Početna stranica Početna stranica

PREVENTEF Large dog collar
dimpilat (diazinon)

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


PREVENTEF Large dog collar, ogrlica, 1 x 65cm


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VIRBAC S.A.


Adresa: 1 ère Avenue -2065 m-L.I.D., 06516 Carros, Francuska


Podnosilac zahteva: VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O.


Adresa: Vrbnička 1b, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VIRBAC S.A.

  1 ère Avenue -2065 m-L.I.D.

  06516 Carros,Francuska


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O.


  Vrbnička 1b, Beograd


 2. IME LEKA


  PREVENTEF Large dog collar dimpilat (150 mg/g)

  ogrlica psi


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna ogrlica sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Dimpilat (diazinon) 15%


  Pomoćne supstance:

  Estri esencijalnih masnih kiselina 5%

  Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), epoksidno sojino ulje, kalcijum-stearat, crni pigment 7, gvožđe oksid crveni, Flash beige 40232 (E172), silikat, polivinilhlorid.


 4. INDIKACIJE


  Suzbijanje i tretiranje infestacija buvama i krpeljima kod pasa u trajanju do 5 meseci.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se kod štenadi mlađe od 12 nedelja i kod kuja u graviditetu i laktaciji. Ne primenjuje se kod bolesnih životinja i životinja u rekonvalescentnom periodu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava iritacije kože (dermatitis) i alopecije na vratu gde je ogrlica postavljena.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Jedna ogrlica za jednog psa.

  Izvaditi ogrlicu iz originalnog pakovanja neposredno pre upotrebe.

  Postaviti ogrlicu labavo oko vrata životinje (sa razmakom od 2 prsta). Odseći višak ogrlice, uzimajući u obzir rast životinje za naredni period nošenja ogrlice.

  Error! Not a valid bookmark self-reference.Error! Not a valid bookmark self-reference.

 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Aktivnost ogrlice traje oko 5 meseci. Za kontinuiranu zaštitu, zameniti ogrlicu svakih 5 meseci.

  Za sprečavanje reinfestacije buvama -korpa, leglo i uobičajena mesta za odmor (kao tepisi i mekan nameštaj) treba da budu tretirani pogodnim insekticidom i redovno usisavani.


 10. KARENCA


  Nije predviđena.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: upotrebiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA

  Za primenu na životinjama. Samo za spoljašnju nupotrebu.

  Sprečiti životinje da žvaću ogrlicu.

  Ukoliko se pojave neželjene reakcije,ogrlicu treba odmah skinuti.

  Za vreme nošenja ogrlice,kao ni tokom 7 dana posle skidanja ne smeju se koristiti drugi ektoantiparazitici.

  Sprečiti životinje da žvaću ogrlicu.


  U slučaju trovanja primeniti atropin kao antagonistu diazinona.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne upotrebljavati kod kuja tokom graviditeta i laktacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ruke temeljno oprati vodom i sapunom posle rukovanja ogrlicom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

  Error! Not a valid bookmark self-reference.Error! Not a valid bookmark self-reference.

 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA15.

Novembar 2011.


OSTALI PODACI


Pakovanje: Režim izdavanja: ATCvet kod: Broj dozvole:


Kutija sa jednom ogrlicom od 65 cm, spakovanom u neprovidnu kesicu. Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

QP53AF03

323-01-0208-11-001 od 10.11.2011.