Početna stranica Početna stranica

HEPAVI-kel
tiamin, riboflavin, nikotinamid, dekspantenol, piridoksin, cijanokobalamin


UPUTSTVO ZA LEK


HEPAVI-kel, rastvor za injekciju, 1 x 100mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KELA Laboratoria N.V.


Adresa: St. Lenaartseweg 48, Industriezone De Kluis, Hoogstraten, Belgija


Podnosilac zahteva: MAKROPROGRES d.o.o. Beograd

Adresa: Spasovdanska 8g, Beograd, Srbija


image


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


MAKROPROGRES d.o.o. Beograd Spasovdanska 8g, Beograd, Srbija


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


KELA Laboratoria N.V.

St. Lenaartseweg 48, Industriezone De Kluis, Hoogstraten, Belgija


 1. IME LEKA HEPAVI-kel

  tiamin, riboflavin, nikotinamid, dekspantenol, piridoksin, cijanokobalamin (10 mg/mL + 5.4 mg/mL + 25 mg/mL + 5 mg/mL + 4 mg/mL + 10 mcg/mL) rastvor za injekciju

  za svinje


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


1 ml rastvora za injekciju sadrži:


Aktivne supstance:

Tiamin-hidrohlorid 10.0 mg

Riboflavin-natrijum-fosfat 5.4 mg (ekvivalentno 3.82 mg riboflavina)

Nikotinamid 25.0 mg

Dekspantenol 5.0 mg

Piridoksin-hidrohlorid 4.0 mg Cijanokobalamin 10 mikrograma (mcg)


Pomoćne supstance:

Metilparahidroksibenzoat (E218)

Ostale pomoćne supstance: dinatrijum-f


1.0 mg osfat, dihidra


4.


INDIKACIJE


Deficit vitamina B grupe.


5.


KONTRAINDIKACIJE


Nisu poznate.

t; voda za injekcije.


image


 1. NEŽELJENA DEJSTVA


  Vitamini B grupe su relativno netoksični. Pri preporučenim dozama, nije verovatna pojava neželjenih efekata.


 2. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 3. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje pojedinačnom, intramuskularnom injekcijom.


  • Prasad (< 10 kg): 1 ml/5 kg t.m.

  • Tovljenici (10-50 kg) 1 ml/10 kg t.m.

  • Tovljenici (> 50 kg; uključujući nazimice i mlade veprove), krmače u laktaciji: 0.5 ml/10 kg t.m.

  • Suprasne krmače, odrasle svinje: 0.25 ml/10 kg t.m.


 4. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Intramuskularna primena.


 5. KARENCA


  Meso i iznutrice: 0 dana


 6. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2 ºC do 8 ºC, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 18 meseci

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi od 2 ºC do 8 ºC.


 7. POSEBNA UPOZORENJA


  Kako bi se izbegle moguće interakcije, ovaj proizvod ne bi trebalo mešati sa drugim veterinarskim proizvodima u istom špricu.

  Izbegavati direktan kontakt sa lekom.

  Primena HEPAVI-kela tokom graviditeta i laktacije nije kontraindikovana. Vitamini B grupe su relativno netoksični.


  image


 8. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 9. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  09.09.2014.


 10. OSTALI PODACI


Pakovanje: bočica od tamnog stakla (tip II), zapremine 100 mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA11E**

Broj i datum izdavanja dozvole za lek: 323-01-00044-14-001 od 09.09.2014.


image