Početna stranica Početna stranica

VELESULF
sulfametoksazol, trimetoprimUPUTSTVO ZA LEK


VELESULF, oralni prašak, 100 mg/g + 20 mg/g, 30 x 20g VELESULF, oralni prašak,100 mg/g + 20 mg/g, 1 x 100g VELESULF, oralni prašak, 100 mg/g + 20 mg/g, 1 x 1000g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VELELEK d.o.o.

Adresa: Slobodana Nikolića Brke bb, Gornji Milanovac Podnosilac zahteva: VELELEK d.o.o

Adresa: Bul.Oslobođenja 43/1, Beogradimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VELELEK d.o.o.

  Bul.Oslobođenja 43/1 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VELELEK d.o.o.

  Slobodana Nikolića Brke bb Gornji Milanovac, Srbija


 2. IME LEKA VELESULF

  sulfametoksazol, trimetoprim (100 mg/g + 20 mg/g) oralni prašak

  za svinje i brojlere


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


1 g oralnog praška sadrži:

Sulfametoksazol Trimetoprim

100 mg

20 mg


4.


INDIKACIJE


Svinje: Lečenje pleuropneumonije svinja izazvane sa Actinobacillus pleuropneumoniae, drugih respiratornih infekcija prouzrokovanih uzročnicima osetljivim na aktivne komponente leka, kao što su Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica i Haemophilus sp.

Brojleri : respiratorne infekcije (E.coli ), infektivna korica (Haemophilus paragallinarum)


 1. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena ovog preparata kod životinja sa ostećenom funkcijom jetre, bubrega i hematopoetskih organa, kao i kod životinja preosetljivih na sulfonamide.

  Preparat se ne daje nosiljama konzumnih jaja.  image


 2. NEŽELJENA DEJSTVA


  Dugotrajna primena leka može da uzrokuje oštećenje bubrega i jetre, povraćanje, proliv, iznurenost, anoreksiju, fotosenzibilizaciju, svrab, hemolitičku anemiju i trombocitopeniju i alergijske reakcije.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 3. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i brojleri


 4. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Ukupna dnevna doza Velesulfa za ciljne vrste životinja iznosi 10 g na 40 kg telesne mase. (ekv.25mg sulfametoksazola/kgt.m. i 5 mg trimetoprima/kg t.m.).


  Terapija traje 4 do 5, a najviše 7 dana.

  Lek se daje pomešan sa suvom ili vlažnom hranom ili u vodi za piće. Dnevnu dozu treba podeliti i pola dati ujutro, a drugu polovinu uveče.


 5. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Za vreme lečenja omogućiti životinjama nesmetan pristup mediciniranoj vodi. Hranu sa lekom treba pripremiti u količini koju životinja može da pojede u toku dana, odnosno mleko/vodu u količini potrebnoj za jedan napoj. Mediciniranu hranu i vodu treba pripremati i životinjama davati iz čistih sudova.


  Lek rastvoren u vodi/ hranu iskoristiti odmah. Ne preporučuje se istovremena primena leka i drugih preparata.


 6. KARENCA


  Meso: 10 dana

  Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.


 7. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe u gotovog proizvoda: 3godine.

  Uslovi čuvanja: na temperaturi do 25°C.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja kontejnera: 7 dana.


  image


  Rok upotrebe medicinirane vode: 24 časa.

  Rok upotrebe medicinirane hrane: 24 časa.


 8. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Lek rastvoren u vodi iskoristiti odmah. Ne preporučuje se istovremena primena leka i drugih preparata. Za vreme lečenja omogućiti životinjama nesmetan pristup mediciniranoj vodi. Generalno, životinjama koje su tretirane sulfonamidima treba obezbediti dovoljne količine vode za piće, bez obzira na to kako se lek primenjuje. Hranu sa lekom treba pripremiti u količini koju životinja može da pojede u toku dana, odnosno mleko/vodu u količini potrebnoj za napoj. Mediciniranu hranu i mleko/vodu treba pripremati i životinjama davati iz čistih sudova.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Iako je primena sulfonamida u kombinaciji sa trimetoprimom u toku graviditeta moguća, ona se ne preporučuje. Lek se ne daje nosiljama konzumnih jaja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Ukoliko do toga dođe, kožu i sluzokožu odmah treba isprati vodom i sapunom, a oči isprati većom količinom vode. Posle svake primene leka treba oprati ruke.


  Predoziranje

  Produženo davanje sulfonamida (više od 5 dana) mož, zbog disbakterioze i akutne nestašice vitamina K izazvati i hemoragični sindrom.


  Inkompatibilnost

  Lek ne davati sa para-amino benzoevom kiselinom ( PABA ) i njenim derivatima ( prokain i ostali lokalni anestetici), kao ni sa vitaminima B kompleksa ( nikotinamid, folna kiselina i holin), jer antagonistički deluju na sulfonamide.


 9. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 10. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  08.01.2018.


 11. OSTALI PODACI 30x 20 g

1 x 100 g

1x 1000 g


image


Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje: tripleks kesica/kesa, čiji je unutrašnji sloj od polietilena, srednji sloj je metalizirani poliester, spoljašnji sloj je polipropilen.

30 x 20 g: Složiva kartonska kutija sa 30 kesica po 20 g.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ 01EW11

Broj dozvole za stavljanje leka u promet:

30 x 20g : 323-01-00090-17-001od 08.01.2018. godine

1 x 100g: 323-01-00091-17-001od 08.01.2018. godine

1 x 1000g: :323-01-00092-17-001od 08.01.2018. godineimage