Početna stranica Početna stranica

Dehinel Plus XL
prazikvantel, pirantel, febantel


UPUTSTVO ZA LEK


image

Dehinel Plus XL, tableta, (175 mg + 504 mg + 525 mg), 10 × 6 tableta


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, D.D., NOVO MESTO

Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Jurija Gagarina, 26/V/II, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD,

  Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA, D.D., NOVO MESTO

  Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA


  Dehinel Plus XL

  prazikvantel, pirantel, febantel (175 mg+504 mg+525 mg) / tbl tableta

  za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:


  Aktivne supstance:

  Prazikvantel 175 mg

  Pirantel-embonat 504 mg

  Febantel 525 mg


  Pomoćne supstance: Laktoza monohidrat Skrob, kukuruzni Povidon K30 Natrijum-laurilsulfat

  Mikrokristalna celuloza Bezvodni koloidni silikagel Magnezijum-stearat


  Ovalne, bikonveksne tablete sa zakošenim ivicama i podeonom crtom sa obe strane, svetlozelenkasto-žute. Tablete se mogu podeliti na dve jednake polovine.


 4. INDIKACIJE


  Lek se koristi za prevenciju i lećenje mešovitih parazitskih infekcija digestivnog trakta pasa prouzrokovanih sledećim parazitima:

  Nematode

  Askaride: Toxocara canis, Toxascaris leonina

  Ankilostomatide: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum

  Bičasti crvi: Trichuris vulpis

  Cestode

  Pantljičare: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje gravidnim kujama u prve dve trećine graviditeta, kao ni iscrpljenim životinjama.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema podataka.


  Ako primetite bilo kakva neželjena dejstva, obavestite o tome svog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi (veliki i veoma veliki).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za oralnu primenu.


  Doziranje

  Preporučene doze su: 15 mg febantela/ kg t.m., 14,4 mg pirantel-embonata/ kg t.m. i 5 mg prazikvantela/kg t.m.– što odgovara 1 tableti na 35 kg telesne mase psa.

  Tablete se mogu prepoloviti kako bi se obezbedila preciznost doziranja.


  Primena i trajanje terapije

  Tablete se mogu davati psima direktno ili se mogu prikriti u hrani. Nije potrebno ograničavanje pristupu hrani ni pre ni posle primene leka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se obezbedila primena tačne doze, telesnu masu psa treba utvrditi što je tačnije moguće.

  Za kontrolu nematode Toxocara kujama koje doje treba dati lek 2 nedelje nakon štenjenja i na svake 2 nedelje do prestanka dojenja.

  Za rutinsku kontrolu odraslih pasa preporučuje se pojedinačna doza u intervalima od 3 meseca. U slučaju teške infestacije valjkastim crvima, ponovljenu dozu treba dati nakon 14 dana.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Ovaj veterinarski lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Lek nemojte koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji.


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Poželjno je da se pre lečenja, životinje i njihova okolina tretiraju preparatima protiv buva zbog moguće reinfekcije sa Dipylidium caninum.

  Nekoliko dana posle primene leka, (5 do 6 dana), sakupljati feces tretiranih pasa i neškodljivo ga uklanjati, kako bi se sprečila reinfekcija, infekcija drugih životinja i ljudi, naročito sa Echinococcus granulosus.

  Za efikasnu prevenciju parazitoza preporučuje se davanje leka 3 do 4 puta godišnje.

  Takođe, preporučuje se da se kuje neposredno pred štenjenje, (2 nedelje) tretiraju ovim lekom kako bi se prevenirala infekcija štenadi sa T. canis.


  Za primenu na životinjama

  Nema.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

  Nakon davanja tableta, oprati ruke.

  U slučaju slučajne indigestije, potražiti pomoć lekara i pokazati mu pakovanje ili Uputstvo za lek.


  Upotreba u periodu graviditeta i laktacije

  Lek se može davati gravidnim kujama tokom poslednje trećine graviditeta, kao i tokom laktacije.


  Interakcije

  Lek se ne daje zajedno sa holinergicima (levamizolom). Efekat aktivne supstance u kombinaciji sa aktivnošću acetilholin esteraze (npr. organofosfatnim jedinjenjima) može biti povećan. Specifična svojstva piperazina (neuromišićna paraliza parazita), mogu da antagonizuju efekat pirantela (spastična paraliza parazita).


  Predoziranje

  Nisu zabeležena neželjena dejstva čak i pri dozama koje su nekoliko puta bile veće od uobičajne doze.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 15.OSTALI PODACI

Pakovanje: Odštampan i perforiran Alu-Alu blister: 10 x 6 tableta, 60 tableta u kutiji. Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 60 tableta (10 blistera po 6 tableta). Unutrašnje pakovanje: blister, Alu/Alu sa 6 tableta.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AC55

Broj dozvole: 323-01-00359-17-002 od 17.01.2018.


image