Početna stranica Početna stranica

BRONIPRA-ND/IBD
vakcina koja sadrži inaktivisani virus infektivnog bronhitisa živine (soj H52), inaktivisani virus Newcastle bolesti (soj la Sota) i inaktivisani virus infektivnog burzitisa (soj W2512)

UPUTSTVO ZA LEK


BRONIPRA-ND/IBD, emulzija za injekciju, 1 x 1000 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS HIPRA S.A.


Adresa: Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Španija Podnosilac zahteva: FISH Corp.2000 d.o.o.

Adresa: Zaplanjska 86a, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH Corp.2000 d.o.o. Zaplanjska 86a, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LABORATORIOS HIPRA S.A.

  Avda. la Selva, 135, 17170 Amer (Girona), Španija


 2. IME LEKA BRONIPRA-ND/IBD

  emulzija za injekciju za živinu


  vakcina koja sadrži inaktivisani virus infektivnog bronhitisa živine (soj H52), inaktivisani virus Newcastle bolesti (soj la Sota) i inaktivisani virus infektivnog burzitisa (soj W2512)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Aktivne supstance:

  Inaktivisani virus infektivnog bronhitisa, soj H52 najmanje 228 ELISA jedinica* Inaktivisani virus infektivnog burzitisa, soj W2512 najmanje 375 ELISA jedinica* Inaktivisani virus Newcastle bolesti, soj La Sota IHA titar** najmanje 1:16


  (*) ELISA jedinica – titar antitela izražen u ELISA jedinicama

  (**) IHA titar – titar antitela dobijen u testu inhibicije hemaglutinacije


  Adjuvans:

  Tečni parafin 224.50 mg

  Konzervans:

  Tiomersal 0.05 mg

  Ostale pomoćne supstance:

  Tečni parafin, polisorbat 80, sorbitan monooleat, peg-8 dioleat, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija živine protiv infektivnog bronhitisa, Newcastle bolesti i infektivnog burzitisa (Gumboro bolesti).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se bolesnim, kahektičnim i parazitima invadiranim jedinkama.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ako subkutana aplikacija nije pravilno izvedena već intradermalno, može doći do pojave lokalnog otoka koji spontano prolazi.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Živina, pre pronošenja (18 nedelja).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doziranje: 0.5 ml po jedinki


  Način primene:

  Subkutano u zadnji deo vrata, ili intramuskularno u grudnu muskulaturu. Uobičajeno je živinu vakcinisati pre pronošenja (18 nedelja).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Bočicu sa vakcinom promućkati pre upotrebe i povremeno tokom aplikacije životinjama. Dozvoliti da vakcina pre aplikacije dostigne temperaturu od 15ºC do 25°C.

  Ako subkutana aplikacija nije pravilno izvedena već intradermalno, može doći do pojave prolaznog lokalnog otoka.


 10. KARENCA


  0 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2°C - 8°C (u frižideru), zaštićeno od svetlosti.

  Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine. Rok upotrebe nakon otvaranja: iskoristiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Vakcinisati samo zdrave jedinke.

  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa bilo kojim drugim lekom. Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka se donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

  U nedostatku studija inkompatibilnosti, ne mešati sa drugim lekovima.

  Primena dvostruke doze vakcine može uzrokovati pojavu čvorića na mestu aplikacije koji prolazi za nekoliko dana.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Ovaj proizvod sadrži sastojak na bazi mineralnog ulja, što može da izazove bol i upalu na mestu slučajnog samoubrizgavanja. U tom slučaju očistiti i dezinfikovati mesto uboda, zatražiti pomoć lekara i pokazati mu Uputstvo za lek.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


25.07.2012.


15.

OSTALI PODACI


Pakovanje: Način izdavanja: ATCvet kod: Broj dozvole:


Bočica od 500 ml (1000 doza)

Lek se može izdavati samo na recept veterinara. QI01AA08

323-01-304-10-001 od 25.07.2012.