Početna stranica Početna stranica

TULLAVIS 100
tulatromicin


UPUTSTVO ZA LEK


TULLAVIS 100, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1.ANIMEDICA Herstellungs GmbH

 1. ANIMEDICA GmbH

 2. INDUSTRIAL VETERINARIA S.A.

Adresa: 1. Im Sudfeld 9, 43308 Senden-Bosensell, Nemačka

 1. Im Sudfeld 9, 43308 Senden-Bosensell, Nemačka

 2. Esmeralda, 19, 08950 Esplugues de Llobregat, Barselona, Španija

Podnosilac zahteva: AGRIMATCO DOO

Adresa: Narodnog fronta 73/I, Novi Sad, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AGRIMATCO DOO

  Narodnog fronta 73/I, Novi Sad, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  1. ANIMEDICA Herstellungs GmbH

   Im Sudfeld 9, 43308 Senden-Bosensell, Nemačka

  2. ANIMEDICA GmbH

   Im Sudfeld 9, 43308 Senden-Bosensell, Nemačka

  3. INDUSTRIAL VETERINARIA S.A.

   Esmeralda, 19, 08950 Esplugues de Llobregat, Barselona, Španija


 2. IME LEKA TULLAVIS 100

  100 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za goveda, svinje i ovce tulatromicin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedan mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tulatromicin 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Monotioglicerol 5 mg


  Ostale pomoćne supstance: Limunska kiselina, anhidrovana; Propilenglikol; Hlorovodonična kiselina (10%); Natrijum hidroksid; Voda za injekcije


  Bistar rastvor, bezbojan do žućkaste boje.


 4. INDIKACIJE


  Goveda

  Lečenje i metafilaksa respiratornih bolesti goveda (BRD-RBG), uzrokovanih bakterijama Mannheimia haemolitica, Pasteurella multocida, Histophilus somni i Mycoplasma bovis, osetljivim na tulatromicin.

  Potrebno je utvrditi postojanje oboljenja u zapatu pre početka metafilaktičke terapije.  image


  image

  Lečenje infektivnog goveđeg keratokonjunktivitisa (IBK), uzrokovanog bakterijom Moraxella bovis, osetljivom na tulatromicin.


  Svinje

  Lečenje i metafilaksa respiratornih bolesti svinja (SRD-RBS), uzrokovanih bakterijama Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis i Bordetella bronchiseptica, osetljivim na tulatromicin.

  Potrebno je utvrditi postojanje oboljenja u zapatu pre početka metafilaktičke terapije.

  Ovaj lek bi jedino trebalo koristiti ukoliko se kod svinja očekuje razvoj bolesti u toku od 2 - 3 dana.


  Ovce

  Lečenje ranih stadijuma infektivnog pododermatitisa (zarazne šepavosti), prouzrokovanih virulentnom bakterijom Dichelobacter nodosus, koji zahteva sistemski tretman.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivosti na makrolidne antibiotike ili bilo koju pomoćnu supstancu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek dat subkutano kod goveda često izaziva prolazni bol i otok na mestu ubrizgavanja, koji može da perzistira do 30 dana. Takve reakcije nisu primećene kod svinja i ovaca posle intramuskularne aplikacije.

  Na mestu davanja leka mogu se pojaviti patomorfološke reakcije, uključujući i reverzibilne reakcije kongestije, edema, fibroze i hemoragija u toku 30 dana nakon aplikacije kod goveda i svinja.

  Kod ovaca je nakon intramuskularne aplikacije leka gotovo uobičajena pojava prolaznih promena koje se manifestuju u vidu nelagodnosti (tresenje glavom, trljanje mesta aplikacije leka, izdvajanje), a povlače se za nekoliko minuta.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • vema česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom trajanja jednog tretmana)

  • česta (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1.000 životinja)

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja)

  • veoma retka (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje i ovce.


  image


  image


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda

  Subkutana primena.

  Jedna subkutana injekcija od 2.5 mg tulatromicina/kg t.m. (ekvivalentno. 1 mL leka/40 kg t.m.). Kod lečenja goveda, telesne mase preko 300 kg, podelite dozu, tako da se na jedno injekciono mesto ne ubrizgava više od 7.5 mL leka.


  Svinje

  Intramuskularna primena.

  Jedna intramuskularna injekcija od 2.5 mg tulatromicina/kg t.m. (ili 1 mL leka/40 kg t.m.) u vrat. Kod lečenja svinja, telesne mase preko 80 kg, podelite dozu, tako da se na jedno mesto ne ubrizgava više od 2 mL leka.

  Kada su pitanju respiratorne bolesti, savetuje se lečenje životinja u ranom stadijumu oboljenja i procena terapije u roku od 48 sati nakon injekcije. Ako se klinički znaci respiratorne bolesti nastave ili ako se pogoršaju, ili ako dodje do relapsa, terapiju treba izmeniti, koristiti drugi antibiotik i aplikovati ga dok se klinički znaci ne povuku.


  Ovce

  Intramuskularna primena.

  Jedna intramuskularna injekcija od 2.5 mg tulatromicina/kg t.m. (ili 1 mL/40 kg t.m.) u vrat.

  Da bi se obezbedilo pravilno doziranje i izbeglo subdoziranje, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

  Preporučuje se upotreba višedoznog injekcionog šprica ili aspirirajuće igle, kada je potrebno primeniti veći broj doza leka i da bi se izbeglo oštećenje zapušača.

