Početna stranica Početna stranica

Bravoxin 10
vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Clostridium spp.UPUTSTVO ZA LEKBravoxin 10, suspenzija za injekciju, 1x50 ml Bravoxin 10, suspenzija za injekciju, 1x100 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Schering Plough Animal Health


Adresa: Breakspeare Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS, Velika Britanija


Podnosilac zahteva: MARLOfarma, d.o.o. Beograd

Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  MARLO farma Beograd, Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Schering Plough Animal Health, Breakspeare Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS, Velika Britanija


 2. IME LEKA


  Bravoxin 10

  vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Clostridium spp. suspenzija za injekciju

  za goveda i ovce


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL vakcine sadrži:


  Aktivne supstance: potencija/mL

  Cl. perfringens tip A, α toksoid ≥ 0.5 j.#

  Cl. perfringens tip B i C, β toksoid ≥ 18.2 i.j.*

  Cl. perfringens tip D, ε toksoid ≥ 5.3 i.j.*

  Cl. chauvoei, cela kultura ćelija ≥90% zaštita**

  Cl. novyi tip B, toksoid ≥ 3.8 i.j.*

  Cl. septicum, toksoid ≥ 4.6 i.j.*

  Cl. tetani, toksoid ≥ 4.9 i.j.*

  Cl. sordellii, toksoid ≥ 4.4 j.1

  Cl. haemolyticum, toksoid ≥ 17.4 j.#


  Adjuvans:

  Aluminijum-kalijum-sulfat (alum) 3,026-4,094 ppm


  Pomoćne supstance:

  Tiomersal 0.05-0.18 mg

  Formaldehid ≤0.5 mg/mL


  # in vitro test neutralizacije toksina na osnovu hemolize (inhibicije hemolize) eritrocita ovna

  * ELISA u skladu sa Ph.Eur.

  ** veštačka infekcija (challenge test) na zamorcima, u skladu sa Ph. Eur.

  1 ELISA po propisu proizvođača


  Ostale pomoćne supstance: natrijum-hlorid (0.85% rastvor)


  image


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju ovaca i goveda protiv bolesti uzrokovanih infekcijama Cl. chauvoei, Cl. perfringens tip A, Cl. perfringens tip B, Cl. perfringens tip C, Cl. perfringens tip D, Cl. novyi tip B, Cl. septicum, Cl. sordellii i Cl. haemolyticum i Cl. tetani.

  Za pasivnu imunizaciju jagnjadi i teladi (putem kolostruma) protiv navedenih klostridijalnih infekcija (osim za C. haemolyticum kod ovaca).

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 2 nedelje nakon sprovođenja programa primarne vakcinacije.


  Trajanje aktivnog imuniteta:

  Za sve komponente je dokazan anamnestički humoralni imunski odgovor (imunološko pamćenje) 12 meseci nakon primarne vakcinacije.

  Trajanje aktivnog imuniteta dokazano na osnovu serologije/titra protektivnih antitela: Ovce: 12 meseci protiv Cl. perfringens tip A, B, C i D, Cl. novyi tip B,

  Cl. sordellii, Cl. tetani

  < 6 meseci protiv Cl. septicum, Cl. haemolyticum, Cl. chauvoei

  Goveda: 12 meseci protiv Cl. tetani i Cl. perfringens tip D

  < 12 meseci protiv Cl. perfringens tip A, B i C

  < 6 meseci protiv Cl. novyi tip B, Cl. septicum, Cl. sordellii, Cl. haemolyticum, Cl.chauvoei


  Trajanje pasivnog imuniteta:

  Na osnovu serologije/titra protektivnih antitela:

  Jagnjad: najmanje 2 nedelje za Cl. septicum i Cl. chauvoei

  najmanje 8 nedelja za Cl. perfringens tip B i Cl. perfringens tip C najmanje 12 nedelja za Cl. perfringens tip A, Cl. perfringens tip D,

  Cl. novyi tip B, Cl. tetani i Cl. sordellii

  nisu dokazani zaštitni titri antitela protiv Cl. haemolyticum.

  Telad: najmanje 2 nedelje za Cl. sordellii i Cl. haemolyticum

  najmanje 8 nedelja za Cl. septicum i Cl. chauvoei

  najmanje 12 nedelja za Cl. perfringens tip A, Cl. perfringens tip B, Cl. perfringens tip C i Cl. perfringens tip D, Cl. novyi tip B i Cl. tetani


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati bolesne ili imunodeficijentne jedinke.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod 75 - 100 % vakcinisanih životinja mogu se javiti neželjene reakcije.

  Najčešće zabeležene postvakcinalne reakcije su lokalizovani otok ili otvrdnuće na mestu primene vakcine, ali se mogu javiti i blaga hipertermija, apscesi ili druge promene u dubljim tkivima na mestu aplikacije.  image


  Kod većine životinja se javlja otok na mestu primene vakcine. Njegova veličina može da dostigne prečnik od 6 cm kod ovaca i 15 cm kod goveda; nekada kod goveda lokalna reakcija može dostići prečnik od 25 cm. Lokalne reakcije većinom spontano iščezavaju u periodu od 3-6 nedelja nakon imunizacije kod ovaca i za manje od 10 nedelja kod goveda, ali kod malog broja životinja mogu trajati i duže.

