Početna stranica Početna stranica

PEST-OL
vakcina koja sadrži inaktivisani virus Newcastle bolesti, soj La SotaUPUTSTVO ZA LEK


image

PEST-OL, emulzija za injekciju, 1x50 mL (1x100 doza)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA" A.D. Beogradski put 123, 24 000 Subotica


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  VETERINARSKI ZAVOD "SUBOTICA" A.D.

  Beogradski put 123, 24 000 Subotica


 2. IME LEKA


PEST-OL

vakcina koja sadrži inaktivisani virus Newcastle bolesti, soj La Sota emulzija za injekciju

za kokoši


3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine od 0,5 mL sadrži:

Aktivna supstanca:

Inaktivisani virus Newcastle bolesti, soj La Sota:


HI titar* ≥4 log2


*titar antitela u serumu vakcinisanih kokoši određen metodom inhibicije hemaglutinacije


Adjuvans:

Parafin tečni, laki 0,175 mL


Pomoćne supstance:

Tiomersal najviše 0,03 mg Formaldehid najviše 0,2 mg


Ostale pomoćne supstance: parafin tečni, laki; sorbitanoleat; Polisorbat 80; formaldehid; tiomersal; natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat; natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat; natrijum-hlorid; voda za injekcije


 1. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija protiv Newcastle bolesti (atipične kuge peradi). Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 3 nedelje.

  Trajanje imuniteta: imunitet traje do kraja proizvodnog ciklusa.


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Vakcina se ne daje bolesnim, kahektičnim i životinjama invadiranim parazitima.


  image


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Samo ponekad, na mestu injekcije može doći do pojave otoka koji spontano prolazi.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Koke nosilje pre pronošenja (podmladak koka nosilja).


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu.

  Vakcina se aplikuje u grudnu muskulaturu u dozi od 0,5 mL.

  Vakcina se daje pticama starosti 16 do 20 nedelja, ali najkasnije 3 nedelje pre očekivanog pronošenja. Pre primene vakcine PEST-ol, ptice treba imunizovati živom vakcinom protiv atipične kuge peradi (Lasovak). Interval između primene žive vakcine i vakcine PEST-ol ne bi trebao da bude kraći od 2 nedelje. Najbolji rezultati se postižu ako je taj interval 6 nedelja i više.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre primene dozvoliti da vakcina dostigne sobnu temperaturu.

  Pre upotrebe i povremeno u toku same vakcinacije, bočicu sa vakcinom treba promućkati. Za primenu vakcine koristiti sterilan pribor.


 7. KARENCA


  Nula (0) dana.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2-8°C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 1 godina

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: iskoristiti odmah


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  image


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave jedinke. Vakcinu ne davati neposredno pred transport.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Za korisnike:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Slučajno ubrizgavanje/samoubrizgavanje može dovesti do pojave snažnog bola i otoka, posebno ukoliko se vakcina aplikuje u predeo zgloba ili prsta, što u retkim slučajevima može rezultirati i gubitkom prsta ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć.

  Ako Vam je slučajno ubrizgana ova vakcina, potražite hitnu pomoć lekara čak iako je ubrizgana veoma mala količina vakcine i ponesite uputstvo za lek sa sobom. Ako bol potraje duže od 12 sati i nakon lekarskog pregleda, ponovo potražite savet lekara.

  Za lekare:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Čak i ubrizgavanje male količine vakcine može dovesti do intenzivnog oticanja na mestu injekcije, što može rezultirati razvojem ishemične nekroze, pa čak i gubitkom prsta. Stoga je neophodno HITNO hirurško zbrinjavanje pacijenta, u smislu što hitnije incizije i ispiranja zahvaćene regije, posebno kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.


  Upotreba tokom perioda nošenja jaja

  Nije primenljivo. Vakcina se ne primenjuje u periodu od najmanje 3 nedelje pre pronošenja.


  Predoziranje

  U slučaju predoziranja vakcina ne izaziva sistemske poremećaje. U retkim slučajevima, na mestu aplikacije može doći do pojave otoka koji se spontano povlači.


  Interakcije

  Ne primenjivati istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima. Neutrošena vakcina i ambalaža se neškodljivo uklanjaju kuvanjem vakcine u trajanju od 15 minuta i spaljivanjem ambalaže.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  14.11.2017.


 12. OSTALI PODACI Pakovanje:

Bočica od polipropilena sa 50 mL (100 doza) vakcine, zatvorena hlorbutilnim gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom. Kartonska kutija sadrži jednu bočicu.


image


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.


ATCvet kod: QI01AA02


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00234-17-001 od 14.11.2017.


image