Početna stranica Početna stranica

Ataxxa za pse 10-25 kg
imidakloprid, permetrinUPUTSTVO ZA LEK


image

image

image

image

image

image

image

image

Ataxxa za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0.4 mL Ataxxa za pse do 4 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 0.4 mL Ataxxa za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 1 mL Ataxxa za pse 4-10 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 1 mL Ataxxa za pse 10-25 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 2.5 mL Ataxxa za pse 10-25 kg, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 2.5 mL Ataxxa za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 4 mL Ataxxa za pse 25 kg+, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 4 x 4 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA, D.D., NOVO MESTO


Adresа: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD


Аdresа: Jurija Gagarina 26 /V/II, Beograd, Republika Srbija


image 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD;

  Jurija Gagarina 26 /V/II, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KRKA, D.D., NOVO MESTO;

  Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA


  Ataxxa za pse do 4 kg

  imidakloprid, permetrin

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 40 mg/0.4 mL + 200 mg/0.4 mL za pse


  Ataxxa za pse 4-10 kg

  imidakloprid, permetrin

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 100 mg/mL + 500 mg/mL za pse


  Ataxxa za pse 10-25 kg

  imidakloprid, permetrin

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 250 mg/2.5 mL + 1250 mg/2.5 mL za pse


  Ataxxa za pse 25 kg+

  imidakloprid, permetrin

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 400 mg/4 mL + 2000 mg/4 mL za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Ataxxa za pse do 4 kg

  1 pipeta sa 0.4 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:

  Aktivne supstance:


  image


  Imidakloprid 40 mg

  Permetrin 200 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksitoluen (E321) 0.4 mg

  Dimetilsulfoksid 119.6 mg


  Ataxxa za pse 4-10 kg

  1 pipeta sa 1.0 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:

  Aktivne supstance:

  Imidakloprid 100 mg

  Permetrin 500 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksitoluen (E321) 1.0 mg

  Dimetilsulfoksid 299.0 mg


  Ataxxa za pse 10-25 kg

  1 pipeta sa 2.5 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:

  Aktivne supstance:

  Imidakloprid 250 mg

  Permetrin 1250 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksitoluen (E321) 2.5 mg

  Dimetilsulfoksid 747.5 mg


  Ataxxa za pse 25 kg+

  1 pipeta sa 4.0 mL rastvora za lokalno nakapavanje za kožu sadrži:

  Aktivne supstance:

  Imidakloprid 400 mg

  Permetrin 2000 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksitoluen (E321) 4.0 mg

  Dimetilsulfoksid 1196.0 mg


  Ostale pomoćne supstance: trigliceridi srednje dužine lanca, N-metilpirolidon, limunska kiselina, dimetil sulfoksid.


  image


 4. INDIKACIJE

  Tretman i prevencija infestacije buvama (Ctenocephalides felis). image

  Lek ubija buve na psima u roku od jednog dana nakon tretmana. Jedan tretman predstavlja prevenciju dalje infestacije buvama u trajanju od četiri nedelje. Lek se može koristiti kao deo strategije u tretmanu alergijskog dermatitisa izazvanog buvama.


  Protiv infestacije krpeljima. image

  Lek ima postojan akaricidni efekat protiv infestacije krpeljima tokom četiri nedelje (Rhipicephalus sanguineus i Ixodes ricinus) i tokom tri nedelje (Dermacentor reticulatus) i postojan repelentni efekat na krpelje (Ixodes ricinus) tokom tri nedelje.

  Može se dogoditi da neki krpelji, koji se već nalaze na psu, ne uginu u toku dva dana nakon tretmana i da ostanu na koži i vidljivi. Stoga se preporučuje uklanjanje takvih krpelja u vreme tretmana da bi se sprečilo njihovo kačenje na kožu i hranjenje krvlju psa.


  Jedan tretman obezbeđuje repelentni efekat na papadaće (Phlebotomus perniciosus) image tokom tri nedelje i repelentni efekat na komarace (Aedes aegypti) imageod 7 do 14 dana nakon tretmana.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Usled nedostataka dostupnih podataka, lek ne treba koristiti kod štenadi mlađe od 7 nedelja ni onih sa manje od 1.5 kg telesne mase (lek za pse do 4 kg), manje od 4 kg telesne mase (lek za pse preko 4 kg do 10 kg), manje od 10 kg telesne mase (lek za pse preko 10 kg do 25 kg), manje od 25 kg telesne mase (lek za pse preko 25 kg).

