Početna stranica Početna stranica

Prazimec - D
abamektin, prazikvantel


UPUTSTVO ZA LEK


Prazimec-D, tableta, 2 mg + 50 mg, 50 x 2 tbl


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Biovet JSC


Adresa: 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, Beogradimage


1.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića 113, Beograd

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

Biovet JSC, 39 Petar Rakov Street, 4550 Peshtera, Bugarska.


2.


IME LEKA

Prazimec-D

abamektin, prazikvantel 2 mg + 50 mg

tableta za pse


3.


KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

1 tableta sadrži:

Aktivne supstance:

Abamektin 2 mg

Prazikvantel 50 mg

Pomoćne supstance:

Laktoza, monohidrat; skrob,pšenični; saharoza; askorbinska


kiselina; natrijum-laurilsulfat;

mikrokristalna celuloza; talk; magnezijum-stearat i silicijum-dioksid, koloidni, hidratisan.


 1. INDIKACIJE


  Lek je indikovan za terapiju pasa invadiranih endoparazitima i ektoparazitima osetljivim na ove dve aktivne komponente i koji su podeljeni na sledeće klase:

  Pantljičare (cestode) : Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Mesocestoides lineatus, Taenia multiceps, Taenia hydatigena, Taenia ovis, Taenia pisiformis, Taenia taeiae, Dipylidium caninum, Diphyllobotrium latum, Hydatigera taeniaeformis.

  Metilji (trematode) : Opistorchis felineus, Paragonimus westermani, P. skrjabini, P. kellicotti. Valjkaste gliste (nematode): Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Strongyliodes stercoralis, Dirofilaria immitis, Filaroides osteri.

  Krpelji : Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus, Sarcoptes canis, Otodectes cynotis, Notoedres spp., Demodex canis.

  Insekti : Linognathus setosus (vaši), Ctenocephalus canis (pseća buva), Ctenocephalus felis (mačja buva), Pulex irritans (ljudska buva).


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Lek je kontraindikovan za pse rase koli, škotski ovčar, šetlandski ovčar, staroengleski ovčar (bobtejl). Ne davati štenadi mlađoj od 2 meseca.


  image


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  U slučaju predoziranja može se pojaviti salivacija, dilatacija pupile i poremećaj u hodu.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralna upotreba, sa čvrstom hranom. 1 tableta na 10 kg telesne težine.

  Tretman se može ponoviti posle jednog meseca.

  Ne davati više od 4 tablete odjednom psima telesne težine veće od 40 kg.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Videti tačku 8. Doziranje i način primene.


 7. KARENCA


  Nije primenljivo.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 3 godine


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ne davati psima rase koli, škotski ovčar, šetlandski ovčar, staroengleski ovčar (bobtejl). Ne aplikovati više od 4 tablete odjednom psima telesne težine veće od 40 kg.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek je kontraindikovan za pse rase koli, škotski ovčar, šetlandski ovčar, staroengleski ovčar (bobtejl). Ne davati gravidnim kujama kao i štenadi mlađoj od dva meseca.


  image


  Ne davati više od 4 tablete odjednom psima čija je telesne težine veća od 40 kg.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne davati gravidnim kujama i kujama koje doje štenad.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Ne pušiti, ne piti i ne jesti tokom rukovanja sa lekom. Oprati ruke posle upotrebe.

  Voditi računa da lek ne dođe u kontakt sa očima.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Predoziranje

  U slučaju predoziranja može se pojaviti salivacija, dilatacija pupile i poremećaj u hodu.


  Inkompatibilnost

  Nema podataka.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Lek je veoma opasan za ribe i vodene organizme. Potrebno je sprovoditi mere bezbednosti kako lek ili ostaci leka ne bi dospeli u površinske vode ili vodotokove.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  17.10.2019.


 12. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister koji se sastoji od aluminijumske i mlečno bele PVC/PVDC folije. Blister sadrži 2 tablete.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 50 blistera (100 tableta).

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP54AA52

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00275-19-001 od 17.10.2019. godine


image