Početna stranica Početna stranica

Oridermyl
permetrin, neomicin, nistatin, triamcinolon


UPUTSTVO ZA LEK


Oridermyl, mast za uši, (3500 i.j. +100000 i.j.+ 1 mg +10 mg)/g, 1x10 g Oridermyl, mast za uši, (3500 i.j. +100000 i.j.+ 1 mg +10 mg)/g, 1x30 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETOQUINOL SA


Adresa: Magny Vernois, F- 70200, France


Podnosilac zahteva: MEDIPORT DOO BEOGRAD


Adresa: Bulevar Arsenija Čarnojevića 96,11070 Novi Beogradimage


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

MEDIPORT DOO BEOGRAD

Bulevar Arsenija Čarnojevića 96 11070 Novi Beograd


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


VETOQUINOL SA

Magny Vernois 70200, France


 1. IME LEKA


  Oridermyl

  (3500 i.j. + 100000 i.j. + 1 mg + 10 mg)/g Mast za uši

  Za pse i mačke

  neomicin, nistatin, triamcinolon, permetrin


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1g masti za uši sadrži:


  Neomicin-sulfat 3500 i.j.

  Nistatin 100 000 i.j.

  Traimcinolon-acetonid 1 mg

  Permetrin 10 mg


  Pomoćne supstance: Polietilenski vosak AC6; parafin, tečni.


 3. INDIKACIJE


  Lečenje mešane infekcije uha (otitis externa) izazvane bakterijama osetljivim na neomicin, gljivicama (Malassezia) osetljivim na nistatin i ušnim šugarcima (Otodectes cynotis) osetljivim na permetrin.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa perfortacijom bubne opne. Ne daje se mačakama lakšim od 1,5 kg telesne mase.


  image


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Mogu se pojaviti manje iritacije.. Ukoliko iritacija potraje ili se pogorša, prekinuti sa davanjem leka. Kod pasa, posebno starije dobi, privremena gluvoća je primećena u retkim slučajevima. Kod mačaka, neurološki simptomi kao što su ataksija i tremor su primećeni u retkim slučajevima.

  Ukoliko se navedeni simptomi pojave odmah prestati sa davanjem leka.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Aurikularna upotreba. Jednom dnevno.

  Nakon čišćenja spoljašnjeg uha,aplikovati mast u veličini zrna graška

  ( oko 0,3 g, što je količina koja sadrži 1050 I.J. neomicina, 3,0 mg permetrina, 30.000 I.J. nisatina i 0,3 mg triamcinolone acetonide) i nežno masirati bazu uha. Očistiti sve ostatke masti sa ušne školjke.

  Preporučeno trajanje terapije je 21 dan ( trajanje reproduktivnog ciklusa Otodectes cynotis).


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Nakon čišćenja spoljašnjeg uha, aplikovati mast u veličini zrna graška i nežno masirati bazu uha. Očistiti sve ostatke masti sa ušne školjke.


 9. KARENCA


  Nije primenljivo.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Rok upotrebe: 3 godine.

  Uslovi čuvanja: na temperaturi do 25ºC u originalnom pakovanju.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  image


  Za primenu na životinjama.

  Sprečiti zadržavanje masti na krznu, kako bi se izbegla slučajna ingestija lizanjem koja može dovesti do apsorpcije triamcinolona i permetrina.Mačke su posebno osetljive na dejstvo peroralno unetog permetrina što može dovesti do pojave neželjenih događaja koji uključuju salivaciju,agitaciju i povracanje.

  Pre otpočinjanja terapije treba isključiti eventualnu perforaciju bubne opne.

  Prilikom aplikacije treba pritisnuti tubu i istovremeno sporo izvlačiti kanilu iz ušnog kanala kako bi se izbegao pritisak na bubnu opnu.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Oprati ruke vodom i sapunom nakon davanja leka.

  Ukoliko mast dođe u kontakt sa očima, isprati mlazom vode. U slučaju kontakta sa kožom, isprati sapunom i vodom.

  U slučaju ingestije, potražite pomoć lekara i pokažite uputstvo o leku.

  Osobe koje su preosetljive na jedan od sastojaka bi trebalo da izbegavaju kontakt sa lekom.


  Upotreba leka tokom graviditeta i laktacije

  S obzirom na to da je kod laboratorijskih životinja utvrdjena reproduktivna toksičnost i teratogenost triamcinolona ,a da nisu izvedena odgovarajuća ispitivanja kod ciljnih vrsta, upotreba ovog leka je kontraindikovana u slučaju graviditeta ili laktacije.


  Predoziranje

  Kod pasa i mačaka sa zdravim ušima, doze koje su 4 puta veće od terapijske doze, tokom dva puta dužeg trajanja lečenja od preporučenog dovode do blagih iritacija.

  Kod mačaka je povremeno dolazilo do povećanja vrednosti jetrenih enzima ALT i AST ali sa prestankom tretmana vrednosti su se vratile na normalne.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Lek čuvati van domašaja dece.


  Posebne preostrožnosti za odlaganje neiskorišćenog proizvoda ili otpada

  Neiskorišćeni lek kao ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  06.12.2021.

 14. OSTALI PODACI Pakovanje:

Primarno pakovanje: Tuba od aluminijuma sa 10 g ili 30g leka, zatvorena čepom sa navojem od polietilena visoke gustine.

Sekundarno pakovanje: kartonska kutija sa jednom tubom i kanilom od PVC za aplikaciju leka.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


image


ATCvet kod: QSO2CA04

Broj dozvole za stavljanje leka u promet:

1 x 10 g: 323-01-00042-21-001 od 06.12.2021. godine

1 x 30 g: 323-01-00043-21-001 od 06.12.2021. godine


image