  Ne koristiti lek u slučaju poznate preosetljivosti na aktivne supstance ili na bilo koju pomoćnu supstancu.

  Ne koristiti kod mačaka (videti deo 12. Posebna upozorenja).


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Mogu se javiti pruritus, opadanje dlake, eritem, edem i erozije na mestu primene. Ovi simptomi se obično sami povlače.


  U veoma retkim slučajevima može doći do prolaznih promena u ponašanju životinja (nervoza, uznemirenost, cviljenje ili valjanje), gastrointestinalnih simptoma (povraćanje, dijareja, hipersalivacija, smanjen apetit) i znakova neuroloških poremećaja kao što su nestabilni pokreti i trzanje ili letargija kod pasa osetljivih na sastojak leka permetrin. Generalno, ovi znaci su prolazni i sami se povlače.


  image


  Slučajan oralni unos može da dovede do prolaznog povraćanja i neuroloških znakova kao što su tremor i nedostatak koordinacije. Terapija treba da bude simptomatska. Ne postoji poznati specifični antidot.

  Učestalost neželjenih reakcija definisana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (kod više od 1 na 10 životinja javljaju se neželjene reakcije tokom jednog tretmana)

  • česta (kod više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 tretiranih životinja)

  • povremena (kod više od 1 ali manje od 10 životinja na 1.000 tretiranih životinja)

  • retka (kod više od 1 ali manje od 10 životinja na 10.000 tretiranih životinja)

  • veoma retka (kod manje od 1 životinje na 10.000 tretiranih životinja, uključujući i izolovane slučajeve).


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


Psi (kg telesne mase)

Ime

Zapremina (mL)

Imidakloprid (mg/kg t.m.)

Permetrin (mg/kg t.m.)

4 kg

Ataxxa za pse do 4 kg

0.4 mL

Minimalno 10

Minimalno 50

>4 kg 10 kg

Ataxxa za pse

1.0 mL

10 - 25

50 - 125

Psi.


8.


DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


Način primene i doziranje:

Lek je namenjen samo za upotrebu nakapavanjem. Nanositi samo na neoštećenu kožu. Minimalna preporučena doza iznosi:

10 mg/kg telesne mase imidakloprida i 50 mg/kg telesne mase permetrina.

Lek se primenjuje lokalno na kožu u zavisnosti od telesne mase, na sledeći način:


image


4-10 kg

>10 kg 25 kg

Ataxxa za pse

10-25 kg

2.5 mL

10 - 25

50 - 125

>25 kg 40 kg

Ataxxa za pse 25 kg+

4.0 mL

10 - 16

50 - 80


image

Kod pasa > 40 kg treba koristiti odgovarajuću kombinaciju pipeta.


Da bi se obezbedila pravilna doza, telesnu masu treba utvrditi što je tačnije moguće.


Mogu se primetiti prolazne kožne promene (npr. perutanje kože, bele naslage i nakostrešenost dlake) na mestima primene.


Način primene

Izvadite pipetu iz pakovanja. Držite pipetu za aplikaciju u uspravnom položaju. Kucnite uzani deo pipete da biste bili sigurni da je sav sadržaj u glavnom telu pipete, odvrnite i skinite poklopac. Okrenite ga i postavite drugu stranu poklopca nazad na pipetu. Gurnite i zavrnite poklopac da bi se pipeta otvorila, zatim ga uklonite sa nje.


image


Za pse koji su teški 10 kg ili manje: Ataxxa za pse do 4 kg

Ataxxa za pse 4-10 kg


Na psu u stojećem položaju razgrnuti dlaku između lopatica ramena da se vidi koža. Vrh pipete postaviti na kožu i pipetu nekoliko puta snažno stisnuti i sadržaj potpuno iscediti direktno na kožu.

