Početna stranica Početna stranica

BioBos Respi 4
vakcina koja sadrži inaktivisani goveđi respiratorni sincicijalni virus (soj BIO-24), inaktivisani goveđi virus parainfluence 3 (soj BIO-23), inaktivisani virus goveđe virusne dijareje (soj BIO-25) i inaktivisanu Mannheimia (Pasteurella) haemolytica (soj DSM 5283) serovar 1AUPUTSTVO ZA LEK


BioBos Respi 4 suspenzija za injekciju 1x50mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVETA a.s.


Adresa: Komenskeho 212 Ivanovice na Hane, Češka Republika


Podnosilac zahteva: MIVAKA D.O.O.


Adresa: Ratka Mitrovića 75đ, Beograd-Čukarica, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MIVAKA D.O.O.

  Ratka Mitrovića 75đ, Beograd-Čukarica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BIOVETA a.s.

  Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane, Češka Republika


 2. IME LEKA BioBos Respi 4

  vakcina koja sadrži inaktivisani goveđi respiratorni sincicijalni virus (soj BIO-24), inaktivisani goveđi virus parainfluence 3 (soj BIO-23), inaktivisani virus goveđe virusne dijareje (soj BIO-25) i inaktivisanu Mannheimia (Pasteurella) haemoliytica (soj DSM 5283) serovar 1A

  suspenzija za injekciju za goveda


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Aktivna supstanca:

  U dozi od 2 mL vakcina sadrži:

  Inaktivisani goveđi respiratorni sincicijalni virus, soj BIO-24 RP ≥ 1* Inaktivisana Mannheimia (Pasteurella) haemolytica soj DSM 5283, serovar 1A RP ≥ 1* Inaktivisani goveđi virus parainfluence 3, soj BIO-23 RP ≥ 1*

  Inaktivisani virus goveđe virusne dijareje, soj BIO-25 RP ≥ 1*


  *Relativna potenca = srednja vrednost titra antitela nakon aplikacije vakcine zamorčićima u testu imugenosti je jednaka ili veća od srednje vrednosti titra dobijenog aplikacijom referentne serije vakcine čija efikasnost je dokazana na ciljnoj vrsti posle veštačke infekcije.

  Pomoćne supstance: Adjuvans

  Aluminijum hidroksid, hidratisani za adsorpciju 2 % 0.4 mL

  Quillaja saponin (Quil A) 1% 0.04 mL


  Konzervans:

  Tiomersal 0,01%

  Formaldehid 35% rastvor 0,05%


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju goveda protiv:

  • virusa goveđe parainfluence 3, u cilju redukcije infekcije


   image


  • goveđeg respiratornog sincicijalnog virusa, u cilju redukcije infekcije i kliničkih znakova

  • goveđe virusne dijareje, u cilju redukcije respiratorne infekcije

  • bakterije Mannhemia (Pasteurella) haemolitica serotip A1, kako bi se redukovali klinički znaci i lezije pluća.


   Nastanak imuniteta:

   U trećoj nedelji posle sprovedenog potpunog programa imunizacije, postiže se najviši nivo specifičnih antitela protiv virusa BRS, virusa PI 3 virusa, virusa BVDV i Mannhemia haemolitica. Druga revakcinacija je obavezna u intervalu od 6 meseci nakon primarnog programa vakcinacije.


   Trajanje imuniteta:

   Dužina trajanja imuniteta nakon revakcinacije je najmanje 6 meseci.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod bolesnih životinja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon vakcinacije može doći do pojave otoka na mestu ubrizgavanja vakcine, koji je prouzrokovan adjuvansom.

  Otok može da dostigne veličinu i do 6 cm i spontano se povlači 2-3 nedelje nakon vakcinacije. Može doći do blagog porasta telesne temperature, u trajanju do 3 dana nakon vakcinacije.

  Anafilaktička reakcija se retko javlja. U slučaju pojave anafilaktičke reakcije primeniti odgovarajuću terapiju.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana)

  • česta (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza: 2 mL

  Način primene: subkutano


  Osnovna imunizacija:

  • Telad nevakcinisanih majki: 2 injekcije u razmaku od 3 nedelje, od 2. nedelje starosti   image


  • Telad vakcinisanih majki: 2 injekcije u razmaku od 3 nedelje, od 3. meseca starosti.


  Revakcinacija:

  U rizičnim aglomeracijama goveda preporučena je ponovna vakcinacija (druga revakcinacija) u roku od 6 meseci posle sprovođenja osnovnog programa vakcinacije posebno pre ulaska životinja i rizični period gajenja (promena načina gajenja, transfer životinja).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe vakcinu zagrejati na teperaturu od 15-25 °C i promućkati sadržaj bočice. Vakcinisati samo zdrave životinje.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi ( 2-8°C), zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.

  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 10 sati


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Osnovni program vakcinacije treba sprovesti na vreme u cilju potpune zaštite životinja od infekcija navedenim mikroorganizmima, na početku rizičnog perioda za životinje od moguće infekcije. Osnovna vakcinacija teladi treba da bude okončana pre uvođenja životinja u zapat ili tokom boravka životinja u karantinu.

  Preporučuje se vakcinacija svih životinja na farmi, ukoliko nije kontraindikovano kod nekih životinja tako da se zaraza svede na mínimum.

  Visina titra antitela u krvi vakcinisane teladi do 3 meseca starosti može biti smanjena u prisustvu maternalnih antitela. U objektima u kojima se drže životinje moraju biti primenjene adekvatne zoohigijenske mere jer je poznato da se respiratorne infekcije kod životinja javljaju veoma često u uslovima loše higijene u objektima u kojima se iste gaje.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja vakcine, odmah potražiti medicinsku pomoć i pokazati lekaru uputstvo za lek ili etiketu.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Vakcina se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.  image


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa bilo kojim drugim proizvodom. U skladu sa tim, odluku o primeni ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog leka treba donositi u zavisnosti od konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Nakon primene prekomerne doze vakcine nisu uočeni drugi neželjeni efekti od onih koji su navedeni u odeljku 6 (Neželjena dejstva).

  Lokalne reakcije posle subkutanog davanja visokih doza bile su veće (do 9 cm u prečniku) nego nakon davanja preporučene doze vakcine.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  31.10.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje

Unutrašnje pakovanje:

Bočica od stakla tipa II zapremine 50 mL, zatvorena zapušačem od hlorbutil gume i aluminijskom kapicom, sa 50 mL (25 doza) vakcine.

Bočica od polietilena visoke gustine (HDPE) zapremine 60 mL, sa zapušačem od hlorbutil gume i aluminijskom kapicom, sa 50 mL (25 doza) vakcine.

Spoljašnje pakovanje:

Kartonska kutija sa jednom bočicom i Uputstvom za lek.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI02AL**

Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje sa 50 mL (25 doza) vakcine: 323-01-00452-21-001 od 12.10.2022. godine


image