Početna stranica Početna stranica

Profender za male mačke
emodepsid, prazikvantel

UPUTSTVO ZA LEK


Profender za male mačke,

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 7.5 mg/0.35 mL + 30 mg/0.35 mL, 2 x 0,35 mL


Profender za srednje mačke,

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 15mg/0.7 mL + 60 mg/0.7 mL, 2 x 0,7 mL


Profender za velike mačke,

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 24mg/1.12 mL + 96 mg/1.12 mL, 2 x 1,12 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Adresa: Projensdorfer str. 324, 24106 Kiel, Nemačka Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Projensdorfer Str. 324

  D-24106 Kiel

  Nemačka


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Bayer d.o.o.

  Omladinskih brigada 88b 11070 Beograd


 2. IME LEKA


  Profender za male mačke, Profender za srednje mačke, Profender za velike mačke, emodepsid, prazikvantel

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 7.5 mg/0.35 mL + 30 mg/0.35 mL rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 15 mg/0.7 mL + 60 mg/0.7 mL rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 24 mg/1.12 mL + 96 mg/1.12 mL


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Aktivne supstance:

  Zapremina

  Emodepsid

  Prazikvantel

  Profender za male mačke

  (≥ 0,5 – 2,5 kg)

  0,35 mL

  7,5 mg

  30 mg

  Profender za srednje mačke

  (> 2,5 – 5 kg)

  0,7 mL

  15 mg

  60 mg

  Profender za velike mačke (> 5 – 8 kg)

  1,12 mL

  24 mg

  96 mg

  1 mL rastvora sadrži emodepsid 21,4 mg i prazikvantel 85,8 mg. Svaka jedinica doze (tuba) sadrži:


  Pomoćne supstance: Butilhidroksianizol (E320) 5,4 mg/mL Izopropiliden glicerol

  Mlečna kiselina


 4. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za lečenje i kontrolu parazitskih oboljenja mačaka uzrokovanih nematodama i cestodama sledećih vrsta:


  Valjkasti crvi (Nematode)

  Toxocara cati (zreli adulti, nezreli adulti, L4 i L3 larve) Toxascaris leonina (zreli adulti, nezreli adulti i L4 larve) Ancylostoma tubaeforme (zreli adulti, nezreli adulti i L4 larve)


  Pantljičare (Cestode) Dipylidium caninum (adulti) Taenia taeniaeformis (adulti)

  Echinococcus multilocularis (adulti)


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati kod mačića mlađih od 8 nedelja ili lakših od 0,5 kg.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je, u vrlo retkim slučajevima, pojava salivacije i povraćanja. Ovo se javi kada mačke ližu mesto aplikacije neposredno nakon primene leka. U vrlo retkim slučajevima, može se na mestu aplikacije leka Profender javiti prolazna alopecija, svrab i/ili zapaljenje kože.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno neželjeno dejstvo ili bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite o tome ordinirajućeg veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba nakapavanjem. Za spoljašnju primenu.


  Doziranje

  Preporučena minimalna doza je 3 mg emodepsida/kg telesne mase i 12 mg prazikvantela/kg telesne mase, što je jednako 0,14 ml leka Profender/kg telesne mase.


  Telesna masa

  Veličina tube

  Zapremina

  Emodepsid

  Prazikvantel


  mačke (kg)

  Profender

  (ml)

  (mg/kg t m.)

  (mg/kg t.m.)

  ≥ 0,5 – 2,5

  rastvor za lokalno nakapavanje

  na kožu za male mačke

  0,35 (1 tuba)

  3 – 15

  12 – 60

  > 2,5 – 5

  rastvor za lokalno nakapavanje

  na kožu za srednje mačke

  0,70 (1 tuba)

  3 – 6

  12 – 24

  > 5 – 8

  rastvor za lokalno nakapavanje

  na kožu za velike mačke

  1,12 (1 tuba)

  3 – 4,8

  12 – 19,2

  > 8

  odgovarajuća kombinacija tuba


  Jednokratna primena obezbeđuje efikasno lečenje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Uzeti jednu tubu iz pakovanja. Držati tubu u uspravnom položaju, zavrnuti i povući zatvarač, dok se ne skine sa vrha tube. Okrenuti zatvarač i iskoristiti ga da se ukloni zapečaćena površina sa vrha tube.


