Početna stranica Početna stranica

Drontal Puppy
febantel, pirantelUPUTSTVO ZA LEK


image

Drontal Puppy, oralna suspenzija, 15 mg/mL + 14.4 mg/mL, 1 x 50 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH


Adresa: Projensdorfer strasse 324, Kiel, Nemačka


Podnosilac zahteva: MARLO FARMA DOO


Adresa: Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLO FARMA DOO

  Resavska 31/5, 11000 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KVP PHARMA + VETERINÄR PRODUKTE GMBH

  Projensdorfer strasse 324, Kiel, Nemačka


 2. IME LEKA Drontal Puppy

  15 mg/mL + 14.4 mg/mL oralna suspenzija

  za pse (štenad i mladi psi) febantel, pirantel


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralne suspenzije sadrži:


  Aktivne supstance:

  Febantel 15.0 mg

  Pirantel-embonat 14.4 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-benzoat 2.05 mg

  Natrijum-propionat 2.05 mg

  Ponso 4R (E124) 0.25 mg


  Ostale pomoćne supstance: Natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat; Sorbitanoleat; Povidon K25; Polisorbat 80; Dokuzat natrijum; Bentonit; Limunska kiselina, anhidrovana; Ksantan guma; Propilenglikol; Prečišćena voda


 4. INDIKACIJE

  Lečenje infekcija kod štenadi i pasa do 1 godine starosti uzrokovanih sledećim nematodama: Askaride: - Toxocara canis

  • Toxascaris leonina

   Ankilostomatide: - Uncinaria stenocephala

  • Ancylostoma caninum

   Trihuride: - Trichuris vulpis


   image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti istovremeno sa proizvodima koji sadrže piperazin.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma retko, mogu se javiti blagi i prolazni simptomi poremećaja digestivnog trakta (povraćanje, dijareja).


  Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (više od 1, ali manje od 10 od 100 životinja);

  • povremena (više od 1, ali manje od 10 od 1000 životinja);

  • retka (više od 1, ali manje od 10 od 10000 životinja);

  • veoma retka (manje od 1 od 10000 životinja uključujući izolovane izveštaje).

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi (štenad i mladi psi do godinu dana starosti).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doziranje

  Za jednokratnu oralnu primenu 15 mg/kg telesne težine febantela i 5 mg/kg telesne težine pirantela (kao embonata) što odgovara 14.4 mg/kg pirantel embonata, što je ekvivalentno 1 mL/kg telesne težine.

  Infestacija askaridima može se pojaviti kod pasa u vrlo ranom dobu kroz intrauterinu i trans- mamarnu infekciju. Za neke životinje, posebno u slučaju teških infekcija, eliminacija askarida može biti nepotpuna, a ne može se isključiti potencijalni rizik od infekcije ljudi. Tamo gde je epidemiološki prikladno, preporučuje se da se lečenje započne sa 2 nedelje starosti i da se ponovi više puta u odgovarajućim intervalima (na primer svake 2 nedelje), dok ne prestanu da sisaju i/ili lečenje treba zasnivati na rezultatima koprološkog nalaza. Nakon 12 nedelja života, lečenje treba započeti kada se infekcija dijagnostički potvrdi.


  Način primene Oralna upotreba.


  Trajanje primene Jednokratna primena


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Suspenzija se može dati špricem direktno u usta ili izmešana sa hranom. Dijetetske mere nisu neophodne. Pre upotrebe suspenziju treba promućkati.


  image


  Askaridoza se kod pasa može javiti u ranom uzrastu, kao posledica intrauterine ili transmamarne infekcije. Lek se aplikuje kod štenadi prvi put u 2. nedelji starosti, nakon toga u 4., 8. i 12. nedelji, zatim jednom mesečno do 6. meseca, a nakon toga na svaka 3 meseca, ili prema savetu veterinara.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Nakon prvog otvaranja bočice sa lekom, čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C. Nemojte koristiti lek Drontal Puppy posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Rok upotrebe: 5 godina.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 12 nedelja, čuvanjem na temperaturi do 25 °С.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Neškodljivost leka nije ispitana na štenadi mlađoj od dve nedelje i telesne mase manje od 600 g. Moguć je razvoj rezistencije parazita na bilo koju grupu antihelmintika, nakon česte, ponovljene primene leka iz te grupe.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nakon primene leka oprati ruke.

  Izbegavati direktan kontakt sa kožom i očima. U slučaju prosipanja, mesto na koje je dospeo sadržaj bočice odmah isprati velikom količinom vode.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne primenjivati kod ženki tokom graviditeta i laktacije, obzirom da lek Drontal Puppy nije indikovan za upotrebu kod skotnih kuja i kuja dojilja.


  Interakcije

  Poznato je da postoji interakcija između pirantela i piperazina, odnosno antihelmintsko delovanje pirantela i piperazina može biti međusobno antagonizovano prilikom njihove istovremene primene.


  Predoziranje

  Primena petostruke preporučene doze Drontal Puppy suspenzije nije izazvala pojavu simptoma predoziranja kod štenadi i mladih pasa.

  Povraćanje, kao prvi znak intoksikacije, pojavilo se nakon primene desetostruke preporučene doze.


  image


  Inkompatibilnost

  Ovaj proizvod je inkompatibilan sa proizvodima koji sadrže piperazin.

  Nema drugih poznatih inkompatibilnosti između ovog proizvoda i drugih veterinarskih lekova.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA

  Neiskorišćen lek i ostatak leka uništavaju se u skladu sa zakonskim propisima. Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad.

  Pitajte veterinara kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.07.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Bočica od polietilena visoke gustine, bele boje, zapremine 50 mL, sa zatvaračem sa navojem od polipropilena

Spoljnje pakovanje: Složiva kartonska kutija sa jednom bočicom sa lekom i Uputsvtom za lek. Uz pakovanje je priložen špric od 5 mL radi lakšeg doziranja leka.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AC55

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00390-21-001 od 19.07.2022.


image