image


Za pse teže od 10 kg: Ataxxa za pse 10-25 kg


image


image

Ataxxa za pse 25 kg+


Pas bi trebalo da bude u stojećem položaju, radi lakše primene. Celokupan sadržaj pipete treba ravnomerno rasporediti na četiri tačke na leđima psa, počevši od ramenog pojasa do baze repa. Na svakoj tački razgrnuti dlaku da se vidi koža. Vrh pipete postaviti na kožu i pipetu blago stisnuti i deo sadržaja iscediti direktno na kožu. Ne nanositi preveliku količinu rastvora na jednu tačku da se rastvor ne bi razlivao po psu.

image


 1. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se sprečila ponovna infestacija nastala usled pojave novih buva, savetuje se da se tretiraju svi psi u domaćinstvu. Druge životinje koje žive u istom domaćinstvu bi trebalo takođe tretirati odgovarajućim lekom. Kao dodatna pomoć u zaštiti, preporučuje se odgovarajući dodatni tretman okoline kako protiv odraslih jedinki buva, tako i protiv njihovih razvojnih stadijuma.


  U zavisnosti od verovatnoće pojave ektoparazita, možda će biti neophodno da se tretman ponovi. Interval između dva tretmana bi trebalo da bude 4 nedelje.


 2. KARENCA


  Nije primenjivo.


 3. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage i svetlosti. Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 3 godine.

  Lek nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


 4. POSEBNA UPOZORENJA  image


  Za primenu na životinjama


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Može se dogoditi da se po neki krpelj ipak zakači ili da dođe do pojedinačnih uboda papadaća ili komaraca (Aedes aegypti). Iz tog razloga se ne može potpuno isključiti mogućnost prenošenja zaraznih bolesti u nepovoljnim uslovima.

  Kako lek ispoljava repelentnu aktivnost protiv komaraca (Aedes aegypti) 7 dana nakon tretmana, preporučuje se primena leka nedelju dana pre nego što je životinja izložena ovim komarcima.

  Lek zadržava efikasnost protiv buva čak i ako se životinja pokvasi. Nakon nedeljnog potapanja životinja u vodu na jedan minut, period dugotrajne efikasnosti insekticida protiv buva nije bio skraćen. Međutim, treba izbegavati dugotrajnu, intenzivnu izloženost vodi. U slučajevima učestale i/ili dugotrajne izloženosti vodi, efikasnost može biti smanjena. U ovim slučajevima nemojte ponovo tretirati životinju češće od jednom nedeljno. Ukoliko postoji potreba za šamponiranjem psa, šamponiranje treba obaviti pre primene leka ili najmanje dve nedelje kasnije, da bi se obezbedila zadovoljavajuća efikasnost leka. Efikasnost leka nakon kupanja ili šamponiranja psa nije ispitivana.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Voditi računa da sadržaj tube ne dođe u kontakt sa očima ili ustima tretirane životinje.

  Voditi računa da se lek primeni na pravilan način, kako je opisano u delu 8. Naročito se mora voditi računa da tretirana životinja ili životinje koje su u kontaktu sa tretiranom životinjom ne ližu mesto aplikacije.


  Ne koristiti kod mačaka.


  image


  Ovaj lek je izuzetno otrovan za mačke i može biti fatalan usled specifične fiziologije ove vrste koja nije u mogućnosti da metaboliše određena jedinjenja, uključujući i permetrin. Da bi se sprečila slučajna izloženost mačaka ovom leku, držite tretirane pse odvojeno od mačaka nakon tretmana, dok se mesto primene ne osuši. Veoma je važno obezbediti da mačke ne ližu mesto primene na psima koji su tretirani ovim lekom. Ako do ovoga dođe, odmah potražite savet veterinara.


  Pre primene leka kod bolesnih i iscrpljenih pasa treba obavezno konsultovati veterinara.


  Pošto je lek opasan za vodene organizme, tretiranim psima ni pod kojim uslovima nije dozvoljen pristup u bilo koju vrstu površinskih voda najmanje 48 sati nakon tretmana.


  image


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavajte kontakt leka sa kožom, očima ili ustima. Tokom davanja leka ne smete jesti, piti ili pušiti.

  Dobro operite ruke nakon primene leka.

