Početna stranica Početna stranica

PYRANTEL-pasta za pse
pirantelUPUTSTVO ZA LEK


PYRANTEL-pasta za pse, oralna pasta, 22 mg/g, 1 x 10 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Pharmaceutical Company Okoniewscy "VETOS-FARMA"Ltd


Adresa: Dzierzoniowska 21 Str.,58-260 Bielava, Poland


Podnosilac zahteva: BEOVETERINA DOO


Adresa: Igmanska br.4, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  BEOVETERINA DOO

  Igmanska br.4, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Pharmaceutical Company Okoniewscy “VETOS-FARMA” Ltd. Dzierżoniowska 21 Str., 58-260 Bielawa, Poljska


 2. IME LEKA


  PYRANTEL-pasta za pse

  22 mg/g oralna pasta za pse

  Pirantel-embonat


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralne paste sadrži:


  Aktivne supstance:

  Pirantel embonat 22 mg


  Pomoćne supstance: Karmeloza-natrijum Aspartam

  Prečišćena voda


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija uzrokovanih odraslim oblicima nematoda Toxocara canis, T. leonine, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Physaloptera.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Sporadično je moguća pojava mučnine i povraćanja kod mladih životinja. Organofosfati i dietilkarbamati korišćeni kao antiektoparazitici intenziviraju neželjene reakcije.


  image


  Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

  • Veoma često (više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana)

  • Često (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • Povremeno (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja )

  • Retko (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja)

  • Veoma retko (manje od 1 životinje na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave)


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek PYRANTEL-pasta za pse se aplikuje oralno, direktno preko oralnog šprica ili pomešano sa hranom u dozi 14 - 15 mg pirantel-embonata po kg telesne mase, što je ekvivalentno 0,63 - 0,68 g leka po kilogramu telesne mase, ceo sadržaj uređaja za doziranje je dovoljan za tretman psa telesne mase 15 kg. Uređaj za doziranje ima dozator koji deli celokupnu količinu na 10 delova, što znači da je 1 deo dovoljan za tretiranje psa telesne mase 1,5 kg. Lek treba da se aplikuje dva puta u intervalu od 10 dana.

  Poželjno je da se životinje tretiraju na svaka 3 meseca.

  Prvi put se lek može primeniti kod štenaca starosti 2 nedelje.

  U slučaju dugotrajne upotrebe leka preporučljivo je da se periodično izvrši koprološki pregled za procenu efikasnosti lečenja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati poglavlje 8. i 12.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Uslovi čuvanja leka: Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: iskoristiti odmah


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

  • suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda;

  • subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.


   Kliničke slučajeve sumnjive na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni antihelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.


   Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

   Da bi se izbegla reinfekcija sve životinje koje se drže zajedno treba tretirati u isto vreme. Mesto gde žive životinje treba temeljno očistiti nakon svakog tretmana. Izlučevine treba ukloniti na odgovarajući način (zakopati ili odložiti u poseban kontejner).


   Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

   Izbegavati direktan kontakt kože sa lekom. Nakon upotrebe, oprati ruke.


   Upotreba tokom graviditeta i laktacije

   Proizvod se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.


   Interakcije

   Ne koristiti sa piperazinom.


   Predoziranje

   Pirantel-embonat je relativno nerastvorljiv u vodi i praktično se ne absorbuje iz lumena gastrointestinalnog trakta. Zbog velike granice sigurnosti predoziranje se retko javlja kod odraslih pasa i štenadi.


   Podaci o uticaju na životnu sredinu

   Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost po životnu sredinu.


   Inkompatibilnost

   Nije poznata.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Lekove ne treba odlagati putem otpanih voda ili kućnim otpadom.

  Pitati svog veterinara kako odložiti lekove koji više nisu upotreljivi. Ove mere bi trebalo da pomognu da se zaštiti životna sredina.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  15.09.2021.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: oralni špric od polietilena koji sadrži 10 g oralne paste, zatvoren zaštitnom kapicom od polietilena u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AF02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00351-20-001 od 15.09.2021.godineimage