Početna stranica Početna stranica

PRAZINON PLUS
Prazikvantel, febantel, pirantel

UPUTSTVO ZA VETERINARSKI LEK


PRAZINON® PLUS, tableta, 10x10 kom


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: GENERA D.D.


Adresa: Svetonedeljska 2, Kalinovica 10436 Rakov Potok, Hrvatska Podnosilac zahteva: GENERA - PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

Adresa: Gospodar Jovanova 83, Beogarad


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  GENERA – PREDSTAVNIŠTVO BEOGRAD

  Gospodar Jovanova 83, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  GENERA D.D.

  Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Hrvatska


 2. IME LEKA


  PRAZINON® PLUS

  Prazikvantel, febantel, pirantel (50 mg + 150 mg + 144 mg)

  Tableta za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

  1 tableta sadrži: Aktivna supstanca:

  Prazikvantel 50,0 mg

  Febantel 150,0 mg

  Pirantel-emboat 144,0 mg


  Pomoćne supstance: laktoza, kukuruzni skrob, kopolividon, natrijum lauril sulfat, mikrokristalna celuloza, koloidni,anhidrovani silicijum dioksid, hidrogenisano biljno ulje, talk i magnezijum stearat.


 4. INDIKACIJE


  Preveniranje i lečenje infekcija pasa i štenadi izazvanih nematodama i cestodama, i to:

  Nematode: Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis;

  Cestode: Echinococcus granulosus, E. multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia hydatigena,

  T. pisiformis, T. taeniaeformis, T. serialis, T. ovis, T. cervi, Mesocestoides spp. i Joyeuxiella spp.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Tablete ne davati kujama u prvih 40 dana graviditeta.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.


  Ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo ovog preparata obavestite Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije i Pedstavnika u Srbiji.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Daje se jedna tableta na 10 kg telesne mase jednokratno (što iznosi 5 mg prazikvantela, 15 mg febantela i 14,4 mg pirantel embonata (= 5 mg pirantel baze) po kg telesne mase.

  Za dehelmintizaciju je dovoljno jednokratno davanje tableta PrazinonPlus, ali u slučajevima vrlo

  teških infekcija dehelmintizaciju treba ponoviti posle 14 dana. U svrhu redovnog uklanjanja crevnih parazita preporučuju se davanje tableta svaka 3 meseca.  Kategorija i veličina

  Telesna

  masa


  Doza


  Štenad i mali psi

  0.5 – 2 kg t.m.

  ¼ tablete

  2 – 5 kg t.m.

  ½ tablete

  5- 10 kg t.m.

  1 tableta


  Srednje veliki psi

  10 – 20 kg t m.

  2 tablete

  20 – 30 kg t m.

  3 tablete

  Veliki psi

  30 – 40 kg t m.

  4 tablete


  Prazinon® Plus tablete daju se tačno u usta npr. na koren jezika ili pomešane sa prikladnom hranom (komadić mesa, sira i sl.). Po potrebi tableta se pre davanja može razlomiti tj. usitniti. Preporučuje se davanje tablete pre obroka. Životinjama nije potrebno prethodno uskratiti hranu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kako se kod štenadi infekcija pantljičarama može javiti najranije u starosti od 2 - 3 nedelje, a PrazinonPlus tablete smeju im se dati posle navršene tri nedelje i to ukoliko se utvrdi mešovita infekcija člančićima i pantljičarama.

  Pri infekciji askaridama, posebno štenadi, ne treba očekivati da će se jednokratnom dehelmintizacijom u potpunosti ukloniti člančići iz creva. Zbog toga i nadalje može biti prisutna opasnost inficiranja osoba, posebno dece, koje dolaze u bliski dodir sa životinjama. Zato se preporučuje ponavljanje dehelmintizacije štenadi, starosti od 6 i 12 nedelja. U okolnostima jače

  infekcije primena PrazinonPlus tableta može se ponoviti već posle 2 nedelje. Isto tako preporučuje se dehelmintizacija pasa pre svake vakcinacije.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe: U originalnom pakovanju 24 meseca.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka označenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Preparate sa pirantelom treba oprezno davati kahektičnim životinjama.

  Prazikvantel ne deluje ovicidno tj. ne uništava jajašca pantljičara pa se izmet tretiranih mesojeda u prva dva dana nakon dehelmintizacije mora sakupljati i neškodljivo uklanjati (zakopati, spaliti).

  Buve Ctenocephalides felis i C. canis su posrednici, tj. izvori invazije za pantljičaru Dipylidium

  caninum, pa je istovremeno potrebno s dehelmintizacijom uništavati i buve. Prazinon® Plus tablete ne smeju se primenjivati istovremeno sa:

  • preparatima koji deluju holinergički - npr. levamizol,

  • jedinjenjima koja koče aktivnost AChE zbog pojačavanja delovanja npr. organofosforni spojevi,

  • piperazinom (neuromuskularna paraliza askarida) jer se može poremetiti učinak pirantela (spastična paraliza člančića).


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju prema važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  17.05.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kartonska kutija sa 10x10 tableta u stripu (Al/PET).

ATCvet kod: QP52AA51

Ograničenja, distribucije i upotrebe leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


Broj dozvole: 323-01-0347-11-001