Početna stranica Početna stranica

Suivac APP
vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Actinobacillus pleuropneumoniaeUPUTSTVO ZA LEK


SUIVAC APP,emulzija za injekciju,1x100mL(50 doza)

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: DYNATEC spol. s.r.o.

Adresa: Pražská 328, 411 55 Terezín,Češka Republika


Podnosilac zahteva: Vojvodinalek

Adresa: Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Vojvodinalek

  Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  DYNATEC spol. s.r.o.

  Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija


 2. IME LEKA SUIVAC APP

  vakcina koja sadrži inaktivisane bakterije Actinobacillus pleuropneumoniae

  emulzija za injekciju za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza - 2mL vakcine sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Actinobacillus pleuropneumoniae serotip 2, soj App2TR98 1.0-10.0 ٭

  Actinobacillus pleuropneumoniae serotip 9, soj App9KL97 1.0-10.0 ,٭


  koji eksprimiraju: APXI toksoid (App 9) 1.0-10.0 ٭

  APXII toksoid (App 2 i App 9) 1.0-10.0 ٭

  APXIII toksoid (App 2) 1.0-10.0 ٭

  ٭ Jedna jedinica (1U) odgovara titru ukupne količine antitela identifikovanih ELISA testom u serumu imunizovanih miševa.


  Adjuvans:

  Emulsigen 0,36 ml

  Saponin(ekstrakt Quillaja Saponaria Molina) 0,10 mg


  Konzervans

  Tiomerzal 0,10 mg


  Ostale pomoćne supstance: Natrijum hlorid,voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija svinja počevši od 6 nedelja starosti u cilju smanjenja mortaliteta, kliničkih simptoma i plućnih lezija izazvanih serotipovima 2 i 9 Actinobacillus pleuropneumoniae .

  Početak imuniteta: 3 nedelje posle druge vakcinacije Trajanje imuniteta: 22 nedelja posle druge vakcinacije


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Učestalost neželjenih reakcija je definisana sledećom konvencijom:


  • veoma česte (više od 1 na 10 životinja ima neželjenu reakciju tokom tretmana)

  • česte (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremene (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1.000 životinja)

  • retke (više od 1, ali manje od 10 životinja u 10.000 životinja)

  • veoma retke (manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolovane izveštaje Neželjene reakcije na vakcinu obuhvataju:

   Prasad i tovljenici:

   -veoma često povraćanje na dan vakcinacije

   -veoma česta slabost na dan vakcinacije i u naredna 3 dana

   -veoma česta apatija životinja na dan vakcinacije kao i u naredna 3 dana

   -veoma česta pojava blagog otoka na mestu inokulacije

   -česta pojava blagog povišenja telesne temperature za oko 1.,8°C 4-6 sati nakon vakcinacije. Neki od ovih simptoma su patognomonični za anafilaktičku reakciju srednjeg stepena.

   Krmače i nazimice:

   -veoma često povraćanje na dan vakcinacije

   -veoma česta slabost na dan vakcinacije i sutradan

   -veoma česta apatija životinja na dan vakcinacije

   -veoma česta pojava blagog otoka na mestu inokulacije nakon vakcinacije

   -često blago povišenja telesne temperature za oko 1.6° 4 sata nakon vakcinacije. U slučaju gore navedenih neželjenih reakcija nije potrebna terapija.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu. Prasad

  Doza vakcine je 2 ml po životinji bez obzira na starost, pol i telesnu težinu.


  Primarna vakcinacija se sastoji od primene 2 doze, prva se daje sa 6 nedelja starosti a druga 3-4 nedelje kasnije.


  image


  Aplikuje se duboko intramuskularno u mišiće vrata iza uha.


  Krmače i nazimice

  Krmače i nazimice se vakcinišu u periodu graviditeta i to prva vakcina 8 nedelja pre očekivanog prašenja a druga 4 nedelje kasnije.


  Revakcinacija

  Jednokratna revakcinacija vrši se 3 do 4 nedelje pre očekivanog termina prašenja u cilju povećanja titra antitela. Dokazano je da je revakcinacija sigurna, ali nije ispitivano povišenje titra antitela.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Za primenu vakcine koristiti sterilne špriceve i igle i poštovati aseptične uslove vakcinacije. Pre upotrebe dobro promućkati bočicu sa vakcinom.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati na temperaturi od 2-8ºC, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 10 sati


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu


  Nema dostupnih podataka o efikasnosti vakcine kod životinja koja poseduju maternalna antitela.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja


  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  image


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja, čak i male količine sadržaja vakcine, na mestu uboda se može pojaviti intenzivan bolan otok, što može dovesti do ishemijske nekroze, a u slučaju da se ubrizga u zglob ili prst može dovesti do gubitaka prsta. Obavezno zatražiti hitnu medicinsku pomoć i pokazati uputstvo o leku. Ako je potrebno treba izvršiti hiruršku intervenciju u vidu incizije injektiranog područja, posebno u blizini tetive prsta. Ako bol na mestu uboda traje duže od 12 sati, ponovo potražiti medicinsku pomoć.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  Graviditet

  Vakcina se može upotrebljavati tokom graviditeta sve do 2 nedelje pre očekivanog prašenja kada se ne preporučuje.


  Laktacija

  Ne preporučuje se upotreba vakcine tokom perioda laktacije.


  Interakcije


  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili nakon primene nekog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Predoziranje


  Primena dvostruke doze vakcine nije izazvala drugačije reakcije osim onih opisanih u poglavlju 6.


  Inkompatibilnost


  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.02.2021.


 15. OSTALI PODACI


Unutrašnje pakovanje:

Bočica od HDPE plastike ,zapremine 100ml(50 doza) zatvorena silikonizovanim gumenim čepom i aluminijumskim poklopcem.


image


Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI09AB07

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00569-19-001 od 24.02.2021.godine


image