primene:


  Izvaditi tubu leka Stronghold iz zaštitnog pakovanja.

  image


  Držeći tubu uspravno, snažno pritisnuti poklopac da bismo probili zatvarač aplikatora i zatim ukloniti poklopac.

  image


  Razdvojiti dlaku na bazi vrata životinje ispred grebena lopatice, da bi se otkrila mala površina kože.

  image


  Prineti nastavak tube direktno do kože bez utrljavanja. Snažno pritisnuti tubu da bi se sadržaj tube istisnuo na jednom mestu. Izbegavati kontakt leka sa prstima.

  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Životinje se mogu kupati 2 sata nakon aplikacije bez uticaja na efikasnost leka. Za lečenje ušnih šugaraca ne aplikovati lek direktno u ušni kanal. Važno je aplikovati propisanu dozu leka kako bi se smanjila mogućnost da životinja poliže veću količinu leka. Ukoliko životinja poliže značajniju količinu leka, kod mačaka, retko može doći do hipersalivacije koja kratko traje.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 30 °C, u neotvorenom pakovanju na suvom mestu. Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: iskoristiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Životinje se mogu kupati 2 sata nakon aplikacije bez uticaja na efikasnost leka. Ne aplikovati kada je krzno životinje vlažno.

  Kupanje ili kvašenje životinje 2 ili više sati nakon aplikacije leka neće umanjiti efikasnost leka. Za lečenje ušnih šugaraca ne aplikovati lek direktno u ušni kanal.

  Važno je aplikovati propisanu dozu leka kako bi se smanjila mogućnost da životinja poliže veću količinu leka. Ukoliko životinja poliže značajniju količinu leka kod mačaka retko može doći do hipersalivacije koja kratko traje.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ovaj lek se primenjuje samo na površinu kože. Ne primenjivati oralno ili parenteralno.

  Čuvati tretirane životinje dalje od vatre i drugih izvora paljenja najmanje 30 minuta ili dok krzno ne bude suvo.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ovaj lek je vrlo zapaljiv, čuvati lek dalje od izvora toplote, varnica,otvorenog plamena ili drugih izvora paljenja. Zabranjeno je pušiti, jesti ili piti za vreme rukovanja ovim proizvodom. Oprati ruke nakon rukovanja ovim lekom. U slučaju kontakta leka sa očima odmah isprati oči vodom i potražiti medicinsku pomoć i pokazati uputstvo za upotrebu ili pakovanje.

  Izbegavati direktan kontakt sa životinjom sve dok se područje na koje smo aplikovali lek ne osuši. Na dan tretmana, sprečiti kontakt dece sa životinjom, i ne dozvoliti da životinje spavaju sa valsnikom, posebno decom. Upotrebljeni aplikator bi trebalo odstraniti odmah i ne ostavljati u vidoktugu dece. Ljudi sa osetljivom kožom ili alergični na ovaj lek trebali bi da obazrivo rukuju sa ovim lekom.


  Ostale mere opreza:

  Ne dozvolite tretiranim životinjama da se kupaju u vodotokovima najmanje dva sata nakon tretmana.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Može se koristiti kod priplodnih i gravidnih životinja te pasa i mačaka u laktaciji.


  Interakcije

  U opsežnim istraživanjima nisu zabeležene interakcije izmedju leka Stronghold i drugih lekova niti ostalog medicinskog i hirurškog materijala koji se koristi u veterinarskoj medicini.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  image


  Predoziranje

  Stronghold aplikovan u 10 puta većoj dozi od preporučene nije dovodio do neželjenih dejstava. Lek aplikovan u 3 puta većoj dozi od preporučene mačkama i psima inficiranim odraslim srčanim crvima nije prouzrokovao neželjena dejstva. Isto tako, lek je aplikovan u 3 puta većoj dozi od preporučene priplodnim psima i mačkama uključujući i ženkama u laktaciji koje su dojile leglo i nije bilo neželjenih dejstava. Aplikacijom leka u 5 puta većoj dozi od preporučene koli-psima koji su osetljivi na ivermektin nisu zabeležena neželjena.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Selamektin može negativno uticati na ribe ili neke vodene organizme kojima se ribe hrane. Iskorišćenu ambalažu i ostatke neupotrebljenog leka uništiti da bi se izbeglo zagađenje vodenih tokova.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  07.05.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje:

Stronghold 45 mg

Unutrašnje pakovanje: providna polipropilenska tuba sa 0.75 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu zatvorena polipropilnskim čepom plave boje, spakovana pojedinačno u blister.

Stronghold 120 mg

Unutrašnje pakovanje: providna polipropilenska tuba sa 1.0 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu zatvorena polipropilnskim čepom crvene boje, spakovana pojedinačno u blister.

Stronghold 240 mg

Unutrašnje pakovanje: providna polipropilenska tuba sa 2.0 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu zatvorena polipropilnskim čepom zelene boje, spakovana pojedinačno u blister.

Spoljašnje pakovanje (sve jačine):

Složiva kartonska kutija koja sadrži blister sa 3 tube i Uputstvo za lek

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP54AA05

Broj i datum izdavanja dozvole:

Stronghold 45 mg: 323-01-00433-20-001 od 07.05.2021.

Stronghold 120 mg: 323-01-00434-20-001 od 07.05.2021.

Stronghold 240 mg: 323-01-00435-20-001 od 07.05.2021.


image