Početna stranica Početna stranica

PREVENTIC
amitraz

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


PREVENTIC, ogrlica, 1 x 1 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VIRBAC S.A.


Adresa: 1ère Avenue, 2065 m-L.I.D., 06516 Carros, Francuska


Podnosilac zahteva: VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O.


Adresa: Vrbnička 1b, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VIRBAC S.A., 1ère Avenue, 2065 m-L.I.D., 06516 Carros, Francuska


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Velvet Animal Health d.o.o., Vrbnička 1b, Beograd

 2. IME LEKA PREVENTIC

  amitraz (9g/100g) ogrlica

  psi


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna ogrlica sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amitraz 9%


  Pomoćne supstance:

  Ulje eukaliptusa; ulje barske nane; epoksidno sojino ulje; di-2-etilheksil adipat; denatonijum- benzoat; Flash beige 40232 (E172); cenitron-OB; kalcijum-stearat; kalcijum-karbonat; polivinil- hlorid.


 4. INDIKACIJE


  Prevencija infestacije pasa krpeljima. Tretman i prevencija demodikoze pasa.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne smeju se koristiti drugi ektoantiparazitici i akaricidi zajedno sa ogrlicom.

  Ne primenjivati na bolesnim životinjama i životinjama u periodu rekonvalescencije.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Jedna ogrlica za jednog psa.


  Učvrstiti ogrlicu psu oko vrata, odmah po otvaranju vrećice. Odseći višak dužine iza kopče. Kod stavljanja ogrlice voditi računa da između oglice i vrata ostane prostor za dva prsta.


  Oglica je aktivna 4 meseca protiv krpelja i 4 nedelje u prevenciji i tretmanu demodikoze pasa.

  Za kontinuiranu zaštitu pasa od krpelja, odnosno demodikoze, ogrlicu bi trebalo menjati u navedenim vremenskim periodima.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Preparat se primenjuje kod pasa starih najmanje 8 nedelja.

  Ogrlicu psi nose kontinuirano i ona se skida samo prilikom kupanja životinje. Sprečiti životinju da grize ili proguta ogrlicu.

  Ukloniti ogrlicu u slučaju pojave bilo kakvog znaka iritacije kože.


  Ostaviti ogrlicu u zatvorenoj kesi do trenutka upotrebe.

  Odsečene delove oglice kao i iskorišćene delove ogrlice treba odložiti (uništiti) na siguran način.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 24 meseca


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ne smeju se koristiti drugi ektoantiparazitici i akaricidi zajedno sa ogrlicom. Antidot: johimbin


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Ruke temeljno oprati vodom i sapunom posle rukovanja ogrlicom.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Jul 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: kesica sa 1 ogrlicom u kartonskoj kutiji

Način izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.


ATCvet kod: QP53AD01

Broj dozvole: 236-2010-14-01-001od 25.07.2011.