  Kod nekih životinja može doći do stvaranja apscesa.

  Vakcinacija može uzrokovati reakciju u dubljim tkivima, ispod mesta injekcije.

  Takođe, na mestu primene vakcine može doći do promene boje kože (koja se vraća u normalnu boju sa prolaskom lokalne reakcije).

  Tokom 1-2 dana nakon aplikovanja prve doze vakcine može se javiti bol na mestu injekcije. Navedene lokalne reakcije ne utiču na opšte zdravstveno stanje, ponašanje, ishranu ili prirast životinja.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Ovce i goveda u uzrastu od najmanje dve nedelje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Ovce, starosti najmanje 2 nedelje doza: 1 mL

  Goveda, starosti najmanje 2 nedelje doza: 2 mL Za subkutanu upotrebu.

  Primarna vakcinacija: Aplikovati dve doze vakcine u intervalu od 4-6 nedelja (pogledati poglavlje

  „Indikacije” i poglavlje „Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu”).


  Revakcinacija (busterizacija): Jedna doza vakcine, u intervalima od 6-12 meseci (pogledati poglavlje

  „Indikacije”).


  Primena u graviditetu

  U cilju obezbeđenja pasivne zaštite potomstva kroz kolostrum, jedna doza vakcine se aplikuje gravidnim životinjama u periodu između 8. i 2. nedelje pre partusa, pod uslovom da je kod njih ranije sproveden kompletan program primarne vakcinacije.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Preporučena regija: kožni nabor na postranom delu vrata. Kod goveda treba voditi računa o mestu aplikacije vakcine (zbog lokalnih reakcija), s obzirom na naknadne tuberkulinske probe.


  Pre svakog izvlačenja vakcine bočicu treba dobro promućkati.


  image


  Špricevi i igle koji se koriste za primenu vakcine treba da budu sterilni, a aplikacija vakcine izvršena kroz čistu i suvu kožu, uz preduzete sve mere predostrožnosti za sprečavanje kontaminacije.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati u frižideru (na temperaturi od 2- 8 °C), zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 30 meseci

  Rok upotrebe posle otvaranja: 8 sati


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Efikasnost vakcine u pasivnoj zaštiti mlade jagnjadi i teladi zavisi od toga da li su ove životinje uzele odgovarajuću količinu kolostruma prvog dana života.

  Kliničke studije su pokazale da kod mlade jagnjadi i teladi prisustvo maternalnih antitela, posebno protiv Cl. tetani, Cl. novyi tip B, Cl. perfringens tip A (samo kod teladi), Cl. chauvoei (samo kod jagnjadi) i Cl. perfringens tip D može redukovati imunski odgovor na vakcinu. Zbog toga, da bi se obezbedio optimalan odgovor na vakcinu kod mladih životinja sa prisutnim visokim titrom maternalnih antitela, primarnu vakcinaciju treba odložiti dok titar ovih antitela ne opadne (nakon 8 - 12 nedelja starosti; pogledati poglavlje „Indikacije”).


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  U slučaju razvoja anafilaktičke reakcije treba bez odlaganja primeniti odgovarajući tretman (npr. adrenalin).


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, treba podstaći krvarenje i mesto aplikacije odmah isprati vodom. Ukoliko dođe do razvoja lokalne reakcije, treba se obratiti lekaru i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Kada je vakcina aplikovana ovcama i kravama u periodu između 8. i 2. nedelje pre partusa, nisu zabeležena druga neželjena dejstava osim onih opisanih u poglavlju „Neželjena dejstva”.


  image


  Zbog nedostatka podataka o bezbednosti u prvoj i drugoj trećini graviditeta, ne preporučuje se primena ove vakcine u ovim periodima graviditeta.

  Kod gravidnih ovaca i krava treba izbegavati izazivanje stresa.


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa bilo kojim drugim lekom. Stoga odluku o upotrebi ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog veterinarskog leka treba doneti u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati vakcinu sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Nakon davanja dvostruko veće doze od preporučene, lokalne reakcije kod teladi i jagnjadi mogu biti nešto izraženije u odnosu na one opisane u poglavlju „Neželjena dejstva”.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  23.04.2018.


 15. OSTALI PODACI


Goveda i ovce:

Aktivna imunizacija ovaca i goveda protiv Cl. chauvoei i toksina Cl. perfringens tipa A, Cl. perfringens tipa B i C, Cl. perfringens tipa D, Cl. novyi, Cl. tetani, Cl. septicum, Cl. sordellii i Cl. haemolyticum sadržanih u vakcini.

Jagnjad i telad:

Pasivna imunizacija putem kolostruma protiv navedenih klostridijalnih infekcija.


Pakovanje: Bočica od polietilena niske gustine sa 50 mL ili 100 mL vakcine, zatvorena zapušačem od halogenbutil gume i aluminijumskom kapicom, u kartonskoj kutiji.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI02AB01 i QI04AB01


Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 1x50 mL: 323-01-00483-17-001 od 23.04.2018.

Pakovanje 1x100 mL: 323-01-00484-17-001 od 23.04.2018.


image