  Ako se lek slučajno prospe na kožu, odmah isperite sapunom i vodom.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću kože mogu posebno biti osetljive na ovaj lek.

  Klinički simptomi koji se pre svega mogu javiti, u izuzetno retkim slučajevima, mogu se manifestovati kao prolazne senzorne iritacije kože kao što su osećaj mravinjanja, osećaj peckanja ili utrnulost. Ako lek slučajno dospe u oči, treba ih temeljno isprati vodom. Ako iritacija kože ili očiju potraje, odmah potražite savet lekara i pokažite mu uputstvo u pakovanju ili nalepnicu. Nemojte gutati lek. Ako se lek slučajno proguta, odmah potražite savet lekara i pokažite mu uputstvo u pakovanju ili nalepnicu. Tretirane životinje se ne smeju dodirivati, što se naročito odnosi na decu, sve dok se mesto aplikacije ne osuši. To se može obezbediti tretiranjem psa uveče. Ne sme se dozvoliti nedavno tretiranim psima da spavaju sa vlasnikom, naročito ne sa decom. Da bi se sprečilo da deca dođu u kontakt sa pipetama, držite pipete u originalnom pakovanju do trenutka primene, a iskorišćene pipete odmah uklonite.

  Rastvarač u proizvodu može da napravi fleke na određenim materijalima uključujući kožu, tkanine, plastiku i obrađene drvene površine. Pustite da se mesto aplikacije osuši pre kontakta sa ovim materijalima.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Bezbednost ovog veterinarskog leka nije utvrđena tokom trudnoće i dojenja. Kod ovih životinja lek treba koristiti isključivo na osnovu procene odnosa koristi i rizika koju daje veterinar.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Predoziranje

  Nije bilo neželjenih kliničkih znakova kod zdravih štenadi i odraslih pasa nakon primene petostruke doze, ni kod štenadi čije su majke tretirane sa trostrukom dozom ove kombinacije imidakloprida i permetrina. Mogu se primetiti lokalni znakovi (npr. kožni eritem, edem i alopecija), a težina kožnog eritema koji se ponekad javlja na mestu primene se povećava sa predoziranjem.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Ovaj lek ne sme dospeti u vodene tokove pošto može biti opasan za ribe i vodene organizme. Lekovi koji sadrže permetrin su toksični za pčele.


  image


 5. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 6. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.08.2022.


 7. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Polipropilenska pipeta bele boje, zatvorena zatvaračem od polipropiilena ili polioksimetilena. Polipropilenska pipeta ima zaštitu koja mora biti probušena pomoću zatvarača. Svaka pipeta pojedinačno je spakovana u kesicu od tripleks PET/Al/PE folije.

Pipeta od 1 mL sadrži 0. 4 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu (40 mg imidakloprida, 200 mg permetrina).

Pipeta od 3 mL sadrži 1. mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu (100 mg imidakloprida, 500 mg permetrina,).

Pipeta od 6 mL sadrži 2.5 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu (250 mg imidakloprida, 1250 mg permetrina).

Pipeta od 6 mL sadrži 4.0 mL rastvora za lokalno nakapavanje na kožu (400 mg imidakloprida, 2000 mg permetrina).

Spoljašnje pakovanje: svaka pipeta pojedinačno spakovana u kesicu od tripleks PET/Al/PE folije. 3 ili 4 pipete su spakovane u složivu kartonsku kutiju sa Uputstvom za lek.

Ne moraju sva pakovanja biti u prometu.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AC54

Broj i datum izdavanja dozvole:


3 x 0.4 mL: 323-01-00567-21-001 od 10.08.2022. godine

4 x 0.4 mL: 323-01-00566-21-001 od 10.08.2022. godine

3 x 1 mL: 323-01-00569-21-001 od 10.08.2022. godine

4 x 1 mL: 323-01-00568-21-001 od 10.08.2022. godine

3 x 2.5 mL: 323-01-00571-21-001 od 10.08.2022. godine

4 x 2.5 mL: 323-01-00570-21-001 od 10.08.2022. godine

3 x 4 mL: 323-01-00573-21-001 od 10.08.2022. godine

4 x 4 mL: 323-01-00572-21-001 od 10.08.2022. godine


image