Početna stranica Početna stranica

Albendazole 600
albendazolUPUTSTVO ZA LEK


Albendazole 600, tableta, 600mg, 5 x 10 tbl.


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Provet S.A.


Adresa: Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o.,

  Živka Davidovića 113, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Provet S.A.

  Thesi Vrago, Aspropyrgos, Attiki 19300, Grčka


 2. IME LEKA Albendazole 600

  albendazol (600mg/tableti) tableta

  za goveda, ovce i koze


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:


  Aktivne supstance:

  Albendazol 600mg


  Pomoćne supstance:

  Indigo karmin (E 132) 0.6mg

  Tartrazin (E 102) 1.9mg


  Ostale pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; celuloza,mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat; talk; magnezijum-stearat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; povidon K30; ricinusovo ulje, hidrogenizovano.


 4. INDIKACIJE


  Albendazol se preporučuje za terapiju i suzbijanje gastrointestinalnih i plućnih nematoda, pantljičara i hronične metiljavosti kod goveda, koza i ovaca.

  Albendazol je antihelmintik širokog spektra za suzbijanje zrelih i nezrelih formi gastrointestinalnih valjkastih glista, plućnih vlašaca, pantljičara i nekih Platyhelmintes od velikog ekonomskog značaja (cestode i trematoda). Albendazol deluje ovicidno na jaja metilja kao što je Fasciola hepatica.

  Albendazol efikasno deluje na sledeće parazite:

  • Valjkaste gliste: Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Gaygeria pachyschelis, Marshallagia marchalli, Oesophagostomum spp., Chabertia ovina, Dictyocaulus filaria, Protostrongylus rufescens, Muellerius capillaris.

  • Pantljičare: Moniezia hepatica, Avitellina spp.

  • Metilji: Fasciola hepatica, Fasciola gigantica, Fascioloides magna, Dicrocoelium dendriticum. Albendazol deluje na zrele oblike parazita kao i na nezrele forme pantljičara.


   image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  • Ne preporučuje se terapija ženske jaradi namenjenih za reprodukciju.

  • Lek se ne aplikuje kada postoji poznata preosteljivost na albendazol.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema prijavljenih reakcija kada se lek koristi u preporučenoj dozi.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i koze.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za peroralnu upotrebu.

  Tablete se aplikuju rukom ili aplikatorom.

  Albendazol tablete se daju u preporučenim dozama, prema vrsti životinje i vrsti parazita:


  Ovce i koze:

  • 3.8 mg/kg t.m. (½ tablete Albendazole 600 po životinji, t.m. do 80kg) protiv želudačno crevnih valjkastih glista.

  • 7.5 mg/kg t.m. (½ tablete Albendazole 600 po životinji, t.m. do 40kg) protiv plućnih vlašaca.

  • 10 mg/kg t.m. (1 tableta Albendazole 600 po životinji, t.m. do 60kg) protiv fascioloze jetre izazvane sa Fasciola hepatica (hronična fascioloza).

  • 15 mg/kg t.m. (1 tableta Albendazole 600 po životinji t.m. do 40kg) protiv fascioloze jetre izazvane sa Dicrocoelium dendriticum.


   Goveda:

  • 7.5 mg/kg t.m. (1 tableta Albendazole 600 po životinji, t.m. do 80kg) protiv želudačno- crevnih i plućnih nematoda, kao i pantljičara.

  • 10 mg/kg t.m. (1 tableta Albendazole 600 na 60 kg t.m.) u slučaju hronične metiljavosti izazvane sa Fasciola hepatica.

  • 15 mg/kg t.m. preporučuje se u slučajevima intenzivne infekcije ili u ozbiljnim epizootiološkim slučajevima.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Tablete se aplikuju rukom ili aplikatorom.


  image


 10. KARENCA


  Goveda: meso: 14 dana Ovce i koze: meso:10 dana

  mleko: 5.5 dana


  Ne primenjivati kod krava čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 5 godina


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  • Ne aplikuje se gravidnim životinjama u prvoj polovini graviditeta.

  • Ne aplikuje se ženskoj teladi u dozi većoj od 15 mg/kg t.m.

  • Ne aplikuje se ovcama i kozama u dozi većoj od 10 mg/ kg t.m. u drugoj polovini graviditeta.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja:

  Nema posebnih mera opreza.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Nema posebnih upozorenja.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije:

  • Ne aplikuje se gravidnim životinjama u prvoj polovini graviditeta.

  • Ne aplikuje se ženskoj teladi u dozi većoj od 15mg/kg t.m.

  • Ne aplikuje se ovcama i kozama u dozi većoj od 10mg/kg t.m. u drugoj polovini graviditeta.

  • Albendazol nema neželjenih dejstava na plodnost mužjaka.


   Interakcije

   Nisu poznate.


   Predoziranje

   Lek je bezbedan i kada se aplikuje doza 10 puta veća od preporučene.


   Inkompatibilnost

   Nije poznata.


   image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  08.10.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Blister od Al i PVC/PVDC folije, u kartonskoj kutiji (5 blistera sa po 10 tableta).

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AC11

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00149-18-003 od 08.10.2018.


image