Početna stranica Početna stranica

Masti Veyxym
alfatokoferolacetat, retinol, himotripsin, tripsin, papain

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Masti Veyxym, intramamarna suspenzija, 1x10g (zaprimenunaživotinjama)


Proizvođač: Veyx - Pharma GmbH


Adresa: Söhreweg 6 34639 Schwarzenborn, Nemačka Podnosilac zahteva: ,,SI Poljovet d.o.o."

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija


.


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veyx - Pharma GmbH Söhreweg 6

  34639 Schwarzenborn, Nemačka


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  ,,SI Poljovet d.o.o."

  Bulevar Kralja Aleksandra 159 Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


Masti Veyxym

(alfatokoferolacetat,retinol, himotripsin,tripsin, papain) intramamarna suspenzija za krave


3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

10 g intramamarne suspenzije sadrži: Aktivnesupstance:

α-tokoferolacetat (vitamin E-acetat)

Vitamin A koncentrat Himotripsin

Tripsin Papain

120.00 mg

100 000 i.j.

2 400 FIP j.*

240 FIP j.

6 FIP j.-


Ekscipijense: Hidrofobni bazni gel

Trigliceridi srednje dužine lanca


* FIP j. – FIP jedinica – međunarodna jedinica koja određuje aktivnost enzima


 1. INDIKACIJE


  Neinfektivna zapaljenja vimena. Potporna terapija kod akutnih, hroničnih i subkliničkih mastitisa u kombinaciji sa antibioticima, a u skladu sa antibiogramom.


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Preparati koji u sebi sadrže enzime ponekad, nakon direktne aplikacije u vime, mogu da izazovu manji ili veći otok, koji je posledica jake reakcije okolnog tkiva. Ove promene su bezopasne i povlače se spontano, bez komplikacija, za nekoliko dana.

  U slučaju pojave neželjenog dejstva koje ovde nije opisano, obratiti se veterinaru.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave.


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramamarnu upotrebu. Dobro promućkati pre upotrebe.

  Nakon kompletnog izmuzanja, pranja i dezinfekcije papila vimena i vrhova papila, u svaku obolelu

  četvrt vimena aplikovati sadržaj jednog intramamarnog šprica. Aplikovati 1- 3 puta u intervalima od 12 sati.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Nema.


 7. KARENCA


  Meso i iznutrice: 0 dana

  Mleko: 1 dan


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25˚C, zaštićeno od svetlosti.

  Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na etiketi i kutiji.


 9. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


 10. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Lek ne bacati u otpadne vode, niti u ostali običan (kućni) otpad. Konsultovati veterinara o načinu odbacivanja neiskorišćenog leka.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.04.2012.


 12. OSTALI PODACI


Rok upotrebe: 2 godine

Rok upotrebe posle otvaranja: iskoristiti odmah

Pakovanje: 10 x 10 g

Način izdavanja: Lek se izdaje samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QD03B***


Broj dozvole:

Pakovanje: kutija sa 10 intramamarnih špriceva x10 g 323-01-0032-11-006 od 04.04.2012.