Početna stranica Početna stranica

Oxyvet spray
oksitetraciklin


UPUTSTVO ZA LEKOxyvet spray, sprej za kožu, suspenzija, 1 x 150 g


(za primenu na životinjama)Proizvođač: PROVET S.A.

Adresa: Thesi Vrago, Aspropyrgos, 19300 Attiki , Grčka

Podnosilac zahteva: FARMANIMA D.O.O.

Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FARMANIMA D.O.O.

  Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  PROVET S.A.

  Thesi Vrago, Aspropyrgos, 19300 Attiki, Grčka


 2. IME LEKA Oxyvet spray

  3.5 g/ 150 g

  sprej za kožu, suspenzija

  za konje, goveda, svinje, koze, ovce, pse i mačke oksitetraciklin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 sprej kontejner (150 g) sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Oksitetraciklin-hidrohlorid 3.5 g

  Pomoćne supstance:

  natrijum-dokuzat; izopropilmiristat; polisorbat 80; patent blue V; izopropilalkohol; propelent gas(propan i butan).


 4. INDIKACIJE


  Oxyvet spray je namenjen za lokalnu primenu (spolja), za lečenje i prevenciju infekcija kože, derivata kože (trulež papaka), vimena, usana i drugih površinskih infekcija kože prouzrokovanih ili udruženih sa mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin. Njegova primena je indikovana i kod opekotina, postoperacionih infekcija i ekskorijacija.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati životinjama preosetljivim na tetracikline.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ne postoje.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara


  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, svinje, koze, ovce, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba raspršivanjem.

  Oxyvet spray je namenjen samo za lokalnu (spoljnu) primenu. Sprej se prethodno dobro protrese pa se prskanje vrši sa udaljenosti od 20 cm.

  Aplikovati (prskati) po mestu infekcije, jednom do dva puta dnevno, do izlečenja.

  Neposredno pre primene leka oboleli deo kože treba temeljno očistiti i sa njene površine ukloniti nekrotični epitel tako da se inficirani deo učini što dostupnijim. U težim slučajevima, kao što je trulež papaka, lečenje se primenjuje posle hirurškog isecanja nekrotičnog tkiva.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Videti pod 8. doziranje i način primene.


 10. KARENCA


  Nema ograničenja za meso i mleko tretiranih životinja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Sprej kontejner je pod pritiskom.

  Ne izlagati sunčevoj svetlosti i temperaturama većim od 25ºC. Ne bušiti i ne spaljivati čak i kada je prazan.

  Ne prskati po otvorenom plamenu i po usijanim stvarima. Zapaljivo. Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25ºC.

  Rok upotrebe: 2 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Ne postoje.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ne prskati blizu očiju.

  U slučaju da nema poboljšanja, prestati sa primenom Oxyvet spray-a i razmotriti dijagnozu.


  image


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju preosetljivosti na tetracikline, izbegavati direktan kontakt sa kožom ili udisanje isparenja. Osobe koje rukuju sa preparatom treba da nose nepropustljive gumene rukavice i maske za lice.

  Oprati ruke posle primene.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Nije primenjivo.


  Interakcije

  Nisu poznate


  Predoziranje

  Nije poznato.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način lek nije opasan po ljude, ribe, korisne insekte i životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK 28.02.2022.

 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: aluminijumski sprej kontejner koji sadrži 150 g gotovog leka.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QD06AA03

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00288-19-002 od 28.02.2022.


image