Početna stranica Početna stranica

GOCIN L.A.
oksitetraciklin

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Primjenjen u višim dozama od terapijskih, oksitetraciklin može imati nefrotoksične i hepatotoksične efekte..

U slučaju da doza prelazi 20 ml za goveda, 10 ml za svinje i 5 ml za ovce i koze, lek se mora aplikovati na više mesta. Pre primene leka preporučuje se izrada antibiograma za izolovane mikroorganizme, zbog sve većeg razvoja rezistencije na tetracikline. Najčešće su rezistentne bakterije iz rodova Proteus, Pseudomonas kao i neki sojevi E. coli, Salmonella, Enterococcus, Shigella, Enterobacter i neki sojevi Mannheimia (Pasteurella) haemolytica.


 • KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama s poznatom preosetljivošću na tetracikline. Ne daje se životinjama sa poremećajima funkcije jetre i bubrega. Lek se ne primjenje kod konja, pasa i mačaka.


 • NEŽELJENA DEJSTVA


  Pri primeni terapeutskih doza mogu se javiti gastrointestinalne smetnje (dijareja), kao posledica superinfekcije neosetljivim bakterijama i gljivicama. Alergijske reakcije kod preosetljivih životinja su veoma retke, a u slučaju pojave treba primeniti antihistaminike i kortikosteroide. Nekada se na mestu aplikacije leka može javiti prolazni otok, naročito kod prasadi, koji posle nekoliko dana spontano iščezne. Kod mladih životinja može doći do poremećaja rasta kostiju i prebojavanja zuba.


 • KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 21 dan. Mleko: 7 dana


 • POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi ispod 25ºC, na suvom mestu. Zaštitite od svetlosti.

  Držati van domašaja i vidokruga dece.

  Nemojte upotrebljavati posle isteka roka upotrebe naznačenog na nalepnici/kutiji.


 • POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama:

  Nema posebnih upozorenja u vezi neke vrste životinja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:


  Pridržavati se opštih pravila o parenteralnoj aplikaciji leka. U slučaju da doza prelazi 20 ml za goveda, 10 ml za svinje i 5 ml za ovce i koze, lek se mora aplikovati na više mesta.


 • POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neupotrebljen lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 • DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  06.03.2007


 • OSTALI PODACI


 • Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana.

  Pakovanje: Staklena bočica sa 100 ml rastvora za injekciju.

  Način izdavanja: Na veterinarski recept

  ATCvet kod: QJ01AA06

  Broj dozvole: 92/2007/1400 od 06.03.2007