  Razgrnuti dlaku na vratu mačke, u predelu baze lobanje, sve dok koža ne postane vidljiva. Prisloniti vrh tube na kožu i stiskanjem tube isprazniti njen sadržaj neposredno na kožu. Primena leka na deo vrata kod baze lobanje smanjuje mogućnost da mačka liže primenjeni lek. Lek primenjivati samo na površinu kože i samo na neoštećenu kožu.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju zaštićeno od vlage.

  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: iskoristiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Lek ne primenjivati peroralno ili parenteralno.

  Onemogućiti da tretirana mačka ili mačke iz njenog okruženja ližu mesto aplikacije dok se ne osuši.


  Iskustva u primeni kod bolesnih i iznurenih životinja su ograničena, tako da se lek kod ovih životinja može koristiti jedino nakon procene rizika i koristi.


  Šamponiranje ili potapanje životinje u vodu nakon tretmana može da smanji efikasnost leka. Zbog toga, tretirane životinje ne treba kupati dok se primenjeni lek ne osuši.


  Za korisnika:

  Tokom primene leka ne treba jesti, piti ili pušiti.

  Izbegavati kontakt sa područjem na koje je lek aplikovan dok se ne osuši. Tokom ovog vremena treba i decu sprečiti da dodiruju tretirane životinje.

  Nakon primene leka oprati ruke.

  U slučaju da lek dođe u kontakt sa kožom čoveka neophodno je da se odmah opere vodom i sapunom. Ukoliko lek dospe u kontakt sa očima, neophodno je dobro ih isprati velikom količinom vode. Ukoliko simptomi nadražaja kože ili očiju ne nestanu ili se lek slučajno proguta, treba potražiti medicinsku pomoć i lekaru pokazati ovo Uputstvo.

  Sprečiti decu da dodiruju ili budu u dužem kontaktu sa tretiranim mačkama (npr. da spavaju pored njih) tokom prvih 24 sata od primene leka.


  Rastvarač koji je sastojak leka može da napravi fleke na nekim materijalima, kao što su koža, tkanina, najlon ili obrađene površine. Ostaviti mesto aplikacije da se osuši pre nego dođe u kontakt sa ovim materijalima.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Ne sme se dozvoliti da proizvod Profender dospe u vodotokove jer emodepsid ima štetno dejstvo na organizme koji žive u vodi.

  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.08.2014.


 15. OSTALI PODACI


Profender se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Moguće je da se razvije rezistencija parazita na bilo koju grupu antihelmintika, nakon česte, ponovljene primene leka iz te grupe.


Ehinokokoza predstavlja opasnost za ljude. Prema propisima OIE, ehinokokoza je bolest koja se prijavljuje, pa za nju postoje i posebni vodiči za lečenje i praćenje, a u cilju odgovarajuće zaštite ljudi neophodno je obratiti se odgovarajućim zdravstvenim/veterinarskim vlastima.

Za dodatne informacije o ovom leku možete se obratiti regionalnom zastupniku.


Rok upotrebe: 3 godine

Pakovanje:

Primarno pakovanje: tuba bele boje od polipropilena zapremine 0.35 mL ili 0.7 mL ili 1.12 mL zatvorena polipropilenskim zatvaračem bele boje. Tube su pakovane u blistere po 2 komada. Sekundarno pakovanje: blister u kartonskoj kutiji.


Način izdavanja: na recept veterinara

ATCvet kod: QP52AA51

Broj i datum izdavanja dozvole:


Profender za male mačke: 323-01-00033-14-004 od 19.08.2014. godine. Profender za srednje mačke: 323-01-00034-14-002 od 19.08.2014. godine. Profender za velike mačke: 323-01-00047-14-005 od 19.08.2014. godine.