Početna stranica Početna stranica

PROGRESSIS
vakcina koja sadrži inaktivisani virus reproduktivnog i respiratornog sindroma svinja (PRRS), soj P120UPUTSTVO ZA LEK


Progressis, emulzija za injekciju, 1 x 25 doza (1 x 50 mL)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1. BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS

2. CEVA - PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co.Ltd

Adresa:

 1. Rue de l`Aviation, 69800 Saint Priest, Francuska

 2. Szallas u.5, 1107 Budimpešta, Mađarska


Podnosilac zahteva: FARMANIMA D.O.O.

Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FARMANIMA D.O.O.;

  Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  1. BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS

  2. CEVA - PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co.Ltd

 1. Rue de l`Aviation, 69800 Saint Priest, Francuska

 2. Szallas u.5, 1107 Budimpešta, Mađarska


 1. IME LEKA Progressis

  vakcina koja sadrži inaktivisani virus reproduktivnog i respiratornog sindroma svinja (PRRS), soj P120

  emulzija za injekciju

  za svinje (krmače i nazimice)


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza (2 mL) vakcine sadrži:


  Aktivne supstance:

  Inaktivisani virus reproduktivnog i respiratornog sindroma svinja (PRRS),

  soj P120 ≥ 2.5 log 10 IF* jedinica


  IF* jedinice: titar IF antitela u serumu svinja nakon dve injekcije u specifičnim laboratorijskim uslovima


  Adjuvans:

  uljani ekscipijens o/w (ulje u vodi) koji sadrži hidrogenizovani poliizobuten kao adjuvans:

  do 2 mL (1 doza)


  Pomoćne supstance:

  Hidrogenizovani poliizobuten; polioksietilen masne kiseline; etri masnih alkohola i poliola; benzilalkohol; trietanolamin; kalijum-hlorid; natrijum-hlorid; kalijum-dihidrogenfosfat; natrijum- hidrogenfosfat, dihidrat; magnezijum-hlorid; kalcijum-hlorid; voda za injekcije.


 3. INDIKACIJE


  Redukcija reproduktivnih poremećaja uzrokovanih virusom PRRS (evropski soj) u zapatima u kojim je PRRS virus već prisutan: vakcinacijom se smanjuje broj prevremenih prašenja i broj mrtvorođene prasadi.


  image


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Vakcinacija može prouzrokovati prolazni edem (do 3 cm) na mestu primene, koji obično traje manje od nedelju dana i malu lokalnu reakciju (granulom), bez uticaja na opšte zdravstveno stanje i reproduktivne performanse životinje. Veće reakcije (prečnika do 7 cm) su zabeležene povremeno, nakon često ponavljanih revakcinacija.

  Retko, vakcinacija može uzrokovati reakcije preosetljivosti. U tim slučajevima potrebno je primeniti odgovarajuću simptomatsku terapiju.


  Učestalost pojave neželjenih dejstava je definisana prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 na 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja);

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja);

  • retka (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10.000 životinja);

  • vrlo retka (manje od 1 životinje na 10.000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (krmače i nazimice).


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Jedna doza vakcine od 2 mL se primenjuje duboko intramuskularno, u mišiće vrata iza uha, prema sledećem rasporedu vakcinacije:


  Primarna vakcinacija: Nazimice:

  Dve injekcije u intervalu od 3-4 nedelje, najmanje 3 nedelje pre parenja/osemenjavanja.


  Krmače:

  Dve injekcije u intervalu od 3-4 nedelje (preporučuje se da se vakcinacija svih krmača u zapatu sprovede u što kraćem vremenskom periodu).


  Revakcinacija:

  Nakon primarne vakcinacije počevši od prve gestacije, jedna doza vakcine 60.-70. dana u svakom narednom graviditetu.


  image


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe dobro promućkati. Primeniti uobičajene mere asepse.


 9. KARENCA


  Nula (0) dana.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi od 2 °C do 8 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.

  Rok upotrebe: 18 meseci.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.


 11. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  U zapatima sa prisutnim virusom PRRS, virusna infekcija je heterogena i varira tokom vremena.

  U takvim okolnostima, uvođenje programa vakcinacije predstavlja instrument za poboljšanje reproduktivnih parametara i može doprineti kontroli bolesti, uz istovremenu primenu higijenskih mera.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje. Primenjivati uobičajen način postupanja sa životinjama


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Za korisnika:

  Proizvod sadrži mineralno ulje. Slučajno ubrizgavanje/samoubrizgavanje može rezultirati jakim bolom i otokom, posebno ukoliko se vakcina ubrizga u zglob ili prst, a u retkim slučajevima može doći i do gubitka prsta ukoliko se odmah ne ukaže hitna medicinska pomoć.

  Ukoliko Vam je ovaj lek slučajno ubrizgan hitno se obratite lekaru, čak i ukoliko je ubrizgana jako mala količina leka, i ponesite sa sobom Uputstvo za lek.

  Ukoliko bol traje duže od 12 sati nakon pregleda i ukazane pomoći, ponovo se obratite lekaru.


  Za lekara:

  Ovaj proizvod sadrži mineralno ulje. Slučajno ubrizgavanje čak i veoma male količine ovog proizvoda može uzrokovati jak otok, ishemičnu nekrozu i čak i gubitak prsta. Potreban je HITAN pregled hirurga i može biti neophodna rana incizija i ispiranje povređenog mesta, posebno ukoliko su u pitanju meka tkiva (jagodica) ili tetiva prsta.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije


  image


  Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Vakcina se može aplikovati istog dana (ali na različito mesto) sa inaktivisanim vakcinama protiv parvoviroze, influence i Aujeckijeve bolesti jer dostupni podaci ukazuju da nije zabeležen negativan uticaj na serološki odgovor vakcinisane životinje.

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti vakcine kada se koristi sa nekim drugim veterinarskim lekom, osim gore navedenih. Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka se donosi u zavisnosti od konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati vakcinu sa drugim veterinarskim lekovima.


  Predoziranje

  Nakon primene dvostruke doze vakcine nisu zabeležene druge neželjene reakcije osim onih opisanih pod tačkom Neželjene reakcije.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  16.07.2021.


 14. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: bočica od stakla tipa I, zatvorena zapušačem od nitril elastomera i aluminijumskom kapicom.

Sekundarno pakovanje: kartonska kutija sa jednom bočicom od 50 mL (25 doza).

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI09AA05

Broj i datum izdavanja dozvole:

Progressis 1x25 doza (1x50mL):323-01-00394-20-001 od 16.07.2021.


image