Početna stranica Početna stranica

Streptomicin sulfat
streptomicinUPUTSTVO ZA LEK


Streptomicin sulfat, oralni prašak, 1 g/g, 1 x 5g Streptomicin sulfat, oralni prašak, 1 g/g, 1 x 100g Streptomicin sulfat, oralni prašak, 1 g/g, 1 x 1kg Streptomicin sulfat, oralni prašak, 1 g/g, 1 x 5 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.

  Beogradski put 123, 24106 Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  Streptomicin sulfat

  1g/g

  oralni prašak

  za ždrebad, telad, svinje, prasad, živinu streptomicin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca

  Streptomicin -sulfat …………………………..1 g


 4. INDIKACIJE


  Lečenje brojnih infekcija gastrointestinalnog trakta (kolibaciloza, pastereloza, salmoneloza, vibriozna dizenterija, razni enteriti) i drugih infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na streptomicin kod ždrebadi, teladi, svinja, prasadi i živine.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovana je primena preparata kod životinja koje istovremeno dobijaju druge potencijalno ototoksične lekove, opšte anestetike, miorelaksante, diuretike, zatim kod mijastenije gravis, izrazitog oštećenja bubrega, kao i preosetljivih životinja.

  Lek se ne sme primenjivati istovremeno sa tetraciklinima, sulfonamidima, makrolidnim antibioticima i linkozamidima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  image


  Samo ponekad, i to pre svega posle primene tokom dužeg vremenskog perioda i u većim dozama, streptomicin posle peroralne primene može delovati štetno na osmi kranijalni nerv i izazvati oštećenja sluha i ravnoteže, a moguća su i oštećenja bubrega i reakcije preosetljivosti. Moguća je pojava dijareje koja spontano prolazi.


  Ukoliko рrimetite ozbiljno, ili bllo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, о tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Ždrebad, telad, svinje, prasad, živina.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje peroralno u vodi za piće, mleku ili zameni za mleko.


  Lek se primenjuje u sledećim dozama:

  Telad i ždrebad: 5 g leka (1 merica) na 100 kg t.m., 2 x dnevno (na 12 sati),

  Svinje i prasad: 1 g leka na 50 kg t.m., 2 x dnevno (na 12 sati),

  Živina: 1 g leka na 3 L vode ili 5 g (1 merica) na 15 L vode.


  Lečenje se sprovodi tokom 3 – 5 uzastopnih dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Telad se oralno tretira samo u periodu do uspostavljanja funkcije predželudaca. Po potrebi (kod težih infekcija) životinjama se mogu aplikovati antibakterijski lekovi i parenteralnim putem.

  Ukoliko se pojave alergijske reakcije, treba odmah aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

  Kada se lek primenjuje kod živine potrebno je preporučenu količinu leka najpre rastvoriti u manjoj količini vode za piće, a zatim pomešati sa ukupnom predviđenom količinom. Ovaj postupak ponavljati svaki put pred primenu.

  Svakodnevno treba praviti svež rastvor leka, a preostalu nepopijenu količinu rastvorenog leka neškodljivo ukloniti.


 10. KARENCA


  Meso i jestivi organi tretiranih životinja nisu za ishranu ljudi tokom tretmana, kao ni 10 dana od poslednje primene leka.  image


  Lek ne davati nosiljama konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 2 godine.


  Rok upotrebe posle prvog otvaranja kontejnera: 1 godina, na temperaturi do 25°C.

  Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće: 24 h, na temperaturi do 25°C. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može koristiti u toku laktacije i graviditeta.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Zbog moguće senzibilizacije kože i sluzokoža, pri upotrebi leka koristiti uobičajene mere opreza i zaštite.


  Predoziranje

  S obzirom na izrazito visoke doze koje izazivaju akutnu oralnu toksičnost, sa stanovišta primene u praksi rizik od predoziranja streptomicin sulfat praška je praktično zanemarljiv. U nekim slučajevima, streptomicin primenjen na ovaj način u višim dozama može da prouzrokuje slab laksantni efekat.


  Inkompatibilnost

  Streptomicin je inkompatibilan sa beta-laktamskim antibioticima, kalijum hloridom i sulfatom, kiselinama i bazama.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA  image


  26.03.2019.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

1 x 5 g i 1 x 100 g: štampana kesica od tripleks folije.

1 x 1 kg i 1 x 5kg: PVC kesa, etiketa za PVC kesu, složiva kutija kartonska, uputstvo.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA07AA04


Broj dozvole:

Streptomicin sulfat, 1g/g, oralni prašak, 1 x 5 g: 323-01-00479-17-001 od 09.05.2018. Streptomicin sulfat, 1g/g, oralni prašak, 1 x100 g: 323-01-00389-18-002 od 26.03.2019. Streptomicin sulfat, 1g/g, oralni prašak, 1 x 1 kg: 323-01-00477-17-001 od 09.05.2018.

Streptomicin sulfat, 1g/g, oralni prašak, 1 x 5 kg: 323-01-00389-18-001 od 26.03.2019.


image