  Gumeni čep je moguće probušiti maksimalno 100 puta.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Lek treba upotrebljavati na osnovu ispitivanja osetljivosti bakterija izolovanih kod životinja. Ako to nije moguće, terapija se mora odrediti na osnovu lokalnih (regionalnih ili na nivou farme) epidemioloških informacija o osetljivosti ciljnih patogenih bakterija.

Treba uzeti u obzir zvanične, nacionalne ili regionalne antimikrobne smernice prilikom primene leka.


10.

KARENCA

Goveda (meso i iznutrice): Svinje (meso i iznutrice): Ovce (meso i iznutrice):

22 dana

13 dana

16 dana


Upotreba leka nije odobrena kod životinja, čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

Ne daje se gravidnim životinjama 2 meseca pre partusa, ukoliko se njihovo mleko koristi u ishrani ljudi.


image


 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 30 °C.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja bočice: 28 dana, čuvanjem u originalnom pakovanju na temperaturi do 30 °C.


 2. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Unakrsna rezistencija se javlja sa drugim makrolidima. Ne davati istovremeno sa antimikrobnim lekovima sličnog mehanizma delovanja, kao što su drugi makrolidi ili linkozamidi.


  Ovce:

  Efikasnost antimikrobnog lečenja zarazne šepavosti, mogu umanjiti drugi faktori, kao što su vlaga u okruženju kao i neodgovarajuće upravljanje farmom. Stoga, lečenje zarazne šepavosti potrebno je sprovoditi zajedno sa poboljšanjem uslova držanja i nege životinja, na primer uz obezbeđivanje suvog okruženja.

  Lečenje benigne zarazne šepavosti antibioticima ne smatra se adekvatnim. Tulatromicin je pokazao ograničenu efikasnost kod ovaca sa ozbiljnim kliničkim znacima hronične zarazne šepavosti i zato ga treba primenjivati samo u ranoj fazi ove bolesti.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek treba upotrebljavati na osnovu ispitivanja osetljivosti bakterija izolovanih kod životinja. Ako to nije moguće, terapija se mora odrediti na osnovu lokalnih (regionalnih ili na nivou farme) epidemioloških informacija o osetljivosti ciljnih patogenih bakterija.

  Treba uzeti u obzir zvanične, nacionalne ili regionalne antimikrobne smernice prilikom primene leka.

  Upotreba ovog leka na način, koji se razlikuje od uputstava datih u ovom dokumentu, može da poveća prevalencu bakterija otpornih na tulatromicin i može da smanji efikasnost lečenja drugim antibioticima iz grupe makrolida, linkozamida i streptogramina grupe B, zbog moguće unakrsne rezistentnosti. Ukoliko dođe do pojave alergijskih reakcija na lek, bez odlaganja primeniti adekvatnu simptomatsku terapiju.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Tulatromicin iritira oči. Ako slučajno dođe u kontakt s očima, odmah isprati oči čistom vodom. Tulatromicin može izazvati senzibilizaciju u kontaktu sa kožom, što dovodi do crvenila kože (eritem) i/ili dermatitisa. U slučaju nenamernog prosipanja po koži, kožu odmah isprati vodom i sapunom.

  Oprati ruke nakon upotrebe.

  U slučaju nenamernog samoubrizgavanja, odmah potražiti lekarski savet i pokazati lekaru uputstvo ili etiketu.


  image


  image

  Ako postoji sumnja na reakciju preosetljivosti nakon slučajnog izlaganja (prepoznato po svrabu, otežanom disanju, koprivnjači, oticanju lica, mučnini, povraćanju), treba primeniti odgovarajuću terapiju. Odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo ili etiketu.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Laboratorijske studije na pacovima i kunićima nisu pružile bilo kakve dokaze o mogućim teratogenim, fetotoksičnim ili maternotoksičnim efektima leka.

  Bezbednost leka nije utvrđena tokom graviditeta i laktacije kod ciljnih vrsta životinja. Stoga, lek se može koristiti za vreme gravidteta i laktacije, samo na osnovu procene odnosa koristi i rizika od strane odgovornog veterinara.


  Predoziranje

  Kod goveda tri, pet ili deset puta veća doza od preporučene, dovodi do prolaznih promena na mestu aplikacije, nelagodnost koja se manifestuje mahanjem glavom, udaranjem nogom o zemlju i privremenim gubitkom apetita.

  Blaga degeneracija miokarda je primećena kod goveda koja su primila pet do šest puta veću dozu od preporučene.

  Kod prasadi telesne mase oko 10 kg koja su dobila tri do pet puta veću dozu od propisane, dolazi do prolaznih promena na mestu aplikacije i nemira životinje. Takođe je primećeno hramanje životinje kad je lek aplikovan u zadnju nogu.

  Kod jagnjadi starosti oko 6 nedelja, tri i pet puta veća doza od preporučene, dovodi do pojave prolaznih promena koje se manifestuju u vidu nelagodnosti (hodanje unazad, otresenje glavom, trljanje mesta aplikacije leka, ležanje i ustajanje, blejanje).


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način lek ne deluje štetno na životnu sredinu.


 3. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka, kao i ambalaža neškodljivo se uklanjaju u skladu sa važećim lokalnim propisima.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.07.2022.

 5. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: prozirna, bezbojna staklena bočica (hidrolitička grupa II), sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu sa lekom i Uputstvom za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01FA94

Broj dozvole za stavljanje leka u promet: 323-01-00306-21-001 od 28.07.2022.godine


image