Početna stranica Početna stranica

Dermovet
hlortetraciklinUPUTSTVO ZA LEK


Dermovet, prašak za kožu, 20 mg/g, 1 x 50 g Dermovet, prašak za kožu, 20 mg/g, 1 x 100 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: AVE&VETMEDIC D.O.O.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: AVE&VETMEDIC DOO Beograd


Adresa: Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AVE&VETMEDIC DOO Beograd;

  Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  AVE&VETMEDIC D.O.O.;

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


 2. IME LEKA Dermovet

  20 mg/g

  prašak za kožu

  za goveda, ovce, koze, svinje, pse i mačke hlortetraciklin hidrohlorid


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za kožu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Hlortetraciklin hidrohlorid 20 mg


  Pomoćna supstanca:

  Talk


  Prašak svetložute boje, bez mehaničkih onečišćenja.


 4. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za lečenje i kontrolu površinskih infekcija kože i rana, prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tetraciklin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena ovog leka kod životinja preosetljivih na tetracikline.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Topikalni način primene hlortetraciklina retko dovodi do razvoja reakcije preosetljivosti, ali je ona ipak moguća.


  image


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, koze, svinje, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje spolja, posipanjem praška u tankom sloju direktno na ranu ili inficirano mesto na koži. Aplikacija se sprovodi više puta u toku dana, u zavisnosti od težine infekcije. Postupak se ponavlja tokom 2 do 3 dana. Pre upotrebe protresti bočicu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Prolongirana primena leka može produžiti period zarastanja rane.


 10. KARENCA


  0 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe: 24 meseca (2 godine).

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja pakovanja: 28 dana, na temperaturi do 25 °C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Prolongirana primena leka može produžiti period zarastanja rane.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Nema.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati kontakt sa delom bočice preko koga se vrši posipanje praška, kao i sa tretiranim mestom kako bi se izbegla kontaminacija ruku sa sadržajem pakovanja.

  Tokom rada sa ovim lekom ne treba piti, jesti ili pušiti. Ukoliko dođe do kontaktasa očima ili kožom odmah isprati tekućom vodom. Ukoliko iritacija traje i posle ispiranja, obratiti se lekaru.

  Izbegavati udisanje praška.


  image


  Posle rada sa ovim lekom obavezno oprati ruke.

  Osobe preosetljive na tetracikline ne treba da rukuju sa ovim lekom.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Posle perkutane primene leka Dermovet, hlortetraciklin se resorbuje u zanemarljivo malom stepenu i zbog toga nema bilo kakvih ograničenja u pogledu njegove primene za vreme graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Posle perkutane primene leka Dermovet, hlortetraciklin se resorbuje u zanemarljivo malom stepenu, tako da i ne postoji mogućnost eventualne interakcije sa drugim lekovima koji su sistemski aplikovani.

  Nema podataka o interakcijama hlortetraciklina sa drugim lokalnim tretmanima kože, te stoga ne treba primenjivati druge lekove za lokalnu primenu istovremeno sa lekom Dermovet.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Predoziranje

  Uzimajući u obzir procentualno učešće hlortetraciklina u leku, kao i njegovu zanemarljivo malu resorpciju posle topikalne primene, praktično i ne postoji mogućnost predoziranja leka.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Nema podataka o štetnom delovanju hlortetraciklin na ekosistem.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa vežećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 29.03.2022.

 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje : polietilenska boca. Veličina pakovanja:

-50 g leka u bočici od polietilena od 100 mL

-100 g leka u boci od polietilena od 200 mL

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QD06AA02

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 50g: 323-01-00242-21-001 od 29.03.2022.

1 x 100g: 323-01-00243-21-001 od 29.03.2022.


image