Početna stranica Početna stranica

Satar
salicilna kiselina, mlečna kiselina

UPUTSTVO ZA LEK


Satar, rastvor za kožu, bočica 1x20ml Satar, rastvor za kožu, bočica 1x50ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Evrolek-pharmacija d.o.o.


Adresa: Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac

Podnosilac zahteva: Evrolek-pharmacija d.o.o.

Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o.

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


EVROLEK-PHARMACIJA d.o.o.

Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac, Srbija

 1. IME LEKA SATAR

  salicilna kiselina, mlečna kiselina (167mg/mL, 167mg/mL) rastvor za kožu

  krave, ovce i koze


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za kožu sadrži:


  Aktivne supstance:

  salicilna kiselina 167 mg

  mlečna kiselina 167 mg


  Pomoćnesupstance:

  Kolodijum

  Etanol 96% Etar


 3. INDIKACIJE


  Uklanjanje bradavica sa vimena (papilomatoza) i drugih mesta na površini tela kod krava, ovaca i koza.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne sme primenjivati kod životinja preosetljivih na salicilate i ostale ingredijente koji ulaze u sastav ovog preparata.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Iako salicilna i mlečna kiselina mogu iritirati kožu, karakteriše ih izvanredno dobra lokalna podnošljivost u kombinaciji sa kolodijumom. Dakle, samo ukoliko se lek nanosi na veću površinu kože u toku dužeg vremenskog perioda moguća je pojava lokalne iritacije kože.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave, ovce i koze


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Posle prethodnog pranja i sušenja promenjenog mesta na koži, lek se nanosi na bradavice 1-2 puta na dan tokom najviše 5 dana kod krava, a najviše 3 dana kod ovaca i koza.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Izbegavati nanošenje leka na zdravu intaktnu kožu. Takođe, ne preporučuje se primena leka na otvorene rane, te ona mesta na koži, čija je okolina upaljena ili oštećena. Pre svakog sledećeg nanošenja tretirano područje očistiti i ukloniti razmekšane delove.


 9. KARENCA


  Meso i mleko tretiranih životinja se mogu koristiti za ishranu ljudi bez ograničenja.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.

  Rok upotrebe: 3 godine Čuvati van domašaja dece!

 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Ukoliko se kod životinja pojave reakcije iritacije, one spontano prolaze same, a ukoliko nastanu reakcije preosetljivosti, u zavisnosti od ispoljene reakcije životinje se tretiraju lokalno (antihistaminici, glukokortikosteroidi) ili pak sistemski (adrenalin, antihistaminici) i lokalno.

  Ukoliko se ispolje jači neželjeni efekti savetuje se obustava primene preparata.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Preparat se može koristiti u toku graviditeta, kao i u toku laktacije ukoliko se promene na koži koje se tretiraju ne nalaze na sisi.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje boluju od šećerne bolesti ili pak imaju umanjenu perifernu cirkulaciju, kao i značajnu perifernu neuropatiju, treba da primenjuju preparat sa posebnim oprezom.

  Prilikom primene leka, voditi računa da isti ne kane na kožu ili u oči. Ukoliko se to desi, oči treba

  isprati (toplom vodom) najmanje 15 minuta, a kontaminirano mesto na koži dobro oprati sa većom količinom česmene vode.

  Preparat je lako zapaljiv, pa ga treba čuvati dalje od izvora toplote.

  Tokom primene preparata nositi zaštitnu opremu (rukavice).


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  06.05.2014.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Bočica od braon stakla sa 20 mL rastvora, sa PVC kapaljkom i PE zatvaračem, u složivoj kartonskoj kutiji.

Bočica od braon stakla sa 50 mL rastvora, sa PVC kapaljkom i PE zatvaračem, u složivoj kartonskoj

kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QD11AF••

Broj i datum izdavanja dozvole: 1x20 mL: 323-01-00325-13-001

1x50 mL: 323-01-00326-13-001