Početna stranica Početna stranica

Dehinel za mačke
prazikvantel, pirantel


UPUTSTVO ZA LEK


Dehinel za mačke, (20 mg + 230mg)/tbl, 1 x 2 film tbl (2 film tablete) Dehinel za mačke, (20 mg + 230mg)/tbl, 10 x 10 film tbl (100 film tableta)


(za primenu na životinjama)


KRKA, D.D., NOVO MESTO


Proizvođač:

KRKA-FARMA d.o.o.


Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Slovenija


Adresа:

 1. Holjevca 20/E, Jastrebarsko, Republika Hrvatska.


  Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD


  Аdresа: Jurija Gagarina 26/V/II , Beograd


  image


  1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Slovenija KRKA-FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, Jastrebarsko, Republika Hrvatska.


 1. IME LEKA Dehinel za mačke,

  prazikvantel, pirantel (20 mg + 230 mg) film tableta

  za mačke


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 film tableta sadrži:


  Aktivne supstance:

  Prazikvantel 20 mg

  Pirantel-embonat 230 mg (što odgovara količini od 80 mg pirantela)


  Pomoćne supstance:


  Kukuruzni skrob Povidon K25

  Celuloza, mikrokristalna (E460) Silicijum-dioksid, koloidni bezvodni Magnezijum-stearat (E572) Hipromeloza

  Makrogol 4000

  Titanijum-dioksid (E171)


  Bela do beličasta, bikonveksna, ovalna film tableta, sa podeonom crtom na jednoj strani. Tableta se može podeliti na dve jednake polovine.


 3. INDIKACIJE


  image


  Lečenje mešovitih infestacija valjkastim i pljosnatim crvima kod mačaka prouzrokovanih:

  • odraslim stadijumima askarida: Toxocara cati (syn. mystax)

  • odraslim stadijumima ankilostomatida: Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense

  • pantljičarama: Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Hydatigera (Taenia) taeniaeformis, Mesocestoides spp., Joyeuxiella pasqualei.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti lek u slučajevima poznate preosetljivosti na aktivne supstance ili na bilo koju pomoćnu supstancu.

  Videti tačku 12.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  U izuzetno retkim slučajevima mogu se javiti blagi i prolazni poremećaji digestivnog trakta kao što su hipersalivacija i/ili povraćanje i blagi i prolazni neurološki poremećaji kao što je ataksija.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke.


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doziranje:

  5 mg prazikvantela i 20 mg pirantel baze (57,5 mg pirantel-embonata) po kg telesne mase. To odgovara 1 tableti na 4 kg telesne mase.


  Telesna masa

  Tablet

  e

  1,0

  - 2,0

  kg

  1/2

  2,1

  - 4,0

  kg

  1

  4,1

  - 6,0

  kg

  1

  1/2

  6,1

  -

  8,0 kg

  2


  Mačiće koji imaju manje od 1 kg telesne mase ne bi trebalo lečiti ovim lekom, zato što ispravno doziranje možda neće biti izvodljivo.


  image

  Način primene:  image


  Oralna primena.

  Tablete bi trebalo davati direktno u usta, ali se mogu primenjivati u maloj količini hrane, ako je neophodno.


  Trajanje upotrebe:

  Jednokratna terapija.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kod infestacije askaridama, naročito kod mačića, ne može se očekivati njihova potpuna eliminacija, tako da može i dalje postojati rizik od infestacije za ljude. Ponovljeno lečenje se zbog toga mora sprovesti sa odgovarajućim lekom protiv valjkastih crva u intervalima od 14 dana do 2-3 nedelje nakon prekida dojenja.


 9. KARENCA


  Nije primenljivo.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage. Lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe prepolovljene film tablete nakon prvog otvaranja blistera: 1 mesec, na temperaturi do 25ºC. Svaki put kada se neiskorišćeni deo tablete čuva do sledeće upotrebe, mora se vratiti u otvoreno ležište blistera i čuvati na bezbednom mestu.

  Nemojte upotrebljavati posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


 11. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu:

  Infestacija pantljičarom se kod mačaka javlja najranije u trećoj nedelji života.

  Buve služe kao posredni domaćini za jednu učestalu vrstu pantljičare – Dipylidium caninum.

  Ponovna infestacija pantljičarom izvesno će nastati ukoliko se ne sprovede kontrola posrednih domaćina (buve, miševi itd.).


  image


  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

  • suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda

  • subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Ako dođe do slučajnog gutanja leka, potražite lekarsku pomoć i pokažite lekaru uputstvo za lek.

  U interesu dobrih higijenskih navika, osobe koje ove tablete daju direktno mačkama ili ih dodaju u hranu za mačke, moraju nakon toga da operu ruke.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja:

  Bezbednost ovog veterinarskog leka nije utvrđena tokom graviditeta. Ovaj lek se ne sme koristiti tokom graviditeta, ali se može koristiti tokom laktacije.


  Interakcije:

  Nemojte koristiti istovremeno sa jedinjenjima piperazina, zbog specifičnih aktivnosti piperazina (neuromuskularna paraliza parazita) koje mogu da inhibiraju efikasnost pirantela (spastična paraliza parazita).


  Predoziranje:

  Simptomi predoziranja se ne javljaju sa dozama koje su 5 puta veće od preporučene doze. Prvi očekivani znak intoksikacije je povraćanje.


  Ostala upozorenja:

  Ehinokokus predstavlja opasnost po ljude. Pošto je ehinokokoza bolest koja se mora prijaviti Svetskoj organizaciji za zdravlje životinja (World Organisation for Animal Health – OIE), moraju se pribaviti posebne preporuke od nadležnih organa za terapiju i kontrolno praćenje, kao i o zaštiti osoba.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  04.09.2019.


 14. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: blister (hladno oblikovana OPA/Al/PVC-Al folija sa po 2 ili 10 film tableta.


image


Spolnje pakovanje: kartonska kutija koja sadrži 1 blister sa 2 film tablete ili 10 blistera sa 10 film tableta i Uputstvo za lek.

Na tržištu možda neće biti na raspolaganju sva pakovanja.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AA51

Broj i datum izdavanja dozvole: 1 x 2 tbl: 323-01-00249-17-001 od 10.01.2018.

10 x 10 tbl: 323-01-00250-17-001 od 10.01.2018.


image