Početna stranica Početna stranica

Mastijetforte
tetraciklin, neomicin, bacitracin, prednizolonUPUTSTVO ZA LEK


Mastijet™ forte, intramamarma suspenzija, 20 x 8 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: INTERVET INTERNATIONAL B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  TURANGO D.O.O.

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  INTERVET INTERNATIONAL B.V.

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA Mastijet™ forte

  200mg + 250mg + 2000 i.j. + 10mg intramamarna suspenzija

  za goveda (muzne krave u fazi laktacije) tetraciklin, neomicin, bacitracin, prednizolon


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intramamarni špric (8 g intramamarne suspenije) sadrži:


  Aktivne supstance:

  Tetraciklin hidrohlorid 200 mg Neomicin (u obliku neomicin-sulfata) 250 mg Bacitracin 2000 i.j.

  Prednizolon 10 mg


  Pomoćne supstance:

  Magnezijum-stearat; Tečni parafin, laki Intramamarna suspenzija. Žuta uljana suspenzija


 4. INDIKACIJE


  Terapija kliničkih i subkliničkih mastititisa, izazvanih bakterijama (Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis i Escherichia coli) osetljivim na tetraciklin, neomicin i bacitracin ili na njihovu kombinaciju kod krava u laktaciji.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati kod životinja za koje se zna da su preosetljive na tetraciklin, bacitracin ili neomicin. Ne koristiti vlažne maramice na sisama na kojima su vidljive nezalečene posekotine ili rane.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu zabeležene.


  Ukoliko primetite bilo koje ozbiljno neželjeno dejstvo ili druga neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda (muzne krave u fazi laktacije).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Aplikovati po jedan intramamarni špric u svaku obolelu četvrt vimena svakih 12 časova. Maksimalno trajanje terapije je 2 dana (4 davanja).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe, vime treba kompletno izmusti. Sisu i njen otvortreba temeljno očistiti i dezinfikovati priloženom vlažnom maramicom (slika A). Treba voditi računa da se izbegne kontaminacija vrha šprica. Odvojiti gornji deo kapice i pažljivo ubaciti ili otprilike 5 mm šprica (slika B) ili ukloniti celu kapicu i pažljivo ubaciti celu dužinu vrha intamamarnog šprica u sisni kanal (slika C). Polako istisnuti celokupan sadržaj šprica u obolelu četvrt vimena.


  image


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 14 dana posle poslednje primene leka.

  Mleko: nije za upotrebu 5 dana, odnosno 10 muža (120 sati), posle poslednje primene leka, ukoliko se krave muzu 2 puta na dan.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u frižideru na temperaturi od 2 - 8 °C.


  Rok upotrebe: 24 meseca.


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Primena leka koja nije u skladu sa odobrenim Uputstvom za lek može dovesti do povećanja prevalence bakterija rezistentnih na tetraciklin, bacitracin ili neomicin.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na tetracikline, neomicin ili bacitracin treba da izbegavaju kontakt ovog leka sa kožom.

  Tetraciklin, neomicin i bacitracin mogu prouzrokovati preosetljivost (alergiju) nakon injekcije, inhalacije, ingestije ili kontakta sa kožom. Alergijske reakcije na ove supstance mogu povremeno biti ozbiljne.

  Ukoliko razvijete simptome nakon izlaganja ovom leku, kao što je osip na koži, treba da potražite medicinsku pomoć i da pokažete uputstvo za lek ili etiketu lekaru. Otok lica, usana ili očiju, kao i teškoće sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek je namenjen za upotrebu tokom graviditeta i laktacije.

  Ispitivanja embriotoksičnosti i/ili teratogenosti na laboratorijskim životinjama dala su negativne rezultate.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Predoziranje

  Nije poznato.


  Inkompatibilnosti

  Nema podataka.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  23.12.2022.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: polietilenski špric zatvoren polietilenskim zatvaračem crvene boje. Količina farmaceutskog oblika u jednom intramamarnom špricu je 8 g.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 20 intramamarnih špriceva spakovanih u aluminijumsku kesu, 20 pojedinačno spakovanih vlažnih maramica i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ51RV01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00599-21-001 od 23.12.2022.godine


image