Početna stranica Početna stranica

Mypravac suis
vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Mycoplasma hyopneumoniae, soj J

UPUTSTVO ZA LEK


Mypravac suis, suspenzija za injekcije, bočica 1 x 10 doza Mypravac suis, suspenzija za injekcije, bočica 1 x 50 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS HIPRA S.A.


Adresa: Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona) Španija


Podnosilac zahteva: FISH Corp.2000 d.o.o.


Adresa: Zaplanjska 86a, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Zaplanjska 86a, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LABORATORIOS HIPRA S.A., Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona) Spain


 2. IME LEKA MYPRAVAC SUIS

  Vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Mycoplasma hyopneumoniae, soj J.


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  U dozi od 2ml vakcina sadrži:


  Aktivna supstanca:

  1. inaktivisane bakterijske ćelije Mycoplasma hyopneumoniae soj J. sa titrom antigena ≥ 1,0 ED80 za zamorčića

   ( 1 ED80: 1/4 doze vakcine primenjene dva puta u intervalu od 15 dana indukuje stvaranje

   specifičnih antitela kod (najmanje) 80 % laboratorijskih životinja)


   Adjuvansi:

   Levamizol hidrohlorid 1,8 mg

   Karbomer 10,0 mg

   Natrijum metabisulfit 0,1 mg

   Ekscipijensi:

   Metil parahidroksibenzoat 2.4 mg Natrijum hlorid 10 mg

   Simetikon 0,2 mg

   voda za injekcije do 2 ml


 4. INDIKACIJE


  Vakcina se koristi za aktivnu imunizaciju u culju prevencije pojave enzootske pneumonije kod prasadi starosti od 7 do 10 dana, izazvane sa Mycoplasma hyopneumoniae.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu opisane.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Može se očekivati prolazni porast temperature za oko 1°C u prva dva dana nakon vakcinacije. Kod pojedinih životinja moguća je pojava reakcije preosetljivosti.U takvim slučajevima, ukoliko je potrebno, treba da bude primenjena odgovarajuća terapija.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Svinje: 2 ml za jedinku

  Način aplikacije: duboko intramuskularno u vrat iza baze uha. Preporuka je da se druga doza vakcine ne daje u istu zonu.


  Preporučeni program vakcinacije

  U farmama sa visokim rizikom od oboljevanja: Prva vakcina se daje prasadi starosti od 7 do 10 dana, a revakcinacija se vrši nakon 21 dan.

  U farmama sa niskim rizikom od oboljevanja: Jedna doza vakcine se daje prasadi od 5 nedelja starosti.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Svinje ne treba revakcinisati van preporučenog režima imunizacije.

  Preporuka je da se vakcina pre aplikovanja zagreje do temperature od +15°C do +25°C. Pre upotrebe dobro promućkati.

  Ne mešati sa drugim vakcinama.


 10. KARENCA


  0 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi između +2°C i +8°C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati


  Rok upotrebe neotvorenog leka je 2 godine od datuma proizvodnje. Rok upotrebe nakon otvaranja: 8-10 časova.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Vakcinisati samo zdrave životinje.

  Maternalna antitela mogu uticati na razvoj aktivnog imuniteta.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  Kontraindikovana je primena vakcine tokom graviditeta i laktacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama


  Nema


 13. POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećom propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  12.09.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: bočica staklena, 1 x 10 doza

bočica staklena, 1 x 50 doza

ATCvet kod: QI09AB13

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole: za bočicu od 1x10 doza 323-01-0024-11-001 od 12.09.2012. za bočicu od 1x50 doza 323-01-0024-11-001 od 12.09.2012.